Ropná skvrna na dolaru

CAMBRIDGE – Dvěma nejpozoruhodnějšími událostmi uplynulého roku bylo strmé zvýšení cen ropy a prudká devalvace dolaru. Cena ropy se za posledních 12 měsíců zvýšila o 85%, z 65 dolarů za barel na 120 dolarů. Během téhož období dolar oslabil o 15% oproti euru a o 12% oproti jenu. Pro mnoho pozorovatelů představuje kombinace klesajícího dolaru a stoupajících cen ropy víc než jen náhodu.

Jaká je ale mezi těmito dvěma jevy vazba? Zvýšila by se cena ropy méně, kdyby se nestanovovala v dolarech, ale v eurech? Způsobil propad dolaru růst ceny ropy? A jaký mělo vliv zvýšení ceny ropy na pohyb dolaru?

Jelikož trh s ropou je globální a její cena je na různých místech prakticky totožná, odráží tato cena jak celkovou světovou poptávku po ropě, tak celkovou nabídku všech zemí produkujících ropu. Primární poptávka po ropě je poptávkou po dopravním palivu; menší množství se používají k vytápění, výrobě elektřiny a jako vstup petrochemických odvětví, například výroby plastů. Zvyšující se poptávka po ropě ze všech zemí, ale zejména z čile rostoucích zemí rozvíjejících se trhů, jako jsou Čína a Indie, tudíž je a nadále bude významnou silou tlačící globální cenu nahoru.

Uvažování, z něhož vychází otázka, zda by dnes byla ropa levnější, kdyby se její ceny stanovovaly v eurech, vychází podle všeho z toho, že oslabení dolaru vzhledem k euru by potlačovalo vzestup cen ropy. Ve skutečnosti by měna, v níž se cena ropy stanovuje, neměla žádný výrazný ani trvalý účinek na ceny ropy v přepočtu na dolary, eura, jeny či jinou měnu.

Vysvětleme proč. Trh je dnes v rovnováze při ceně ropy ve výši 120 dolarů. To se při současném směnném kurzu zhruba 1,60 dolaru za euro rovná asi 75 eurům. Kdyby se dojednalo, že se cena ropy nebude určovat v dolarech, ale v eurech, stanovená cena, při níž by byl trh v rovnováze, by stále činila 75 eur, tedy 120 dolarů. Každá nižší cena v eurech by zapříčinila převis globální poptávky po ropě, kdežto cena převyšující 75 eur by nevzbudila dostatečnou poptávku, která by vstřebala ropu, již by za danou cenu producenti chtěli prodat.

Samozřejmě že míra zvýšení ceny ropy v eurech během uplynulého roku byla nižší než míra zvýšení v dolarech. Cena ropy v eurech v květnu 2007 činila 48 eur, tedy oproti současné ceně o 56% míň. To by však platilo, i kdyby se cena ropy určovala v eurech.

WINTER SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Winter_1333x1000

WINTER SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

Současný výskyt poklesu dolaru a vzestupu ceny ropy podle mnoha pozorovatelů naznačuje, že právě pokles dolaru způsobil růst ceny ropy. To je pravda jen do té míry, že o ceně ropy uvažujeme v dolarech, neboť dolar oproti ostatním hlavním měnám oslabil. Kdyby ale směnný kurz mezi dolarem a eurem zůstal na stejné úrovni jako loni v květnu, dolarová cena ropy by se zvýšila méně.

Klíčovým faktem je tu to, že cena ropy v eurech by byla stejná, jako je dnes. A cena ropy v dolarech by bývala šla nahoru o 56%. Jediným účinkem poklesu dolaru je změna ceny v dolarech oproti cenám v eurech a jiných měnách.

Vysoké a rostoucí ceny ropy však přispívají k propadu dolaru, protože zvyšující se náklady na dovoz ropy rozšiřují obchodní deficit Spojených států. USA v roce 2007 za dovozy ropy utratily 331 miliard dolarů, což představovalo 47% amerického obchodního deficitu ve výši 708 miliard dolarů. Kdyby cena ropy zůstala na 65 dolarech za barel, náklady na tentýž objem dovozů by činily jen 179 miliard dolarů a deficit obchodu by byl o pětinu nižší.

Dolar slábne, protože americký obchodní deficit dokáže na udržitelnou úroveň snížit jen dolar s vyšší konkurenční schopností. Jak tedy bude rostoucí globální poptávka v nadcházejících letech tlačit ceny ropy nahoru, bude těžší snížit americký deficit obchodu, což přivodí rychlejší znehodnocování dolaru.

https://prosyn.org/xoLl12acs