fayolle3_MUNIR UZ ZAMANAFP via Getty Images_drinking water MUNIR UZ ZAMAN/AFP via Getty Images

Kryzys Wodny to Ważna Okazja Inwestycyjna

LUKSEMBURG - Woda - poza powietrzem - jest prawdopodobnie najważniejszym zasobem naturalnym naszej planety. Sprawnie działające systemy wodne są jednym z technologicznych filarów cywilizacji, co sprawia, że kryzys wodny jest często kwestią życia lub śmierci.

Obecnie około dwa miliardy osób nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a około połowa ludności świata doświadcza poważnego niedoboru wody przez co najmniej część roku. Nasze ograniczone zasoby słodkiej wody są już przeciążone przez rosnącą liczbę ludności i spragnione wody gospodarki. Do 2030 roku globalne zapotrzebowanie na wodę przekroczy zrównoważoną podaż o 40%. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wodę i wzrostem temperatur, niedobór wody będzie zagrażał większej liczbie osób i środków do życia - a tym samym stabilności społeczeństw na całym świecie.

Jak możemy odwrócić bieg wydarzeń, aby woda wzmocniła pozycję społeczności, zabezpieczyła naszą gospodarkę i pozwoliła utrzymać planetę przy życiu? Podobnie jak w przypadku globalnych dóbr publicznych, takich jak czyste środowisko, istnieje tendencja do skupiania się na kosztach poprawy sytuacji w dniu dzisiejszym, zamiast na większych długoterminowych korzyściach wynikających z inwestowania w ochronę zasobów naturalnych. Sektor wodny jest dziś niedofinansowany i ma chronicznie niewystarczającą zdolność do zaspokojenia popytu. Jeśli jednak chcemy osiągnąć Cel Zrównoważonego Rozwoju (ang.: Sustainable Development Goal - SDG), jakim jest zapewnienie wszystkim czystej wody i urządzeń sanitarnych, musimy czterokrotnie zwiększyć obecne globalne wydatki na wodę, do ponad 1 biliona dolarów rocznie (1,21% światowego PKB). Musimy również zrekompensować 470 miliardów dolarów, które tracimy każdego roku z powodu szkód powodziowych i złego nawadniania.

Chroniąc środowisko i klimat, każdy cent zainwestowany w sektor wodny pobudza nasze gospodarki, teraz i w przyszłości. Kiedy w grudniu ubiegłego roku Europejski Bank Inwestycyjny udzielił Jordanii pożyczki w wysokości 200 mln EUR (215 mln USD) na sfinansowanie zakładu odsalania wody na Morzu Czerwonym oraz rurociągu do Ammanu - stolicy kraju, minister planowania i współpracy międzynarodowej Zeina Toukan określiła te projekty jako kluczowe zarówno dla bezpieczeństwa wodnego, jak i wszechstronnego rozwoju gospodarczego. Wszyscy musimy przyjąć podobny sposób myślenia o tym, jak cenimy wodę i jak nią zarządzamy.

Podobnie jak w przypadku wielu innych wyzwań, sektor publiczny nie może sam wypełnić tej dużej luki inwestycyjnej. Przedsiębiorstwa mają do odegrania ważną rolę. Według CDP, organizacji non-profit, która gromadzi dane dotyczące wpływu na środowisko, ponad 300 miliardów dolarów wartości biznesowej jest zagrożone na całym świecie, jeśli nie zostaną podjęte działania w celu rozwiązania problemu niedoboru wody. Jednak rozwiązanie tego problemu będzie kosztować zaledwie jedną piątą tej kwoty - 55 miliardów dolarów.

Jeśli przedsiębiorstwa wdrożą nowe technologie w celu zmniejszenia zużycia wody i wykorzystania ścieków jako źródła energii, ciepła, składników odżywczych i materiałów, mogą zmniejszyć swój ślad środowiskowy i uwolnić więcej wody do wykorzystania przez innych. CDP wycenia takie "możliwości związane z wodą" na 711 miliardów dolarów, co odzwierciedla nie tylko oszczędności w zużyciu wody, ale także wzrost długoterminowych potencjalnych rynków technologii water-smart oraz korzyści wynikające z lepszych relacji ze społecznością. Ponieważ w większości rejonów świata woda jest tania, przedsiębiorstwa często nie mają motywacji do inwestowania w jej oszczędzanie lub zwiększanie wydajności wodochłonnych procesów produkcyjnych.

Subscribe to PS Digital
PS_Digital_1333x1000_Intro-Offer1

Subscribe to PS Digital

Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.

Subscribe Now

Aby przekonać sektor prywatny do skupienia się na ochronie systemu wodnego, musimy najpierw zacząć myśleć o pieniądzach wydawanych na wodę jako o prawdziwej inwestycji, a nie jako o koszcie, który nigdy się nie zwróci. Po drugie, należy przypisać wodzie odpowiednią wartość, aby stworzyć niezbędne bodźce dla użytkowników i przedsiębiorstw do bardziej efektywnego korzystania z niej, a także aby ochrona była opłacalna ekonomicznie. W przypadku wody wymaga to delikatnego wyważenia, ponieważ dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych po przystępnej cenie jest uznanym prawem człowieka - co oznacza, że nie podlega negocjacjom. Po trzecie, globalna współpraca i nowe programy transgraniczne, mające na celu mobilizację większych inwestycji w wodę, pozwoliłyby przezwyciężyć niedoskonałości rynku i zapobiec upolitycznieniu wody i jej “uzbrojeniu.”

Odbywająca się w tym tygodniu w Nowym Jorku Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Wody 2023 - pierwsze takie spotkanie od 1977 roku - jest wyjątkową okazją do omówienia bezpieczeństwa wodnego i stawienia czoła kryzysowi oraz uznania, że inwestycje w wodę są równie ważne dla zrównoważonej i sprawiedliwej gospodarki, jak inwestycje w czystą energię. Możemy ustanowić nowe wytyczne dotyczące naprawy cyklu wodnego i zapewnienia bardziej holistycznego podejścia do zrównoważonego rozwoju wszędzie - od Holandii i Luksemburga po Nigerię i Laos. Musimy też znaleźć więcej sposobów na zachęcanie do finansowania wody ze źródeł publicznych i prywatnych, które są gotowe czekać na owoce swoich inwestycji.

Woda jest tym, co doprowadzi SDGs do końca. Musimy wreszcie zacząć uznawać ją za fundamentalną część naszych portfolio inwestycyjnych i umieścić ją w centrum naszej polityki gospodarczej.

Z angielskiego przetłumaczyła Marz McNamer

https://prosyn.org/K2PWXmcpl