Melting Glacier_Illulissat Greenland_UN Photo_Mark Garten UN Photo/Mark Garten

Naše poslední šance na bezpečnou planetu

MELBOURNE – Lidstvu už téměř vypršel čas na řešení změny klimatu. Vědci upozornili, že vzestup teplot o 2º Celsia nad předprůmyslové úrovně posune Zemi do nebezpečného, neprobádaného území. Přesto jsme v současnosti na cestě k nárůstu o 4º či víc ještě v tomto století. Nadešla poslední šance s tím něco udělat.

Poslední naděje přijde v Paříži v prosinci 2015 při setkání vlád světa na 21. výročním shromáždění OSN věnovaném změně klimatu. Tentokrát to ovšem bude jiné. Buď se vlády shodnou na rozhodném postupu, jak slíbily, anebo se za rokem 2015 budeme ohlížet jako za okamžikem, kdy nám příčetnost podnebí protekla mezi prsty.

Roku 1992 světové vlády přijaly Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu, v níž přislíbily předejít „nebezpečnému antropogennímu [tj. člověkem vyvolanému] narušování klimatické soustavy“ snížením tempa emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého. Avšak přestože úmluva roku 1994 vstoupila v účinnost, tempo emisí skleníkových plynů, včetně CO2, se od té doby ve skutečnosti zvýšilo.

Roku 1992 se spalováním uhlí, ropy a plynu a výrobou cementu celosvětově uvolnilo do atmosféry 22,6 miliard tun CO2. Roku 2012, pro nějž jsou dostupná nejnovější srovnatelná data, dosáhly emise 34,5 miliard tun. Lidstvo člověkem vyvolanou změnu klimatu nepotlačilo, nýbrž urychlilo.

Jedná se o největší mravní problém naší doby. Globální využívání fosilních paliv vážně ohrožuje jednak chudé, kteří jsou změnou klimatu nejzranitelnější (ač hlavní příčinou jsou bohatí), jednak budoucí generace, které zdědí planetu, na mnoha místech neobyvatelnou, kde budou dodávky potravin podléhat masivním šokům.

Tyto újmy přitom způsobujeme ve věku, kdy technické průlomy světu umožňují přechod od nebezpečných fosilních paliv k nízkouhlíkovým zdrojům energie, například větrným, slunečním, jaderným a vodním, a snížení dopadu fosilních paliv zavedením technologie CCS (zachytávání a ukládání uhlíku). Zcela přesně se nedávno vyjádřil papež František: „Ochraňujme stvoření,“ řekl. „Protože když zničíme stvoření, stvoření zničí nás! Na to nikdy nezapomínejme!“

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes
PS_Quarterly_Q2-24_1333x1000_No-Text

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes

The newest issue of our magazine, PS Quarterly: Age of Extremes, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.

Subscribe Now

Pro řadu mocných zájmových skupin však změna klimatu zůstává hrou, v níž mají za cíl co možná nejdéle zdržet aktivitu. Obří firmy v oblasti fosilních paliv vytrvale v zákulisí lobbují proti přechodu k nízkouhlíkové energetice a využívají svého ohromného jmění, aby si zaplatily mediální pokrytí s cílem zasévat zmatky. S obzvlášť cynickou a škodlivou úlohou při šíření protivědecké propagandy ve Spojených státech, Velké Británii, Austrálii i jinde vyčnívá mediální impérium Ruperta Murdocha.

Navzdory tomu se snad politika změny klimatu mění k lepšímu – tento posun se zrcadlí v důrazném poselství papežově. Uvedu šest důvodů, proč by patová situace mohla brzy skončit.

Zaprvé, svět si začíná uvědomovat, jakou kalamitu způsobujeme. Přestože Murdochova propagandistická mašinérie chrlí každodenní proud protivědecké ulhanosti, veřejnost vidí také dlouhotrvající sucha (aktuálně namátkou v částech Brazílie, Kalifornie a jihovýchodní Asie), rozsáhlé záplavy (nedávno v Bosně a Srbsku) a smrtící vlny veder (v mnoha částech světa).

Zadruhé, občané světa nechtějí narazit plnou parou do zdi. Veřejnému mínění se prozatím daří blokovat výstavbu ropovodu Keystone XL, který by urychlil těžbu v kanadských ropných píscích – šokující vyhlídka, jelikož Kanada ani USA se doposud nezavázaly k žádnému klimatickému plánu.

Zatřetí, čekají nás možná ještě silnější klimatické šoky. Letošek by se mohl projevit jako výrazný rok El Niño, kdy se ohřejí vody východního Pacifiku a zapříčiní globální poruchy klimatu. Silné El Niño by teď bylo ještě nebezpečnější než obvykle, protože by umocnilo celkově stoupající trend globálních teplot. Řada vědců si dokonce myslí, že při silném El Niño by se rok 2015 mohl stát nejteplejším v historii planety.

Začtvrté, dva největší producenti CO2, USA a Čína, konečně začínají brát věc vážně. Vláda prezidenta Baracka Obamy se snaží zastavit výstavbu nových uhelných elektráren, nebudou-li vybaveny technologií CCS. Čína si zase začala uvědomovat, že její silná závislost na uhlí způsobuje tak zničující znečištění a smog, že výrazně zkracuje životy lidí, neboť v oblastech s vysokou spotřebou uhlí je naděje dožití kratší až o pět let.

Zapáté, pařížská jednání konečně začínají přitahovat globální pozornost veřejnosti i světových lídrů. Generální tajemník Pan Ki-mun vyzval politické předáky, aby se v září 2014, čtrnáct měsíců před pařížským shromážděním, zúčastnili zvláštního summitu s cílem zahájit intenzivní vyjednávání. Síť řešení pro udržitelný rozvoj (SDSN), expertní síť OSN, již řídím, vydá v červenci zásadní zprávu o tom, jak by každá z předních ekonomik mohla úspěšně dekarbonizovat svůj energetický systém.

Konečně, k technické realizovatelnosti přechodu k nízkonákladové nízkouhlíkové energetice, který by měl obrovské přínosy pro lidské zdraví a bezpečnost planety, přispívají pokroky v oblasti nízkouhlíkových energetických systémů, včetně fotovoltaiky, elektromobilů, CCS a čtvrté generace jaderné energetiky s významně posílenými bezpečnostními prvky.

Od letošního podzimu SDSN vytvoří platformu, která všem občanům světa umožní podílet se na náročné práci usilující o záchranu planety. SDSN nabídne bezplatný úvodní online kurz o změně klimatu a pak uspořádá celosvětové online „vyjednávání“ o globální klimatické dohodě.

Očekáváme, že se přes internet zúčastní statisíce, možná miliony zainteresovaných občanů z celého světa a ukážou politikům cestu vpřed. Zvládnutí změny klimatu je mravní povinnost i praktická nutnost – až příliš závažná na to, abychom ji nechali na politicích, ropných magnátech a tvůrcích mediální propagandy.

Z angličtiny přeložil David Daduč

https://prosyn.org/JO5WMPVcs