Solar panels in mountains David McNew/Getty Images

The Climate’s Low-Hanging Fruit

NEW YORK – Příští měsíc se sejdou signatáři Montrealského protokolu o látkách, které ničí ozonovou vrstvu (1989) v Kigali ve Rwandě, aby zvážili dodatky ke smlouvě, která by pozvolna redukovala a nakonec odstranila používání fluorovaných uhlovodíků (HFCs). HFCs, jedna z šesti hlavních kategorií skleníkových plynů, jsou běžně užívané v klimatizacích a chladničkách po celém světě.

Dodatek by byl požehnáním pro udržitelný rozvoj a mohl by do roku 2050 zabránit vypuštění 100-200 miliard tun emisí, co mění klima. To by bylo dost, aby se o čtvrtinu zkrátila cesta k dosažení 2º Celsia jako mety pro strop globálního oteplování, která byla určena v prosinci 2015 v Pařížské dohodě.

Montrealský protokol byl sepsán kvůli opravě ozonové vrstvy, která chrání vše živé před smrtelnou úrovní ultrafialových paprsků. Prozatím je to pozoruhodný úspěch, kdy se za poslední tři dekády podařilo přestat s užíváním zhruba 100 chemikálií ničících ozonovou vrstvu. Ozonová vrstva se uzdravuje a podle posledních odhadů by do roku 2065 mohla být zcela v pořádku, což by ušetřilo biliony dolarů v nákladech na zdravotní péči a v zemědělství.

Za velkou část tohoto zlepšení mohou HFCs, které jsou výbornou alternativou pro starší chlór-fluorované uhlovodíky, které se přestaly používat. Nicméně, HFCs, z nichž některé jsou 4000 krát účinnější skleníkové plyny než oxid uhličitý, jsou pohromou pro klimatickou změnu a jejich spotřeba stále každoročně stoupá o 10%.

Dává tudíž smysl soustředit se na HFCs v rámci akcí proti klimatické změně. Pro začátek by mohlo jejich snížení přinést ekonomické výhody a to díky významným zlepšením na poli energetické efektivity prostřednictvím nových klimatizačních a chladicích systémů. Zavedení nových klimatizačních systémů by bylo emisním ekvivalentem ke zrušení 2500 středně velkých špičkových elektráren (těch, které jsou v síti v dobách vysoké poptávky, například během léta).

V Číně by přechod ke klimaticky vhodným chladivům a zvýšení energetické efektivity klimatizování a chlazení mohl vést k ekvivalentu emisních úspor v podobě osmi hydroelektráren Tři soutěsky. V Indii by se tato změna rovnala dvěma dalším vládním Národním solárním misím, které propagují rozvoj solární energie a stavbu nových střešních a pozemních solárních elektráren.

SUMMER SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Summer_1333x1000_V1

SUMMER SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99

Subscribe Now

Mnoho zemí, včetně EU a USA, stejně jako Belize, Burkiny Faso, Kolumbie, Egyptu, Srbska a Jemenu, již tyto dalekosáhlé výhody uznává a podniká jednostranné akce k postupnému zrušení HFCs. Přesvědčivá smlouva v Kigali by těmto snahám pomohlo a poskytla finanční podporu rozvojovým zemím, které se chtějí posunout k novějším technologiím, ale nemůžou si to v současnosti dovolit.

V soukromém sektoru se maloobchodní giganti jako Walmart, Nestle a Tesco rozhodli přidat ke Consumer Goods Forum, kooperativní klimatické iniciativě, a souhlasily s postupným zrušením užívání HFCs. OSN a Greenpeace pracují na tom samém s firmami Coca-Cola, Pepsico, RedBull a Unilever, a to skrze iniciativu nazvanou “Refrigerants, Naturally!“

Setkání v Kigali by mělo přinést silný HFCs dodatek. Nicméně některé země, zejména v horkých částech světa, se bojí, že alternativy šetrné ke klimatu možná nebudou pro jejich klimatizační systémy tak dobře fungovat. Jakákoliv smlouva by ale s těmito obavami mohla naložit cestou dočasných výjimek pro tyto země, zatímco další by nové systémy zaváděli a ukazovali tak jejich efektivitu.

Oteplující se planeta má již nyní devastující dopad na některé nejzranitelnější populace světa a to bude jedině pokračovat. Nakonec budou muset všechny země najít cestu jak snížit HFCs a klimatickou změnu obecně, a to skrze národní akční plány a emisní snižování, které bylo odsouhlaseno v Pařížské dohodě v roce 2015. Rámce zavedené sesterskými dohodami jako je Montrealský protokol s tím mohou pomoci.

HFCs budou také hlavním tématem příští hlavní konference OSN o klimatické změně, COP22, která se odehraje v listopadu v Marrákeši v Maroku. Jsme si jistí, že vlády, které se chystají na setkání v Kigali, rozumí potřebě v podobě silného dodatku o HFCs, který by v Marrákeši rozhýbal i další témata v této agendě, jako jsou Udržitelné rozvojové cíle.

Pokud má svět uspět v rychlém snížení globálních emisí s cílem zabránit klimatické změně v dosažení katastrofické úrovně, je sníženi HFCs rozumným – a možná tím nejrozumnějším – prvním krokem.

https://prosyn.org/ZeDin5rcs