baderschneider1_Jens Büttnerpicture alliance via Getty Images_green hydrogen Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Nadchodząca Rewolucja Zielonego Wodoru

WASHINGTON, DC - Zmiany klimatyczne spowodowane działalnością człowieka powodują niebezpieczne i rozległe zakłócenia w środowisku naturalnym oraz wpływają na życie miliardów ludzi na całym świecie. Według Intergovernmental Panel on Climate Change świat stoi w obliczu nieuniknionych zagrożeń klimatycznych w ciągu najbliższych dwóch dekad. Jednak przy średniej rocznej emisji gazów cieplarnianych, która w latach 2010-2019 osiągnie najwyższy poziom w historii ludzkości, po prostu nie robimy wystarczająco dużo, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5° Celsjusza.

W opublikowanym w kwietniu raporcie IPCC zalecono, aby do roku 2050 świat gwałtownie zmniejszył podaż i popyt na paliwa kopalne: o 95% w przypadku węgla, o 60% w przypadku ropy naftowej i o 45% w przypadku gazu ziemnego. Ale jak możemy osiągnąć tak ambitne cele?

Odpowiedzią jest przejście na zielony wodór, który można wytwarzać ze wszystkich form energii odnawialnej, w tym słonecznej, wiatrowej, wodnej oraz geotermalnej. Zielony wodór jest paliwem o zerowej emisji; przy jego produkcji w procesie elektrolizy jedyną "emisją" jest woda. Jest to praktyczne i możliwe do wdrożenia rozwiązanie, które - poprzez demokratyzację energii, dekarbonizację przemysłu ciężkiego i tworzenie miejsc pracy na całym świecie - mogłoby zrewolucjonizować sposób zasilania naszej planety.

Szybkie przyspieszenie transformacji w kierunku zielonej energii może również zasadniczo zmienić krajobraz geopolityczny, ponieważ państwa nie będą już potężne tylko z powodu produkowanych przez siebie paliw kopalnych. W 2021 roku Rosja dostarczała 34% niemieckiej ropy naftowej i 53% węgla kamiennego wykorzystywanego przez niemieckich producentów energii i stali. Gaz ziemny z rosyjskich rur był największym źródłem importu gazu do Niemiec w grudniu 2021 roku, stanowiąc 32% dostaw. Odkąd prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął w lutym bieżącego roku straszliwą i niesprawiedliwą wojnę na Ukrainie, eksport paliw kopalnych do Europy przynosi Rosji zyski rzędu 1 mld USD dziennie.

Jednak od rozpoczęcia inwazji w lutym kraje Unii Europejskiej podjęły szybkie działania w celu zmniejszenia swojej zależności energetycznej od Rosji, ostatnio zgadzając się na zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej drogą morską. Te nowe sankcje przeciwko machinie wojennej Putina mogą zmniejszyć ilość ropy kupowanej przez UE od Rosji o 90% w tym roku. Stany Zjednoczone ogłosiły całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy, gazu i węgla, a Wielka Brytania wycofuje się z importu rosyjskiej ropy do końca 2022 roku.

Polityka ta spowodowała gwałtowny wzrost cen paliw. Jednak gwałtowny wzrost cen uwypuklił również możliwość obniżenia kosztów energii poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii i produkcję ekologicznego wodoru.

Subscribe to PS Digital
PS_Digital_1333x1000_Intro-Offer1

Subscribe to PS Digital

Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.

Subscribe Now

Nowe badania sugerują, że w ciągu najbliższej dekady ekologiczny wodór stanie się konkurencyjny w stosunku do paliw kopalnych. Oczekuje się, że koszt zielonego wodoru znacznie spadnie do 2025 r., a w sprzyjających lokalizacjach - takich jak Australia - do 2030 r. spadnie do 1 USD za kilogram. Dla porównania szary wodór, który jest wytwarzany przy użyciu zanieczyszczającego środowisko skroplonego gazu ziemnego, kosztuje obecnie około 2 USD za kilogram.

Niektórzy opowiadają się za wykorzystaniem LNG do "rozwiązania" obecnego kryzysu bezpieczeństwa energetycznego, ale "gaz ziemny" zawiera metan, a IPCC twierdzi, że do 2050 roku musimy ograniczyć zużycie gazu ziemnego o prawie 45%. Dodanie go teraz do koszyka energetycznego byłoby katastrofalnym błędem.

Obecnie trwa globalny wyścig o zieloną energię, a w szczególności o zielony wodór. Dziesiątki krajów, które posiadają bogate źródła energii odnawialnej, mogą uzyskać niezależność energetyczną dzięki produkcji ekologicznego wodoru na skalę masową. Importerzy energii nie będą musieli polegać wyłącznie na nielicznych krajach (jak Rosja), które posiadają naturalne zasoby paliw kopalnych.

W ostatnim raporcie Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej stwierdziła, że (zielony) wodór może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne na trzy główne sposoby: zmniejszając zależność od importu, łagodząc niestabilność cen oraz zwiększając elastyczność i odporność systemów energetycznych poprzez ich dywersyfikację. W miarę doskonalenia technologii koszt ekologicznego wodoru będzie spadał. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby przyspieszyć ten proces.

Firmy takie jak Fortescue, w której jestem dyrektorem zarządu, inwestują znaczne środki w ekologiczny wodór i pomogą zastąpić rosyjskie paliwa kopalne energią ekologiczną. Fortescue ogłosiło niedawno zawarcie umowy z największym dystrybutorem energii w Niemczech E.ON na dostawy do Europy pięciu milionów ton ekologicznego wodoru rocznie do 2030 r., co odpowiada jednej trzeciej wartości kalorycznej energii, którą Niemcy importują obecnie z Rosji.

Jednak podczas gdy gwałtowne zmiany w krajobrazie energetycznym i geopolitycznym stwarzają wyraźną możliwość jednoczesnego rozwiązania kryzysu energetycznego i klimatycznego poprzez inwestowanie w zieloną energię, kraje rozwinięte wyraźnie odczuwają niesprawiedliwość, gdy twierdzą, że względnie niskoemisyjne gospodarki rozwijające się muszą zaprzestać wykorzystywania paliw kopalnych. Dlaczego kraje te miałyby ryzykować spowolnienie swojego rozwoju w celu rozwiązania problemu, do którego powstania nie przyczyniły się w żaden sposób?

Jest to ważne pytanie. Decydenci polityczni będą musieli wziąć pod uwagę interesy krajów rozwijających się w okresie transformacji ekologicznej oraz zwiększyć finansowanie i zachęty dla nich, aby te kraje mogły przejść na czystą energię jako podstawę uprzemysłowienia.

Świat znalazł się na rozstaju dróg. Możemy pozostać przy kosztownej, zanieczyszczającej środowisko przyszłości, która jest rażąco nieefektywna i daje możliwości rozwoju tylko garstce krajów bogatych w paliwa kopalne. Lub możemy wybrać zieloną rewolucję polegającą na zapewnieniu wszystkim dostępu do taniej energii, która uchroni naszą przyszłość przed zanieczyszczeniem, globalnym ociepleniem oraz przed dyktatorami. Biorąc pod uwagę, że zielona energia może zdemokratyzować światowe zaopatrzenie w energię, ponieważ coraz więcej krajów uzyskuje niezależność energetyczną, wybór nie jest tutaj trudny.

Z angielskiego przetłumaczyła Marz McNamer

https://prosyn.org/QCJTMsgpl