Chinese steel plant worker STR/Getty Images

Protekcionismus nikde pracovní místa neochrání

CAMBRIDGE – V době, kdy si američtí a evropští političtí lídři dělají starosti o budoucnost kvalitních pracovních míst, by bylo namístě podívat se na daleko větší problémy, jimž čelí rozvojová Asie – na problémy, u nichž hrozí riziko, že vyvinou značný tlak na snížení globálních mezd. V Indii, kde příjem na obyvatele dosahuje zhruba desetiny úrovně Spojených států, se více než deset milionů lidí ročně stěhuje z venkova do městských oblastí, přestože si tito lidé mnohdy nedokážou sehnat práci ani jako pouliční prodejci čaje, natož jako programátoři. Obavy o budoucnost pracovních míst, které pociťují Američané a Evropané, jsou v Asii o řád vyšší.

Měla by se Indie snažit napodobit tradiční výrobně exportní model, jehož průkopníkem se stalo Japonsko a posléze ho převzalo tolik dalších zemí včetně Číny? Kam tento model povede, pokud se většina pracovních míst stane v příštích pár desetiletích díky automatizaci zastaralými?

Samozřejmě je zde sektor služeb, kde v rozvinutých ekonomikách pracuje 80% populace a kde světu stále vévodí indický outsourcingový sektor. Bohužel ani zde není cesta vpřed hladká. Systémy automatického volání už nahradily značnou část globálního byznysu telefonních center a také řada rutinních programovacích míst zaniká v důsledku nástupu počítačů.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/ri7RRH6/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.