A nurse holding a cyro vial containing the serum from an individual that will be sent for HIV testing Noel Celis/Getty Images

Het recht op goede gezondheidszorg is universeel

GENÈVE – Op de Wereld AIDS Dag van dit jaar, vrijdag 1 december, zouden we de 35 miljoen mensen moeten herdenken die al zijn overleden aan met AIDS samenhangende ziekten, en de 76 miljoen die met HIV zijn besmet sinds de berichtgeving over deze ziekte begon. En we zouden het feit kunnen vieren dat bijna 21 miljoen mensen met HIV nu toegang hebben tot een levensreddende behandeling.

Maar we mogen ook niet uit het oog verliezen dat ruim 15,8 miljoen mensen nog steeds op een behandeling wachten, terwijl naar schatting nog eens 11 miljoen mensen niet eens weten dat ze het virus hebben. In de tijd die het je kost om dit stuk te lezen, zullen weer drie jonge vrouwen met HIV zijn besmet. Deze cijfers vertegenwoordigen een onverdedigbaar onrecht: miljoenen mensen wordt hun recht op een goede gezondheidszorg ontzegd.

De derde Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties (SDG3) gaat over de gezondheidszorg en is erop gericht het aantal ongelukken op de weg te verminderen, niet-overdraagbare ziekten aan te pakken, een einde te maken aan AIDS, tuberculose, malaria en veronachtzaamde tropische ziekten, de universele toegang tot gezondheidszorg, inclusief die op het gebied van de voortplanting, te garanderen, en het aantal sterfgevallen als gevolg van milieuverontreiniging substantieel te verminderen – en dit alles vóór 2030.

https://prosyn.org/bkiYLklnl