acohen1_Sean GallupGetty Images_green transition Sean Gallup/Getty Images

Właściwa Interwencja w Czyste Technologie

BOSTON/ERFURT/BRUKSELA - W miarę jak zachodnie rządy stają przed coraz pilniejszym zadaniem przyspieszenia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, wahadło odchodzi od silnego polegania na rynkach w celu napędzania innowacji w kierunku interwencji państwa. Obawiając się dominacji Chin w łańcuchach dostaw czystych technologii i dostrzegając potencjał tworzenia miejsc pracy, Stany Zjednoczone wprowadziły szeroki zakres polityk przemysłowych, które wspierają rozwój i wdrażanie ekologicznych rozwiązań.

Dla przykładu, amerykańska ustawa o redukcji inflacji otwarcie zachęca do reshoringu, oferując hojne wsparcie rządowe w kraju dla firm budujących zdolności w zakresie ekologicznej produkcji. Podążając za tym przykładem, ustawa Unii Europejskiej Net-Zero Industry Act wprowadza krajowy cel w zakresie produkcji czystych technologii, oznaczając zmianę paradygmatu w podejściu Europy do zarządzania gospodarczego.

Jednak osiągnięcie właściwej równowagi między sektorem publicznym i prywatnym będzie miało kluczowe znaczenie dla zarządzania transformacją w kierunku czystej energii w sposób efektywny i na czas oraz dla uniknięcia sprzeciwu wobec celów klimatycznych.

Rynki energii w ich obecnej formie wyraźnie nie zdołały przyspieszyć wdrażania zielonych technologii na wystarczającą skalę i w odpowiednim tempie. W przypadku braku reform lub dodatkowych decyzji, będą one nadal promować najtańszą dostępną energię, co do niedawna oznaczało w większości miejsc paliwa kopalne. Biorąc to pod uwagę, nie jest zaskakujące, że rządy powracają do polityki przemysłowej - która okazała się skuteczna w przeszłości - w celu pobudzenia inwestycji w czyste technologie. Co więcej, ogromna ilość nowej infrastruktury wymaganej do wytwarzania, magazynowania i dystrybucji czystej energii może zmusić państwo do wdrożenia lepszych procesów wydawania pozwoleń i przyjęcia bardziej proaktywnej roli w planowaniu.

Jednak interwencja rządu w transformację w kierunku czystej energii niesie ze sobą również ryzyko. Wybieranie zwycięzców w zielonych technologiach lub projektach może prowadzić do decyzji inwestycyjnych, które są kosztowne lub ekonomicznie nieefektywne - wyniki, które częściowo napędzały prorynkowe reformy sektora energetycznego w ostatnich dziesięcioleciach.

Co więcej, ryzyko zawłaszczenia przez państwo - poważny problem związany z przemysłem paliw kopalnych - istnieje również w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Wszechobecny lobbing w połączeniu z brakiem odpowiedzialności i przejrzystości może skutkować nieoptymalną alokacją zasobów. Poprzez zieloną politykę przemysłową, rządy zasadniczo stwarzają możliwości poszukiwania wynajmu, które są bardziej widoczne w systemach o niskiej jakości instytucjonalnej (wskazanej przez skuteczność rządu, bezpieczeństwo prawne, jakość biurokracji, korupcję, otoczenie regulacyjne i inne powiązane środki).

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes
PS_Quarterly_Q2-24_1333x1000_No-Text

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes

The newest issue of our magazine, PS Quarterly: Age of Extremes, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.

Subscribe Now

Pojawia się również widmo "nacjonalistycznych" ustaw klimatycznych fragmentujących globalne łańcuchy dostaw czystych technologii. To właśnie spontaniczny i nieskoordynowany międzynarodowy podział pracy między Stanami Zjednoczonymi (innowacje), Europą (dotacje i granty na instalację) i Chinami (wydajność produkcji dzięki ekonomii skali) szybko obniżył cenę paneli słonecznych i doprowadził do ich globalnego wdrożenia. Reshoring może zatem spowolnić tempo transformacji energetycznej na całym świecie.

