Het verband tussen seksegelijkheid en de toekomst van onze planeet

NEW YORK – De goedkeuring door 189 regeringen van de Beijing Declaration and Platform for Action, nu twintig jaar geleden, was een omslagpunt in de geschiedenis van de rechten van de vrouw. Deze progressieve blauwdruk is nog steeds een krachtige bron van inspiratie in de missie om voor vrouwen en meisjes gelijke kansen te scheppen.

Maar ondanks dat er veel vooruitgang is geboekt in de tussenliggende decennia moet er nog veel meer gedaan worden om vrouwen en kinderen een gezond leven, onderwijs, en volledige sociale inclusie te garanderen. In slechts 42 landen bezetten vrouwen meer dan 30% van de zetels in het nationale parlement, en in Sub-Sahara Afrika, Oceanië en West-Azië hebben meisjes nog steeds niet dezelfde toegang tot onderwijs als jongens.

Seksegelijkheid dient niet slechts het belang van de halve wereldbevolking; het is een mensenrecht, en van belang voor ons allemaal, omdat geen enkele maatschappij zich  - economisch, politiek of sociaal - kan ontwikkelen als de helft van de bevolking gemarginaliseerd wordt. We mogen niemand buitensluiten.

Dit is een jaar van mondiale actie. Regeringen zullen een nieuwe reeks Sustainable Development Goals stellen, samenwerken om een nieuwe zinvolle klimaatovereenkomst te ontwerpen en een raamwerk creëren voor de financiële middelen die nodig zijn om een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren. De participanten zouden er goed aan doen om in hun achterhoofd te houden dat inclusieve duurzame ontwikkeling alleen maar gerealiseerd kan worden wanneer alle mensenrechten – inclusief seksegelijkheid –  gewaarborgd, gerespecteerd en vervuld worden.

Wij drieën (ieder afkomstig van een ander continent) steunen deze internationale processen. We delen een gezamenlijke motivatie voor het werk dat we doen: het conserveren van deze planeet voor onze kinderen en kleinkinderen en het veilig stellen van de ontwikkeling van een wereld waar alle mensen – los van sekse, ras, religie, leeftijd, handicap of seksuele voorkeur – dezelfde kansen krijgen om hun dromen na te jagen.

Het is cruciaal dat we mannen en jongens actief blijven betrekken in de strijd tegen seksediscriminatie en geweld. We hebben nu de kans om een betere toekomst zeker te stellen en een nieuwe generatie meisjes en jongens groot te brengen die elkaar respecteren en samenwerken om de rechten van ieder mens te beschermen.

SUMMER SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Summer_1333x1000_V1

SUMMER SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99

Subscribe Now

Wanneer meisjes geen gelijke stem, keuzes en mogelijkheden wordt geboden heeft niet dit alleen invloed op hun levens, maar ook op de toekomst van de planeet. De inspanningen om inclusieve duurzame ontwikkeling te bevorderen en te strijden tegen klimaatverandering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als ontwikkeling ons iets kan schelen, moeten de consequenties die onze uitstoot van broeikasgassen overal ter wereld hebben ons ook kunnen schelen. En als we niet zeer snel actie ondernemen zullen we onherstelbare schade toebrengen aan de natuurlijke systemen waar alle leven van afhankelijk is.

Dit is geen dreiging die we kunnen laten liggen totdat we de armoede overal ter wereld hebben uitgeroeid. Als we niets doen zou de klimaatverandering (samen met andere niet duurzame ontwikkelingspatronen) de winst die we de laatste decennia hebben behaald teniet kunnen doen. Alle landen (zowel ontwikkeld als in ontwikkeling) hebben een taak in het verzekeren van een stabiele wereld voor onze kinderen.

Vrouwen zijn een van de groepen die het meest kwetsbaar zijn voor de impact van niet duurzame praktijken en klimaatverandering, omdat ze vaak geen eigen inkomen of landrechten hebben. In veel landen zijn vrouwen verantwoordelijk voor de water- en voedselvoorziening van hun gezinnen. En wanneer de normale bronnen van deze middelen verstoord worden zijn vrouwen gedwongen om verder te reizen en meer tijd aan werk te besteden voor een lager loon. Schaarste dwingt ze moeilijke keuzes te maken zoals het van school halen van hun kinderen of beslissen welk gezinslid wel een maaltijd kan overslaan.

Vrouwen zijn in vele huishoudens overal ter wereld qua water, voedsel en energie de spil van de familie - en weten dus vaak uit eerste hand wat de uitdagingen en mogelijke oplossingen op deze gebieden zijn. In onze gesprekken met vrouwen over de hele wereld horen we hun worsteling, maar ook hun ideeën, waarvan vele, wanneer toegepast, verandering zouden kunnen faciliteren. Vrouwen zijn de meest overtuigende voorvechters van de oplossingen die ze zelf nodig hebben, dus ze zouden bij de besluitvorming over duurzame ontwikkeling en de verlichting van klimaatverandering centraal moeten staan.

Tijdens de 59e vergadering van de Commission on the Status of Women de komende weken in New York zal de internationale gemeenschap de balans opmaken van wat er allemaal bereikt is van wat twintig jaar geleden in Peking is vastgelegd en inventariseren waar er nog meer inzet vereist is.

Dit jaar is van vitaal belang. Met de Financing for Development Conference in juli, de Special Summit on Sustainable Development Goals in september en de VN-Klimaatconferentie in december hebben we de mogelijkheid om seksegelijkheid en macht voor vrouwen volledig te integreren in de aanpak om duurzame ontwikkeling te bevorderen en klimaatverandering tegen te gaan.

Wij worden alle drie elke ochtend wakker denkend hoe we dit waar gaan maken. Iedereen zou dit moeten doen. We doen een beroep op alle vrouwen en mannen om onze stem gezamenlijk te laten horen en om deze kans pakken voor een rechtvaardige en gelijke toekomst voor ons allemaal.

Vertaling Melle Trap

https://prosyn.org/FsJNOQgnl