okonjoiweala21_Pavlo PakhomenkoNurPhoto via Getty Images_wheat fields ukraine Pavlo Pakhomenko/NurPhoto via Getty Images

Svět musí předejít další potravinové krizi

ŽENEVA – Válka na Ukrajině způsobuje obrovské, srdcervoucí lidské utrpení. Ve Světové obchodní organizaci, instituci založené na vládě práva a zřízené proto, aby pomáhala utvářet mír, pokládáme toto násilí za zcela neslučitelné s našimi stěžejními zásadami. Jsme zajedno s výzvou generálního tajemníka Organizace spojených národů Antónia Guterrese k ukončení krveprolití a přejeme si okamžité a pokojné rozřešení konfliktu.

Zatímco však zůstáváme jako opaření šokujícími a tragickými snímky ukrajinských měst pod náporem útoků a zavazujeme se, že na pomoc ukrajinskému lidu uděláme vše, co osobně i kolektivně dokážeme, začíná být zároveň zřejmé, že hospodářské a humanitární důsledky války pocítí mnozí daleko za hranicemi Evropy. Je naší povinností také tyto dopady proaktivně zmírňovat.

Už před válkou napínaly stoupající ceny potravin a energií rozpočty domácností a vlád v mnoha menších a chudších zemích, jejichž ekonomiky patřily k těm, které se zotavovaly z pandemie covidu-19 nejpomaleji. Teď hrozí, že nové vzestupy cen vyvolané konfliktem ve východní Evropě zapříčiní nárůst chudoby a potravinové nejistoty. Za těchto okolností má pro předcházení hladu prvořadý význam WTO a obchodování obecně, především pro země, které jsou čistými dovozci potravin.

https://prosyn.org/9NcUIWgcs