coal factory Nicholas Kamm/AFP/Getty Images

Nepojišťujte klimatickou katastrofu

RIPTON, VERMONT – Spojené království se minulý měsíc poprvé od začátku průmyslové revoluce těšilo svému prvnímu celém dni, kdy nepotřebovalo uhelnou energii. To je pozoruhodná novinka – a předzvěst přicházející budoucnosti, k níž už se posouvá země, která staletí trvající milostný poměr lidstva se spalováním černé horniny zahájila.

Tak jako fax ustoupil emailu a velrybí olej petroleji, také uhlí ustupuje čistějším formám energie. K tomuto přechodu přitom dojde rychleji – snad dost rychle na to, abychom alespoň zpomalili tempo změny klimatu –, splní-li svou úlohu obří a mocné pojišťovnictví.

Pojišťováním rozvoje naší průmyslové společnosti a uhlí, které ji zásobilo energií, se pojišťovnictví stalo jednou ze zásadních, ač často přehlížených sil umožňujících průmyslovou revoluci. „Tohle by nebylo možné bez pojišťoven,“ řekl Henry Ford při pohledu na panorama New Yorku. „Bez pojištění by mrakodrapy nebyly. Žádný investor by nefinancoval budovu, již může do základů vypálit nedopalek od jediné cigarety“.

Schopností rozložit riziko napříč širokými portfolii pojistitelé už stovky let umožňují vysoce rizikové aktivity. To platí i pro činnosti přispívající k vůbec nejvyššímu riziku v dějinách lidstva: globálnímu oteplování.

Představitelé pojišťovnické branže sice deklarují úmysl a touhu změnu klimatu zkrotit a zajistit obyvatelnost planety, ale jejich agenti v zákulisí stále pilně provozují své finanční kejkle, aby pojistili nové uhelné elektrárny, ropné plošiny, těžbu z bituminózních písků, plynovody a další záměry přinášející znečištění. Mnohé z těchto projektů by bez služeb poskytovaných pojišťovnami po celém světě nebyly životaschopné.

Pojišťovny také patří k celosvětově největším vlastníkům aktiv. Na pojišťovny, jež na konci roku 2014 podle odhadu spravovaly fondy v hodnotě 31,1 bilionu dolarů, připadá téměř třetina všech institucionálních aktiv v globální ekonomice.

Subscribe to PS Digital
PS_Digital_1333x1000_Intro-Offer1

Subscribe to PS Digital

Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.

Subscribe Now

Kolik přesně peněz tyto společnosti utopily v projektech fosilních paliv, není známo. Jedna věc je ale jistá: abychom předešli vzestupu teploty na planetě o víc než 2º Celsia oproti předprůmyslové úrovni, tedy abychom se vyhnuli nezvladatelnému globálnímu oteplování, je zapotřebí ponechat většinu našich zásob uhlí, ropy a plynu nedotčenou.

Je paradoxní, že ačkoliv pojistitelé díky hlubokému pochopení poznatků klimatologie patřili v podnikatelské obci k prvním, kdo změnu klimatu veřejně přiznali a vyzvali k jednání, právě jejich odvětví zůstává v popředí těch, kdo projekty opřené o fosilní paliva umožňují. Pojistitelé vytvořili a zachovávají zvrácený koloběh, v němž napomáhají projektům, které způsobují globální oteplování, a zároveň poskytují pojištění proti negativním klimatickým dopadům těchto projektů.

Tato faustovská dohoda pojišťovnictví doposud unikala dohledu nátlakových skupin, především díky jeho brzkému povědomí o nutnosti změnu klimatu řešit. To se ale co nevidět změní.

Francouzský pojišťovací gigant AXA koncem minulého měsíce oznámil, že už nebude poskytovat pojišťovací služby společnostem, které více než 50 % svého obratu vytvářejí z uhlí. Tato změna staví na dřívějším rozhodnutí AXA odklonit od takových společností investice.

Jedná se o klíčový krok ke zbavení uhelného průmyslu pojistitelnosti. Fakta nemohou být jasnější: fosilní paliva vyvolávají nejen pustošivou změnu klimatu, ale i tolik dalších hrozeb, že pojistit nový uhelný důl či elektrárnu, upřímně řečeno, zcela protiřečí racionálnímu řízení finančních rizik. Do spalování uhlí coby největšího zabijáka na planetě, který skrze znečišťování ovzduší, vzestup hladin moří a nárůst extrémních povětrnostních jevů každoročně způsobí miliony úmrtí, by mělo být nepřijatelné vkládat peníze.

Rozhodnutí AXA je rozumné a opírá se o nepopiratelná fakta a realistický výhled do budoucna. Ostatně pojištění je založeno na úvaze, že budoucnost se do jisté míry podobá minulosti, takže je předvídatelná. Budeme-li ale nadále planetu ohřívat, tento předpoklad se rozplyne. Už dnes pojistitelé pobřežních nemovitostí lomí rukama nad tím, jak složité je posoudit, jak vysoko stoupne hladina moře a jak kruté budou bouře, které se přiženou.

Z morálních i ekonomických důvodů nadešel čas, aby vzor společnosti AXA následovali ostatní a připustili, že fosilní paliva jsou nepojistitelná. Pro pojišťovny – i pro nás všechny ostatní – je nejlepším pojištěním nechat fosilní paliva, kde mají být: pod zemí.

Z angličtiny přeložil David Daduč

https://prosyn.org/QgKMpIOcs