China maintenance base for trains VCG

Waarom Trump China niet kan intimideren

CAMBRIDGE – Nu president van de Verenigde Staten Donald Trump erin doorzet de naoorlogse economische wereldorde te destabiliseren houdt een groot deel van de wereld collectief zijn adem in. Commentatoren zoeken naar woorden om zijn aanval op conventionele normen qua leiderschap en tolerantie in de moderne liberale democratie te omschrijven. De reguliere media, die worden geconfronteerd met een president die soms ernstig ongeïnformeerd is en toch zeer gelooft wat hij zegt, aarzelen zijn opzichtig valse verklaringen als leugens te bestempelen.

Maar sommigen betogen dat er ondanks alle chaos en grote woorden een rationele economische motivering aan de wanordelijke terugtrekking uit de mondialisering door de regering-Trump ten grondslag ligt. Naar deze visie is de VS erin geluisd om de opkomst van China mogelijk te maken, en zullen de Amerikanen hier op een dag spijt van krijgen. Wij economen echter neigen het afstand doen van het Amerikaanse mondiale leiderschap als een historische vergissing te zien.

Het is imperatief in te zien dat de wortels van de anti-mondialiseringsbeweging in de Verenigde Staten veel dieper reiken dan alleen monddode arbeiders. Zo waren bijvoorbeeld ook bepaalde economen tegen het Trans-Pacifisch Partnerschap (een handelsovereenkomst onder twaalf landen die 40% van de wereldeconomie omvat zou hebben) om de aanvechtbare reden dat deze Amerikaanse werknemers schade gedaan zou hebben. In werkelijkheid zou het TPP Japan veel verder opengesteld hebben dan dat het de VS beïnvloed zou hebben. Afwijzing ervan zet alleen maar de deur op een kier voor Chinese economische dominantie rond de Grote Oceaan.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/sxDlqzNnl