mrema1_champc_getty Images_green finance champc/Getty Images

Hoe publieke ontwikkelingsbanken de natuur kunnen helpen

MONTREAL/WASHINGTON, DC – De Finance in Common Summit van afgelopen week was de eerste keer dat leiders van de 450 publieke ontwikkelingsbanken (PDBʼs) in de wereld bijeenkwamen om te bespreken hoe investeringen in de richting van duurzame ontwikkeling kunnen worden geleid. Gezien de huidige wereldwijde economische onzekerheid en de toenemende bedreigingen voor het milieu kwam de bijeenkomst op een cruciaal moment. Het was een welkome gelegenheid om na te denken over de manier waarop publieke financiële instellingen kunnen helpen financiering te sturen in de richting van behoud en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen – en zo een beleggingsklasse te openen die zowel de mensen als de planeet ondersteunt.

De top was ook een kans om het vitale belang van een gezond milieu te onderstrepen, als basis voor de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGʼs) van de Verenigde Naties, het klimaatverdrag van Parijs en een nieuw, ambitieus raamwerk in het kader van het Verdrag over Biodiversiteit van de Verenigde Naties. In meer onmiddellijke zin zullen de PDBʼs van cruciaal belang zijn voor de mondiale inspanningen om de COVID-19-pandemie en de economische gevolgen daarvan beter te boven te komen.

In een recent rapport van het ʻFinance for Biodiversityʼ-initiatief werd benadrukt dat de tekortkomingen van de economische stimuleringspakketten van de regeringen van de G20-landen in het kader van COVID-19 dringend moeten worden aangepakt. Geconcludeerd werd dat het huidige hersteltraject de negatieve milieutrends dreigt te versterken. In het rapport werd echter ook gewezen op de mogelijkheid om resoluut op te treden teneinde langdurige, vrijwel onomkeerbare schade aan de natuur na de pandemie te voorkomen.

Om het roer om te gooien, moeten we de natuur in het middelpunt van de economische planning, strategieën en besluitvorming plaatsen. De ecosysteemdiensten die de natuur levert zijn essentieel om 80 procent van de SDG-doelstellingen te halen, terwijl op de natuur gebaseerde oplossingen 30 procent van de route vertegenwoordigen naar de verwezenlijking van de doelstelling van het verdrag van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan twee graden Celsius boven het pre-industriële niveau. Het behoud van de natuur is ook essentieel om te voorkomen dat pandemieën zich herhalen.

De PDBʼs hebben dus een grote kans om hun investeringen in het klimaat aan te vullen door van expliciete, op de natuur gebaseerde doelstellingen en streefcijfers een fundamenteel onderdeel te maken van hun inspanningen om duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Veel PDBʼs hebben immers, anders dan particuliere banken, slechts één aandeelhouder, namelijk de overheid.

Tegelijkertijd moeten PDBʼs vermijden zowel het probleem als de oplossing daarvan te willen financieren. Volgens de OESO bedragen biodiversiteits-positieve investeringen vandaag de dag wereldwijd slechts een fractie van de uitgaven aan activiteiten met grote negatieve gevolgen. We mogen de potentiële impact van het stopzetten van de steun van publieke financiële instellingen aan projecten voor fossiele brandstoffen, en aan regelingen die leiden tot ontbossing of natuurlijke vernietiging, niet overdrijven. Een investeringsverschuiving, die al lang had moeten plaatsvinden, ter ondersteuning van de overgang naar een natuur-positieve economie en op de natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatverandering, zou de ontwikkeling van bedrijfstakken, energie, vervoer, diensten en consumptie voor de komende decennia kunnen vormgeven.

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes
PS_Quarterly_Q2-24_1333x1000_No-Text

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes

The newest issue of our magazine, PS Quarterly: Age of Extremes, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.

Subscribe Now

Hoewel de schattingen van de financiering die nodig is voor de bescherming van de biodiversiteit, afhankelijk van de gehanteerde uitgangspunten, methoden en scenarioʼs, uiteenlopen van bedragen van een paar honderd miljard tot vele honderden miljarden, wijzen ze allemaal op een aanzienlijk en aanhoudend tekort dit decennium. Tegen deze achtergrond betekent duurzaam investeren het erkennen van mogelijkheden om te investeren in de natuur en het zich verbinden tot het dichten van deze kloof.

Een dergelijke nadruk bij het beleggen kan zorgen voor grote dividenden. Uit recente studies is gebleken dat het beschermen van meer natuur kan leiden tot voordelen die de kosten met tenminste een factor vijf overstijgen en dertig miljoen banen in het ecotoerisme en de duurzame visserij kunnen opleveren. En aangezien ruim de helft van het mondiale bbp afhankelijk is van de natuur, is investeren in groene projecten essentieel voor de wereldwijde economische groei. Een overgang naar een natuur-positieve economie zou tot 10,1 biljoen dollar aan jaarlijkse bedrijfswaarde kunnen verwezenlijken en tegen 2030 395 miljoen banen kunnen creëren.

Nu handelen ter ondersteuning van natuurbehoud, -herstel en duurzaam gebruik is een winnende propositie, en overheden kunnen de weg bereiden voor de investeringen die nodig zijn om deze verschuiving mogelijk te maken. Als verstrekkers van 2,3 biljoen dollar per jaar aan financiering – wat neerkomt op 10 procent van de totale wereldwijde investeringen – hebben PDBʼs een cruciale rol te spelen bij het ondersteunen van overheidsbeleid en het op schaal mobiliseren van zowel publieke als private middelen om de wereld op een duurzaam pad te zetten.

De Finance in Common Summit is een belangrijke stap in de aanloop naar de COP26-klimaatconferentie van volgend jaar in Glasgow, Schotland, en de COP15-biodiversiteitsbijeenkomst in Kunming, China. We zijn erg blij dat de PDBʼs in hun gemeenschappelijke verklaring op de top van afgelopen week hebben toegezegd de klimaatmaatregelen, de SDGʼs en de bescherming van de biodiversiteit te ondersteunen. Daarom heeft het VN-Verdrag over Biodiversiteit/COP15 besloten het evenement te steunen. We zullen nauwlettend toezien op de uitvoering van deze toezeggingen door de PDBʼs, en ook op de ontwikkeling van hun aanpak van investeringen en risicobeheer.

We kijken de komende maanden uit naar de samenwerking met zowel publieke als particuliere financieringsinstellingen om te komen tot gemeenschappelijke doelstellingen en de goedkeuring van een ambitieus wereldwijd biodiversiteitsraamwerk voor de periode na 2020. Door een pad naar een duurzamere economische toekomst uit te stippelen kan de wereld de visie van het Verdrag over Biodiversiteit voor 2050, te weten ʻleven in harmonie met de natuur,ʼ realiseren.

Vertaling: Menno Grootveld

https://prosyn.org/ZKehcVZnl