Nový model pro nomády

MOGADIŠU – V jedné ze svých nejranějších vzpomínek z dětství se koupu v malé rokli nedaleko od babiččina domku v Yaaq Bari Wayne, zaprášeném shluku stavení z nepálených cihel a s plechovými střechami, choulících se k sobě v nížině jihosomálského regionu Bay. Po deštích Gu se z rokle vždy stala trojúhelníková průrva sahající do velké hloubky a zaplavená bahnitou vodou. Děti se k ní sbíhaly jako mravenci k rozsypanému cukru, s nadšeným křikem a výskáním skákaly z okrajů a potápěly se do kalných hlubin.

Mnohé z nich byly dětmi kočovných pastevců, kteří se v květnu a červnu přesouvali na jih za lepšími pastvinami. Když dorazili, začaly na předměstích vyrůstat hnědé kupole vyrobené ze zkřížených větví a vrstev pestrobarevných rohoží, které vypadaly jako houfy strakatých brouků.

Nomád byl tehdy pro mě romantickou postavou podobnou americkému kovbojovi na Divokém západě. V nejnehostinnějším prostředí na světě dokázal cestovat stovky kilometrů a přežívat jen na velbloudím mléce a sušeném mase, přičemž veškerý majetek měl uvázaný na velbloudím hřbetu.

V posledních dvaceti letech však příběh somálských nomádů začal být mnohem méně romantický – a daleko složitější. Nomádi byli a jsou oběťmi hladomorů, násilných konfliktů a dalších nepříznivých okolností, což se podepisuje na tom, že právě oni tvoří významné procento úmrtí v důsledku 22 let občanské války – při níž zahynul plný milion Somálců – a také obětí hladomoru, který si v letech 2010-2012 vyžádal životy 260 000 Somálců. Současně platí, že i nomádi se dopouštějí násilností a terorismu.

Existuje však i další způsob, jak na nomády pohlížet: jako na lidi schopné přežít, na podnikatele, obstaravatele a hybnou sílu transformace. V době, kdy živobytí lidí po celém světě ohrožují globální problémy, jako jsou nedostatek potravin nebo klimatické změny, má kočovný a pastevecký životní styl potenciál chránit a udržovat při životě miliony lidí.

Právě katastrofální klimatické změny – které proměnily bujně zelenou Saharu v nehostinnou poušť – totiž přinesly ve východní Africe před 5000 lety rozvoj podobných životních stylů. Chov dobytka umožnil nomádům zajistit si živobytí i ve stále nevyzpytatelnějším a proměnlivějším prostředí charakterizovaném suchým klimatem a nedostatkem zdrojů. Dnes žije v subsaharské Africe zhruba 50 milionů kočovných pastevců a plných 150 milionů agropastevců, kteří kombinují tradiční kočovný chov dobytka s nějakou formou zemědělství.

WINTER SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Winter_1333x1000

WINTER SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

Politici často pokládají kočovné pastevectví za archaický a neproduktivní způsob života, který má jen malý ekonomický přínos. Opak je však pravdou. Pastevecké systémy jsou o 20% produktivnější než tradiční metody farmářského chovu. A pastevci jsou mnohem tržněji založení, než se řada lidí domnívá; odhaduje se, že obchod s pasteveckým dobytkem a masem v Africkém rohu dosahuje objemu miliardy dolarů.

Pastevci a agropastevci využívají půdu, na které se konvenční zemědělství neuživí, a produkují maso, mléko a další živočišné produkty pro miliony lidí. Podle studie OECD dokonce zajišťují 10% světové produkce masa; v některých regionech dodávají plných 60% veškerého spotřebovaného hovězího masa a 70% mléka.

Pastevectví tedy patří k základním systémům lidského živobytí, jež má potenciál přispět k překonání nedostatku potravin – a to zejména v Somálsku, kde kočovní pastevci tvoří více než 50% obyvatel. Aby se tento potenciál využil, je zapotřebí silný podpůrný systém, který zlepší přístup pastevců ke kapitálu a trhům a současně podpoří rozvoj lidských zdrojů a budování kapacit.

Po vzoru Mongolska, kde si mohou pastevci sjednat soukromé pojištění, aby se chránili před ztrátou dobytka v důsledku sucha, by se daly zavést programy mikroúvěrů, které by pojistily nomády proti podobným rizikům a v případě katastrofy jim poskytly prostředky na doplnění stavů. V zájmu dalšího zvýšení stability a ziskovosti jejich živobytí je pak třeba začlenit pastevce do formální ekonomiky. Efektivní obchodní sítě a přístup na dobytčí trhy by jim umožnily podstatně zvýšit tržby.

Také rozšířený přístup k technologiím je pro zlepšení ekonomických vyhlídek nomádů klíčový. V Nigeru používají pastevci mobilní telefony, aby měli přehled o aktuálních cenách komodit na regionálních trzích, což jim umožňuje prodávat velbloudy tam, kde jsou právě nejvyšší ceny, a nakupovat obilí tam, kde je cena právě nejnižší. V Keni rozesílají veterináři pastevcům varovné textové zprávy o výskytech nemocí a poskytují jim informace o vakcinaci.

Zajišťování podobných podpůrných systémů pro pastevce by se mohlo ukázat jako účinná strategie podpory hospodářského rozvoje, zvyšování potravinové bezpečnosti a snižování závislosti na potravinové pomoci v Somálsku i jinde. V mnoha zemích by se nomádi – proměnění v neohrožené podnikatele – dokonce mohli stát klíčem k zajištění budoucí prosperity.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

https://prosyn.org/7RXp0yxcs