Iron ore mine Pierre-Henry DESHAYES:AFP:Getty images

Ekologizace horníků

LONDÝN – Prezidentství Donalda Trumpa v USA během posledního roku obrátilo hornictví – a především uhelný průmysl – v politický cause célèbre. V červnu, během jeho prvního setkáni kabinetu Bílého domu, prohlásil Trump, že jeho energetická politika dává horníkům zpět práci a transformuje komplikovaný sektor ekonomiky.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Trump se však mýlí v tom, že podpora horníků a vyjadřování respektu této obtížné profesi bude stačit k tomu, aby bylo hornictví udržitelné. Abychom toho dosáhli, bude zapotřebí mnohem komplexnějšího souboru provázanosti.

Debaty o těžbě a životním prostředí jsou často omezeny na “propojení“ mezi extrakcí zdroje a představením dalších zdrojů do extrakčního procesu. Vycházející Routledge Handbook of the Resource Nexus (Příručka pro propojení zdrojů), kterou jsem co-editoval, definuje termíny jako je vztah mezi dvěma a více přirozeně se vyskytujícími materiály, které jsou použity jako vstupy v systému, který poskytuje službu lidem. V případě uhlí je to “propojení“ mezi skálou a obrovským množstvím vody a energie potřebných k jeho vytěžení.

Pro politiky je porozumění tomuto propojení klíčové k efektivní správě zdrojů a země. Podle průzkumu z roku 2014 existuje inverzní vztah mezi třídou rudy a množstvím vody a energie použité na její extrakci. Jinými slovy, špatná interpretace toho, jak reagují vstupy a výstupy, by mohla mít hluboké ekologické následky.

Navíc vzhledem k tomu, že je mnoho technologií obnovitelných zdrojů budováno z vytěžených kovů a minerálů, bude hrát globální těžební průmysl klíčovou roli v přechodu do nízkouhlíkaté budoucnosti. Fotovoltaické buňky sice získávají energii ze slunce, ale jsou vyrobeny kadmia, selenia a teluria. To samé platí pro větrné turbíny, které jsou vyrobeny z hromady kobaltu, mědi a vzácných oxidů.

Zorientování se v propojení zdrojů v těžebním průmyslu bude vyžadovat nové modely vládnutí, které dokáží vybalancovat těžební praktiky s rodícími se energetickými potřebami – jako ty představené v Udržitelných rozvojových cílech OSN (SDGs). Tvorba hodnoty, maximalizace profitu a konkurenceschopnost musí být také dány v poměr k většímu veřejnému blahu.  

Někteří v rámci globálního těžebního průmyslu poznaly, že dochází ke změnám. Podle nedávného průzkumu průmyslových praktik od CDP, neziskové energetické a ekologické konzultační firmy, začínají těžební společnosti od Austrálie po Brazílii těžit zdroje a zároveň zmenšovat svoji ekologickou stopu.

Nicméně pokud mají být ochráněny zájmy veřejnosti a planety, nemůže se svět spoléhat pouze na obchodní rozhodnutí těžebních společností. Je zapotřebí čtyř klíčových změn, které zajistí pokračování zeleného trendu tohoto průmyslu.

Zaprvé, těžba potřebuje přepracovat inovace. Klesající třídy rudy vyžadují, aby se těžařství stalo efektivnější v otázce energie a zdrojů a zůstalo tak ziskové. A vzhledem k tomu, že nedostatek vody je mezi hlavními výzvami, kterým těmto průmysl čelí, jsou ekologická řešení mnohdy použitelnější než ta konvenční. Kupříkladu v Chile byly měděné doly donuceny začít používat pro těžbu odsolenou vodu, a švédská firma Boliden pokrývá 42% svých energetických potřeb z obnovitelných zdrojů. Těžařské firmy různě po světě se z těchto příkladů učí.

Za druhé, musí začít diverzifikace produktů. Rok po Pařížské klimatické úmluvě je transformace globálních trhů s fosilním palivem pouze otázkou času. Firmy s velkým portfoliem fosilních paliv, jako je uhlí, budou brzy čelit veliké nejistotě vztažené k opuštěným aktivům, a investoři možná podle toho pozmění svá hodnocení rizik.

