Scientists observe biodiversity Boris Hovat/Getty Images

We moeten de alarmklok luiden over het biodiversiteitsverlies

NORWICH – Nu de VN-klimaatveranderingsconferentie onderweg is in het Duitse Bonn, staat de opwarming van de aarde opnieuw bovenaan de mondiale agenda. Maar is het niet zo dat we ons druk maken over die temperatuurstijging vanwege de gevolgen voor het leven op aarde, inclusief het menselijk leven?

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Dat is een belangrijke vraag om over na te denken, met het oog op het relatieve gebrek aan aandacht dat wordt besteed aan een nauw verwant en net zo belangrijk gevaar voor het voortbestaan van de mens: het verbijsterende tempo waarin wereldwijd de biodiversiteit achteruit holt.

De beschikbaarheid van voedsel, water en energie – fundamentele bouwstenen voor de veiligheid van ieder land – is afhankelijk van gezonde, sterke en diverse ecosystemen, en van het leven dat daarin aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten is de planetaire biodiversiteit nu sneller dan ooit aan het afnemen. Veel beleidsmakers moeten echter nog onderkennen dat het biodiversiteitsverlies net zo'n groot gevaar is als de stijging van de zeespiegel en de steeds vaker voorkomende extreme weersgebeurtenissen.

Dit gebrek aan toereikende aandacht is een feit, ondanks internationale beloften om de biodiversiteit te beschermen. In oktober 2010 kwamen de mondiale leiders bijeen in het Japanse Aichi, waar zij het Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 naar buiten brachten – dat twintig ambitieuze doelstellingen kende, zoals de halvering van het mondiale habitat-verlies en het beëindigen van de overbevissing. De ondertekenende landen spraken af deze doelstellingen in 2020 te zullen verwezenlijken. Het veiligstellen van de biodiversiteit is specifiek opgenomen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN. Maar de vooruitgang op weg naar deze mondiale biodiversiteitsdoelstellingen zal waarschijnlijk niet genoeg zijn om een aanvaardbare toekomst voor iedereen te kunnen garanderen.

Beleidsmakers hebben voor het merendeel afgesproken dat het belangrijk is de stijging van de mondiale temperatuur op minder dan 2°C boven het pre-industriële niveau te houden – het doel van het klimaatverdrag van Parijs. Té weinig leiders hebben echter enig gevoel voor urgentie aan de dag gelegd als het gaat om het stoppen van het biodiversiteitsverlies. De duurzame toekomst die wij voorstaan is afhankelijk van het beëindigen van deze onverschilligheid.

Met dat doel voor ogen zal het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), waarvan ik de voorzitter ben, in maart volgend jaar een reeks belangrijke rapporten uitbrengen over de gevolgen van het biodiversiteitsverlies. Voorbereid in een periode van drie jaar, door ruim 550 deskundigen uit zo'n honderd landen, zullen deze rapporten vier mondiale regio's betreffen: Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en de Pacific, Afrika, Europa en Centraal-Azië. Een vijfde rapport zal zich bezighouden met de toestand van de bodemverarming en het herstel daarvan op regionaal en mondiaal niveau.

De rapporten zullen ontwikkelingen en mogelijke toekomstscenario's in kaart brengen, en de beste beleidsopties schetsen die beschikbaar zijn om de achteruitgang van ecosystemen een halt toe te roepen, van koraalriffen tot regenwouden. Bij elkaar genomen zullen de rapporten van het IPBES de consensus-opinie van de wetenschappelijke gemeenschap vertegenwoordigen over de toestand van de biodiversiteits- en ecosysteemdiensten.

Bovendien zullen de rapporten de nauwe verbanden benadrukken tussen biodiversiteitsvelies en klimaatverandering, die tegelijkertijd zouden moeten worden aangepakt. De wereld zal de doelen van het klimaatverdrag van Parijs – en veel van de SDGs – niet kunnen verwezenlijken, als geen rekening wordt gehouden met de toestand van de biodiversiteits- en ecosysteemdiensten.