Osiągnięcie właściwej równowagi między interwencją publiczną a poleganiem na siłach rynkowych ma kluczowe znaczenie dla dalszych postępów. Aby zapewnić, że państwo i rynek są partnerami w opracowywaniu i wdrażaniu ekologicznych rozwiązań, decydenci muszą podjąć trzy kroki. Po pierwsze, rządy powinny skupić się na stymulowaniu przełomowych innowacji w zakresie dekarbonizacji. Oznacza to zapewnienie publicznego finansowania podstawowych badań i tworzenie silniejszych zachęt do innowacji na poziomie firm poprzez ustalanie cen emisji dwutlenku węgla, ulgi podatkowe i przepisy środowiskowe. Państwo powinno również wspierać pilotaż, demonstrację i wczesne wdrażanie nowych czystych technologii, aby zademonstrować wydajność techniczną i obniżyć koszty do poziomu konkurencyjności z paliwami kopalnymi.

Po drugie, państwo ma do odegrania ważną rolę w stymulowaniu i kierowaniu prywatnymi inwestycjami na dużą skalę w zielone rozwiązania poprzez szereg interwencji politycznych, w tym standardy czystej energii, zachęty podatkowe specyficzne dla technologii, zamówienia publiczne kierowane przez rząd i ceny emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie wsparcie publiczne ma kluczowe znaczenie dla obniżenia kosztów kapitału dla projektów związanych z czystą energią, zapewnienia ich akceptacji społecznej i zapewnienia tak zwanych "inwestycji wspomagających", które są warunkiem wstępnym udziału sektora prywatnego. Bezpośrednie zaangażowanie publiczne w rozwój, własność lub obsługę dojrzałych technologii (takich jak przesył energii elektrycznej) może być również odpowiednie w niektórych przypadkach, aby przyspieszyć rozwój i obniżyć koszty.

Poza tym, rządy projektują rynki, a także leżące u ich podstaw ramy instytucjonalne, co oznacza, że państwo musi planować systemy energetyczne w taki sposób, aby pomagały one tworzyć warunki potrzebne do osiągnięcia celów klimatycznych. Ambitne i niezawodne ścieżki do zerowej emisji netto powinny być połączone z elastycznymi regulacjami rynku energii, mającymi na celu stworzenie skutecznych zachęt do mobilizacji kapitału prywatnego i wdrażania technologii czystej energii na dużą skalę.

Przejście od paliw kopalnych do energii o zerowej emisji dwutlenku węgla jest równoznaczne z rewolucją przemysłową, choć pod presją terminu. Nie tylko czas ucieka, ale decyzje polityczne będą musiały być podejmowane w kontekście niestabilnych globalnych rynków energii, utrzymujących się obaw opinii publicznej dotyczących niektórych zielonych technologii i nasilających się napięć geopolitycznych, zwłaszcza między Chinami a Zachodem.

Biorąc pod uwagę tę niepewność, decydenci polityczni muszą być skłonni do podejmowania ryzyka w tworzeniu zachęt do innowacji w zakresie czystych technologii, w promowaniu inwestycji w rozwój i wdrażanie tych technologii oraz w projektowaniu rynków energii. Powinni jednak również pamiętać, że państwo i rynek muszą być partnerami, a zielona transformacja nieuchronnie - i w coraz większym stopniu - stworzy złożone kompromisy, którymi należy ostrożnie nawigować; w przeciwnym razie przyszłość czystej energii pozostanie poza zasięgiem.

Powyższy komentarz został również podpisany przez Bruce'a Phillipsa, starszego doradcę w NorthBridge Group.

Z angielskiego przetłumaczyła Marz McNamer

https://prosyn.org/RZ3nMqmpl