Velké těžební společnosti se na tento posun mohou připravit posunem od fosilních paliv k jiným materiálům, jako je železná ruda, měď, bauxit, kobalt, vzácné prvky a lithium, stejně jako minerální hnojiva, kterých bude zapotřebí ve velkých množstvích, aby se naplnil SGD o globálním vymýcení hladu. Postupný odklon od uhlí během fáze latentní nadprodukce by mohl dokonce být proveden se ziskem.

Za třetí, svět potřebuje lepší způsob zhodnocení ekologických rizik důlního průmyslu. Ačkoliv je ekologická stopa tohoto průmyslu menší než je tomu u zemědělství a urbanizace, může těžení materiálů ze země stále trvale poškodit ekosystémy a vést ke ztrátě biodiversity. Pro ochranu citlivých oblastí je zapotřebí větší globální koordinace pro volbu vhodných těžebních lokací. Integrovaná zhodnocení půdního podloží, spodní vody a integrity biosféry by také pomohla, stejně jako směrnice pro udržitelnou spotřebu zdrojů.

No a konečně, těžební průmysl musí lépe integrovat své hodnotové řetězce k vytvoření většího množství ekonomických příležitostí navazujících na trh. Založení modelů materiálního toku – jako těch, co existují pro hliník and ocel – a jejich propojení se strategiemi “kruhové ekonomiky“ jako je redukce odpadu a recyklace, by byl dobrý začátek. Radikálnější krok by mohl přijít skrze vážné zapojení v trzích pro druhotné materiály. “Městská těžba” – záchrana, zpracování a doručení recyklovatelných materiálů z demolic – by také mohla být do současných klíčových aktivit lépe integrována.

Globální důlní průmysl je na pokraji transformace z extrakce fosilních paliv do poskytování materiálů pro zelenější energetickou budoucnost. Toto “zelenání“ je výsledkem tvrdé práce, inovací, a komplexního porozumění propojení zdrojů. Ať již věří pro uhlí nadšený prezident USA čemukoliv, není to výsledek otřepaných politických frází.

http://prosyn.org/aH5YfWV/cs;

Handpicked to read next

 1. Patrick Kovarik/Getty Images

  The Summit of Climate Hopes

  Presidents, prime ministers, and policymakers gather in Paris today for the One Planet Summit. But with no senior US representative attending, is the 2015 Paris climate agreement still viable?

 2. Trump greets his supporters The Washington Post/Getty Images

  Populist Plutocracy and the Future of America

  • In the first year of his presidency, Donald Trump has consistently sold out the blue-collar, socially conservative whites who brought him to power, while pursuing policies to enrich his fellow plutocrats. 

  • Sooner or later, Trump's core supporters will wake up to this fact, so it is worth asking how far he might go to keep them on his side.
 3. Agents are bidding on at the auction of Leonardo da Vinci's 'Salvator Mundi' Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images

  The Man Who Didn’t Save the World

  A Saudi prince has been revealed to be the buyer of Leonardo da Vinci's "Salvator Mundi," for which he spent $450.3 million. Had he given the money to the poor, as the subject of the painting instructed another rich man, he could have restored eyesight to nine million people, or enabled 13 million families to grow 50% more food.

 4. An inside view of the 'AknRobotics' Anadolu Agency/Getty Images

  Two Myths About Automation

  While many people believe that technological progress and job destruction are accelerating dramatically, there is no evidence of either trend. In reality, total factor productivity, the best summary measure of the pace of technical change, has been stagnating since 2005 in the US and across the advanced-country world.

 5. A student shows a combo pictures of three dictators, Austrian born Hitler, Castro and Stalin with Viktor Orban Attila Kisbenedek/Getty Images

  The Hungarian Government’s Failed Campaign of Lies

  The Hungarian government has released the results of its "national consultation" on what it calls the "Soros Plan" to flood the country with Muslim migrants and refugees. But no such plan exists, only a taxpayer-funded propaganda campaign to help a corrupt administration deflect attention from its failure to fulfill Hungarians’ aspirations.

 6. Project Syndicate

  DEBATE: Should the Eurozone Impose Fiscal Union?

  French President Emmanuel Macron wants European leaders to appoint a eurozone finance minister as a way to ensure the single currency's long-term viability. But would it work, and, more fundamentally, is it necessary?

 7. The Year Ahead 2018

  The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

  Order now