Women in Kinshasa Eduardo Soteras/Stringer

Na obranu globalizace

LONDÝN – Jako účastník Kongresu budoucnosti jsem nedávno navštívil nádherné Chile a měl jsem příležitost vyjet si jižně až na nejzazší výběžek Latinské Ameriky. Pracoval jsem také nedávno na rozhlasovém dokumentu pro BBC nazvaném „Fixing Globalization“ (Oprava globalizace), v němž jsem křížem krážem projel Spojené království, hledal nápady jak zlepšit některé její aspekty a diskutoval se známými odborníky o aktuálních tématech. V obou případech jsem viděl věci, které mě přesvědčily, že je už dlouho na čase, aby někdo vystoupil na obranu globalizace.

Dnešní Chile je nejbohatší zemí Latinské Ameriky, s HDP na hlavu kolem 23 000 dolarů – v tom se podobá středoevropským zemím. To je na zemi, která tak silně závisí na těžbě mědi, značný úspěch a Chile to odlišuje od mnoha jeho sousedů. Chile podobně jako řada jiných zemí čelí ekonomickým výzvám a na tamním tempu růstu je co zlepšovat, ale má také mnoho slibných příležitostí mimo své hranice.

Když jsem například vedl přezkum antimikrobiální rezistence, dozvěděl jsem se, že měď má silné antibakteriální vlastnosti a je ideálním materiálem pro využití ve zdravotnických zařízeních, kde se bakterie často šíří. To znamená, že producenti mědi jako Chile, Austrálie a Kanada mohou zlepšit globální zdraví – a posílit svůj export – zavedením finančně dostupné měděné infrastruktury do nemocnic a dalších zdravotnických prostředí po celém světě.

https://prosyn.org/0c90urOcs