Vandaag de dag kennen de meeste overheden een scheiding tussen hun milieu-autoriteiten en de autoriteiten die zich bezighouden met energie, landbouw en planning. Daardoor is het moeilijk klimaatverandering of biodiversiteitsverlies op een holistische manier aan te pakken. Nieuwe soorten innovatieve bestuursstructuren zullen nodig zijn om deze beleidssilo's met elkaar te verbinden.

Na de uitgifte van de regionale rapporten van het IPBES volgend jaar zal in 2019 een hierop gebaseerd mondiaal rapport het licht zien. Dit zal het eerste wereldwijde overzicht zijn van de biodiversiteits- en ecosysteemdiensten sinds de gezaghebbende Millennium Ecosystem Assessment of 2005. Het zal de gezondheid beoordelen van ecosystemen op het vasteland, in zoetwatergebieden en in de zee, evenals de invloed van factoren als verzuring, de stijgende zeespiegel, de handel, invasieve soorten, overbevissing, vervuiling en veranderingen in het grondgebruik.

Voor het succes van de inspanningen om niet-duurzame vormen van het gebruik van de natuurlijke hulpbonnen in de wereld tegen te gaan zal het nodig zijn dat beleidsmakers de waarde van biodiversiteit voor hun onderdanen, milieu en economieën heroverwegen. Maar de eerste stap is zeker stellen dat we de beste peer-reviewed kennis achter de hand hebben om goede beslissingen te nemen; de aankomende rapporten van het IPBES zullen ons in die richting doen bewegen.

Als we de volledige gevolgen van de klimaatverandering nog tijdens ons leven willen aanpakken, zullen we moeten inzien dat menselijke activiteiten meer teweeg brengen dan een paar graden temperatuurstijging extra. Begin volgend jaar zullen we de gegevens over biodiversiteits- en ecosysteemdiensten hebben om dit te bewijzen, en de beleidsopties om van koers te kunnen veranderen.

Vertaling: Menno Grootveld

http://prosyn.org/3Oloqme/nl;

Handpicked to read next

 1. Patrick Kovarik/Getty Images

  The Summit of Climate Hopes

  Presidents, prime ministers, and policymakers gather in Paris today for the One Planet Summit. But with no senior US representative attending, is the 2015 Paris climate agreement still viable?

 2. Trump greets his supporters The Washington Post/Getty Images

  Populist Plutocracy and the Future of America

  • In the first year of his presidency, Donald Trump has consistently sold out the blue-collar, socially conservative whites who brought him to power, while pursuing policies to enrich his fellow plutocrats. 

  • Sooner or later, Trump's core supporters will wake up to this fact, so it is worth asking how far he might go to keep them on his side.
 3. Agents are bidding on at the auction of Leonardo da Vinci's 'Salvator Mundi' Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images

  The Man Who Didn’t Save the World

  A Saudi prince has been revealed to be the buyer of Leonardo da Vinci's "Salvator Mundi," for which he spent $450.3 million. Had he given the money to the poor, as the subject of the painting instructed another rich man, he could have restored eyesight to nine million people, or enabled 13 million families to grow 50% more food.

 4. An inside view of the 'AknRobotics' Anadolu Agency/Getty Images

  Two Myths About Automation

  While many people believe that technological progress and job destruction are accelerating dramatically, there is no evidence of either trend. In reality, total factor productivity, the best summary measure of the pace of technical change, has been stagnating since 2005 in the US and across the advanced-country world.

 5. A student shows a combo pictures of three dictators, Austrian born Hitler, Castro and Stalin with Viktor Orban Attila Kisbenedek/Getty Images

  The Hungarian Government’s Failed Campaign of Lies

  The Hungarian government has released the results of its "national consultation" on what it calls the "Soros Plan" to flood the country with Muslim migrants and refugees. But no such plan exists, only a taxpayer-funded propaganda campaign to help a corrupt administration deflect attention from its failure to fulfill Hungarians’ aspirations.

 6. Project Syndicate

  DEBATE: Should the Eurozone Impose Fiscal Union?

  French President Emmanuel Macron wants European leaders to appoint a eurozone finance minister as a way to ensure the single currency's long-term viability. But would it work, and, more fundamentally, is it necessary?

 7. The Year Ahead 2018

  The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

  Order now