Scientists observe biodiversity Boris Hovat/Getty Images

Bití na poplach nad úbytkem biodiverzity

NORWICH – V německém Bonnu probíhá konference OSN o změně klimatu a stoupající globální teploty se tak opět dostaly na vrchol celosvětové agendy. Proč se ale vzestupem teplot zabývat, ne-li kvůli jeho vlivu na život na Zemi, včetně života lidského?

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

O této důležité otázce je třeba uvažovat, s ohledem na relativní nedostatek pozornosti věnované úzce související a neméně důležité hrozbě pro přežití člověka: znepokojivému tempu úbytku světové biodiverzity.

Dostupnost potravin, vody a energie – základních stavebních kamenů bezpečnosti každé země – závisí na zdravých, robustních a rozmanitých ekosystémech a na životě, který je obývá. V důsledku lidských činností ale dnes biodiverzita planety upadá rychleji než kdykoli v historii. Mnozí tvůrci politik si však stále neuvědomují, že úbytek biologické rozmanitosti je stejně vážná hrozba jako stoupající hladiny moří a stále častější extrémní povětrnostní události.

Tento nedostatek adekvátní pozornosti se projevuje navzdory mezinárodním závazkům k ochraně biodiverzity. V říjnu 2010 se světoví lídři sešli v japonské Aiči, kde vytvořili Strategický plán pro biodiverzitu na roky 2011-2020, který obsahoval 20 ambiciózních cílů, například snížit celosvětový úbytek biotopů na polovinu a skoncovat s nadměrným rybolovem, na jejichž dosažení do roku 2020 se signatáři shodli. Zabezpečení biologické rozmanitosti je také konkrétně zahrnuto mezi Cíle udržitelného rozvoje OSN. Přesto pokrok směřující k dosažení těchto cílů celosvětové biodiverzity nejspíš nebezpečně zaostane za tím, co by bylo zapotřebí k zajištění přijatelné budoucnosti pro všechny.

Tvůrci politik se z velké části shodli, že je důležité udržet vzestup globální teploty na méně než 2°C nad předprůmyslovými úrovněmi – cíl pařížské klimatické dohody. Příliš málo lídrů ale zatím prokázalo smysl pro naléhavost ohledně zastavení úbytku biodiverzity. Udržitelná budoucnost, již chceme, závisí na prolomení této lhostejnosti.

Mezivládní platforma pro politiku vědy o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách (IPBES), jíž předsedám, za tímto účelem příští rok v březnu zveřejní řadu přelomových zpráv o důsledcích úpadku biodiverzity. Tato odborná posouzení, připravovaná déle než tři roky více než 550 odborníky ze zhruba 100 zemí, se budou týkat čtyř oblastí světa: Jižní Ameriky, Asie a Tichomoří, Afriky a konečně Evropy a střední Asie. Pátá zpráva se bude věnovat stavu degradace a obnovování půdy na regionální a globální úrovni.

Zprávy zdůrazní trendy a věrohodné možnosti vývoje a popíšou nejlepší dostupné politické možnosti směřující ke zpomalení degradace ekosystémů, od korálových útesů po deštné pralesy. Dohromady budou hodnoticí zprávy IPBES představovat konsenzuální názor globální vědecké obce na stav biodiverzity a ekosystémových služeb.

Kromě toho zprávy zdůrazní úzké vazby mezi úbytkem biodiverzity a změnou klimatu, jež je třeba řešit souběžně. Svět nedokáže splnit cíle pařížské dohody – a vlastně ani řadu Cílů udržitelného rozvoje –, nevezme-li stav biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb v úvahu.

Většina vlád dnes své orgány pro oblast životního prostředí odděluje od těch se zaměřením na energie, zemědělství a plánování. Je proto těžké řešit změnu klimat či úbytky biologické rozmanitosti holistickým způsobem. K propojení těchto zásobníků různých politik jsou nutné novátorské typy správních struktur.

