Middle school pupils AAron Ontiveroz/The Denver Post via Getty Images

Síťové řešení vzdělávací reformy

WASHINGTON, DC – Po celém světě nemá zhruba 250 milionů dětí možnost navštěvovat školu a mnoho z těch, kdo tuto možnost mají, se neučí dovednosti potřebné k úspěchu v životě. A navzdory rostoucí shodě o systémové povaze výzev, které ovlivňují vzdělávání, existuje mnohem menší shoda o tom jak tyto výzvy řešit. Rok 2018 však prozatím vypadá slibně, co se snah o zlepšení vzdělávání a kvality v něm týká.

Jedním z důvodů je vznik tzv. akčních sítí, které usnadňují globální sdílení informací a povzbuzují nepřetržité místní zlepšování. Takové sítě, pokud budou správně organizovány, by mohly nabídnout částečné řešení pro systémové výzvy, kterým vzdělání čelí.

Existuje množství peer skupin, které se potýkají s jedněmi z největších výzev světa, aleexistují dvě, které jsou spojeny s naší organizací a které zaslouží vyzdvihnout. Jednou je Joint Learning Network for Universal Health Coverage (JLN), což je společenství odborníků a tvůrců politiky ze 30 zemí, podporované Výsledky pro rozvoj a dalšími rozvojovými partnery. Další je Global Cities Education Network (GCEN) při Asia Society, která usnadňuje zlepšení městských vzdělávacích systémů napříč Severní Amerikou a Asií.

Každá z těchto mezinárodních peer sítí zapříčinila lokální výsledky. Kupříkladu, v roce 2016 vytvořila Denver Public School v Coloradu – člen GCEN – CareerConnect program, který poskytuje učební příležitosti pro studenty na pracovišti. Program vychází z lekcí z odborných vzdělávacích systémů v Hong Kongu, Melbourne a Singapuru – vše členská města GCEN – a ve Švýcarsku, a pomáhá absolventům s přípravou na život po střední škole.

Obdobně se JLN podařilo učinit výrazný pokrok v pomoci rozvojovým zemím přiblížit se k celkovému zdravotnickému pokrytí. Síťová podpora umožnila členům orientaci v technických překážkách a zajistit politickou podporu na domácí půdě. Přijetí modelu JLN k podpoře úředníků z národních ministerstev školství by mohlo produkovat srovnatelné zisky ve vzdělávání v mnoha zemích.

Za prvé, sítě spojují lídry, kteří čelí stejným tématům v proměnlivém kontextu. Mezinárodní akční peer skupiny jsou nejefektivnější, když jsou mezikulturní; zjistili jsme, že spojení nesourodých skupin, které pracují se stejným cílem, mnohdy produkuje neočekávaná řešení, která jsou robustnější.

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

Za druhé, “peer“ komponenta těchto sítí je silně vyzdvihována. Členové mají stejný mandát k určování priorit a k přispívání do diskuzí. Síťové učení je nejúspěšnější, když účastníci mají pocit vlastnictví s respektem k výsledkům.

Za třetí, členství zahrnuje i ty s pravomocí a schopností ovlivnit změny. Například mnoho výzev ve vzdělávacím plánování na národní či městské úrovni vyžaduje politická i technická řešení. Aby byla síť efektivní, musí tvůrci politiky a odborníci pracovat v souladu s cílem najít řešení pro sdílené výzvy.

Za čtvrté, JLN a GCEN jsou zavázáni k měření kolektivního a individuálního pokroku. I když posuzování úspěchu ve vzdělávání může být obtížné, zejména napříč souvislostmi, akční peer sítě musí být orientovány na dosažení výsledků a to znamená měření jejich efektivity. Metrika odpovědnosti by navíc měla být derivována ze systémů, které již členové doma používají.

No a konečně, tyto sítě se snaží být udržitelné. Aby byla možná rozsáhlá a trvalá změna prostřednictvím sítě v jakémkoliv sektoru, ale zejména v globálním vzdělávání, potřebuje stálou vizi, personál a finanční zdroje. Členové peer skupin nemohou současně pracovat jako tvůrci politiky či odborníci a společně provozovat síť organizací. Rozpočtování pro centrální týmy ke správě technické podpory pro členy a operace sítě je pro úspěch kritické.

Bohužel, velice málo financí pro vzdělávání se v současné době ponechává na investice a nové učící sítě. Zvýšení investic do akčních peer sítí by mohlo pomoci posílit kapacity implementace a vedení – klíčové k rozšíření učebních příležitostí po světě a klíčový cíl v rámci Udržitelných rozvojových cílů OSN.

Neexistují jednoduchá řešení k poskytnutí kvalitního vzdělávání pro každé dítě na planetě. Nicméně, jak demonstruje nárůst akčních peer sítí, nejsou v tomto snažení globální lídři sami. Když stejně smýšlející politici a odborníci sdílejí nápady a spolupracují na řešeních, stávají se vzdělávací výzvy nepatrně méně skličující.

http://prosyn.org/cORi1i7/cs;

Handpicked to read next