skierka2_SAM PANTHAKYAFP via Getty Images_solar farm india SAM PANTHAKYAFP via Getty Images

Om de klimaatverandering te bestrijden moeten we ʻklein denkenʼ

SAN FRANCISCO/WASHINGTON, DC – Bij droogtes, bosbranden, orkanen, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden is de term ʻongekendʼ aan het verouderen. In augustus, toen de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering zijn jongste rapport uitbracht over de nijpende realiteit waarmee we worden geconfronteerd, heerste in een groot deel van zuidelijk Afrika al jaren een droogte die nog werd verergerd door de opwarming van de aarde.

Het lijkt erop dat de wereldleiders eindelijk bereid zijn om zinvolle actie te ondernemen, maar er is een cruciale groep die regelmatig ontbreekt op belangrijke klimaatbijeenkomsten zoals de recente conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP26) in Glasgow: lokale, klimaatgerichte kleine ondernemingen die nu al een verschil maken in hun gemeenschappen. Kleine en middelgrote ondernemingen die zich bezighouden met aanpassing aan en beperking van de klimaatverandering, zijn een cruciale maar onderschatte partner in de strijd om de uitstoot te verminderen.

Hoewel de mogelijkheden voor klimaatfinanciering toenemen, wordt de rol van het midden- en kleinbedrijf (mkb)bij duurzame ontwikkeling nog steeds over het hoofd gezien. De hachelijke situatie ervan wordt gedeeld door meer dan 200 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen van alle soorten in ontwikkelingslanden, die niet de middelen kunnen krijgen die zij nodig hebben om te groeien en die geconfronteerd worden met een jaarlijks financieringstekort van naar schatting 5,2 biljoen dollar. Internationale beleggers richten zich op het verkrijgen van dollars via grotere transacties, terwijl lokaal kapitaal aan de zijlijn wordt gehouden door hoge onderpandeisen en onbeheersbare rentetarieven voor startende bedrijven.

Het mkb vertegenwoordigt 90 procent van de bedrijven en zorgt voor ruim 50 procent van de banen wereldwijd, volgens de Wereldbank. Daarom speelt het mkb een sleutelrol in het creëren van kansen in economieën die worstelen om te herstellen van de COVID-19-pandemie. Voorbeelden zoals SELCO India, een baanbrekend off-the-grid zonne-energiebedrijf, en Husk Power, een innovatieve pay-as-you-go leverancier van hernieuwbare energie die actief is in Azië en Afrika, tonen aan dat met de juiste hoeveelheid en het juiste type financiering en technische ondersteuning, kleine bedrijven levens kunnen verbeteren door toegang tot energie te bieden – een belangrijke internationale doelstelling. Off-the-grid hernieuwbare energiebronnen dragen ook bij tot duurzame mobiliteit, zowel op het platteland als in de stad.

Kleine bedrijven kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het groener maken van de landbouw. Het gebruik van land voor de productie van gewassen en het weiden van vee is verantwoordelijk voor 24 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, en landbouwbedrijven zijn kwetsbaar voor droogtes, overstromingen en stijgende temperaturen. Het financieren van klimaatslimme landbouwondernemers is essentieel voor het veerkrachtiger maken van onze voedselsystemen. Ook hier is off-the-grid hernieuwbare energie onmisbaar geworden, met stroom voor irrigatie, graanverwerking en de koelruimtes en koelers die nodig zijn voor de opslag van zuivelproducten, verse zeevruchten, fruit en groenten. In India helpt Technoserve kleine landbouwbedrijven zich aan te passen aan de klimaatcrisis en hun productiviteit te verhogen, zonder de uitstoot te doen toenemen.

Zoals uit deze voorbeelden blijkt, kunnen kleine ondernemingen die over de nodige financiering en steun beschikken, de economische groei aanzwengelen en tegelijk de emissies beperken en de aanpassing aan de klimaatverandering ondersteunen. Dat komt omdat kleine bedrijven flexibeler zijn en zich beter kunnen aanpassen – en veel sneller en doeltreffender op lokale behoeften kunnen inspelen – dan grote organisaties. Zij bieden overheden en beleidsmakers ook een kans om nieuwe ideeën uit te proberen en zowel valkuilen als beste praktijken aan het licht te brengen voordat initiatieven regionaal of nationaal worden opgeschaald.

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Spring_1333x1000_V1

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

Om het wereldwijde doel van een netto-nul-uitstoot te bereiken, moeten beleidsmakers, beleggers, banken en anderen veel effectiever dan in het verleden rekening houden met de behoeften van het mkb. Om te beginnen heeft de wereld veel meer financieringsinstrumenten en -instrumenten nodig die zijn toegesneden op kleine bedrijven die in de groene economie werken. Dat betekent een mix van kapitaal tegen lagere kosten op de langere termijn en gemengde financiering, en een vlottere toegang tot financiering.

De wereld heeft ook meer business accelerators nodig die zich richten op aanpassing aan de klimaatverandering. Er zijn slechts 25 van dergelijke groene acceleratoren in niet-OESO-landen. Door onderzoek te financieren en professionele netwerken op te zetten zal steun worden verleend aan bedrijven met een sterk groeipotentieel.

Er zullen betere maatstaven nodig zijn om het succes te beoordelen. Dit betekent niet dat de milieu-, sociale en bestuursnormen moeten worden verlaagd. In plaats daarvan betekent het dat er indicatoren moeten worden ontwikkeld die specifiek zijn voor groene ondernemingen in de mkb-sector, zodat zij hun effectiviteit kunnen aantonen en meer investeringen kunnen aantrekken.

Ten slotte mogen beleggers vrouwen niet over het hoofd zien, die tot 80 procent van het voedsel in het Mondiale Zuiden produceren. Vrouwen zijn ook het kwetsbaarst voor de gevolgen van klimaatverandering. Investeren in vrouwelijke klimaatondernemers is goed voor het klimaat, de voedselproductie en de algemene welvaart.

Kleine ondernemingen zijn van belang voor de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering, en voor de veerkracht. Het is in ieders belang deze bedrijven de nodige financiering en steun te bieden om hen te helpen slagen.

Vertaling: Menno Grootveld

https://prosyn.org/zLNFNX2nl