Po vydání regionálních zpráv IPBES v příštím roce bude v roce 2019 zveřejněno celosvětové hodnocení, které na nich bude stavět. Bude to první celosvětový přehled biodiverzity a ekosystémových služeb od autoritativního Hodnocení ekosystémů na přelomu tisíciletí z roku 2005. Prověří zdravotní stav suchozemských, sladkovodních a mořských ekosystémů a působení různých činitelů včetně acidifikace, stoupající teploty povrchu moře, obchodu, invazivních druhů, nadměrného rybolovu, znečištění a změn ve využití půdy.

K úspěchu snah o zvrácení neudržitelného využívání světového přírodního bohatství bude nezbytné, aby tvůrci politik přehodnotili význam biodiverzity pro své občany, životní prostředí a ekonomiky. Prvním krokem ale je ujistit se, že máme po ruce nejlepší odborně prověřené znalosti, abychom dokázali správně rozhodovat; nadcházející hodnoticí zprávy IPBES nás posunou právě tímto směrem.

Máme-li se ještě za našeho života vypořádat s plným rozsahem důsledků změny klimatu, musíme si uvědomit, že lidská činnost způsobuje víc než jen vzestup teploty v celoroční předpovědi o několik stupňů. Zkraje příštího roku budeme mít na důkaz údaje o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách a politické možnosti ke změně kurzu.

Z angličtiny přeložil David Daduč

http://prosyn.org/3Oloqme/cs;

Handpicked to read next

 1. Chris J Ratcliffe/Getty Images

  The Brexit Surrender

  European Union leaders meeting in Brussels have given the go-ahead to talks with Britain on post-Brexit trade relations. But, as European Council President Donald Tusk has said, the most difficult challenge – forging a workable deal that secures broad political support on both sides – still lies ahead.

 2. The Great US Tax Debate

  ROBERT J. BARRO vs. JASON FURMAN & LAWRENCE H. SUMMERS on the impact of the GOP tax  overhaul.


  • Congressional Republicans are finalizing a tax-reform package that will reshape the business environment by lowering the corporate-tax rate and overhauling deductions. 

  • But will the plan's far-reaching changes provide the boost to investment and growth that its backers promise?


  ROBERT J. BARRO | How US Corporate Tax Reform Will Boost Growth

  JASON FURMAN & LAWRENCE H. SUMMERS | Robert Barro's Tax Reform Advocacy: A Response

 3. Murdoch's Last Stand?

  Rupert Murdoch’s sale of 21st Century Fox’s entertainment assets to Disney for $66 billion may mark the end of the media mogul’s career, which will long be remembered for its corrosive effect on democratic discourse on both sides of the Atlantic. 

  From enabling the rise of Donald Trump to hacking the telephone of a murdered British schoolgirl, Murdoch’s media empire has staked its success on stoking populist rage.

 4. Bank of England Leon Neal/Getty Images

  The Dangerous Delusion of Price Stability

  Since the hyperinflation of the 1970s, which central banks were right to combat by whatever means necessary, maintaining positive but low inflation has become a monetary-policy obsession. But, because the world economy has changed dramatically since then, central bankers have started to miss the monetary-policy forest for the trees.

 5. Harvard’s Jeffrey Frankel Measures the GOP’s Tax Plan

  Jeffrey Frankel, a professor at Harvard University’s Kennedy School of Government and a former member of President Bill Clinton’s Council of Economic Advisers, outlines the five criteria he uses to judge the efficacy of tax reform efforts. And in his view, the US Republicans’ most recent offering fails miserably.

 6. A box containing viles of human embryonic Stem Cell cultures Sandy Huffaker/Getty Images

  The Holy Grail of Genetic Engineering

  CRISPR-Cas – a gene-editing technique that is far more precise and efficient than any that has come before it – is poised to change the world. But ensuring that those changes are positive – helping to fight tumors and mosquito-borne illnesses, for example – will require scientists to apply the utmost caution.

 7. The Year Ahead 2018

  The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

  Order now