A student shows a combo pictures of three dictators, Austrian born Hitler, Castro and Stalin with Viktor Orban Attila Kisbenedek/Getty Images

De mislukte leugencampagne van de Hongaarse regering

NEW YORK – In oktober heeft de Hongaarse regering vragenlijsten gestuurd naar alle vier miljoen huishoudens in het land, waarin de mensen om hun mening werd gevraagd over zeven stellingen die mijn vermeende plan beschrijven om Europa, en Hongarije in het bijzonder, te overspoelen met islamitische migranten en vluchtelingen. De regering deed zeven beweringen over wat zij het “Soros Plan” noemt. Ik heb ze één voor één weersproken op grond van mijn gepubliceerde uitspraken, of het ontbreken van gepubliceerde uitspraken die deze beweringen zouden ondersteunen.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Nu heeft de regering de zogenaamde resultaten vrijgegeven van haar “volksraadpleging” over mijn ingebeelde plan, claimend dat deze oefening een ongekend succes was. Ik laat het aan het Hongaarse publiek over om te beoordelen of en in welke mate het aantal van 2.301.463 deelnemers (op een bevolking van 9,8 miljoen) opgeblazen was. Het moet mogelijk zijn de lijst te inspecteren van degenen die deelnamen en te controleren of zij daadwerkelijk hebben deelgenomen. In plaats daarvan wil ik me concentreren op de inhoud van de campagne.

De volksraadpleging en de vrijgave van de resultaten zijn de jongste elementen van een massale, aanhoudende propagandacampagne, gefinancierd door de Hongaarse belastingbetaler, ten faveure van een diepgaand corrupte regering die probeert de aandacht af te leiden van haar falen om de rechtmatige aspiraties van de Hongaren in vervulling te laten gaan, met name op het gebied van het onderwijs en de gezondheidszorg. De campagne is deze zomer begonnen door pleinen te overspoelen met posters met een close-up van mijn grijnzende gezicht met de woorden “Laat Soros niet het laatst lachen.”

Andere posters beeldden mij af als de poppenspeler van oppositie-politici. Zoals velen hebben opgemerkt, wordt de hele campagne gekenmerkt door de onmiskenbare geur van anti-semitisme.

De regering wil u graag laten geloven dat ik een vijand ben van het Hongaarse volk. Niets is minder waar. Ik heb mijn filantropische stichting in 1984 in Hongarije opgericht, toen het land nog steeds werd overheerst door de Sovjet-Unie. Sindsdien heeft de stichting ruim $400 mln geschonken om mijn geboorteland te versterken en te steunen.

In de jaren negentig, toen gewone Hongaren moeite hadden met de overgang van het communisme naar een markteconomie, heeft de stichting gratis melk gefinancierd voor basisschoolkinderen in Boedapest en zorgde zij voor de eerste spectrogram-machines in Hongaarse ziekenhuizen. Ruim 3200 Hongaren hebben studiebeurzen gekregen van de stichting. Veel van deze mensen hebben hun studie voltooid aan de Central European University (CEU), die ik begin jaren negentig heb opgericht in Boedapest. De CEU behoort nu tot de beste honderd universiteiten in de wereld op het gebied van de sociale wetenschappen – een opmerkelijke prestatie voor een academische nieuwkomer.

Een ander element van de propagandacampagne was het verdraaien van de betekenis van “open society” (open samenleving). Ik wil dus graag verduidelijken wat ik bedoel als ik die term gebruik. Ik bedoel geen open grenzen en massa-immigratie, gericht op de vernietiging van de zogenaamde christelijke identiteit van Hongarije, zoals de regering beweert.

De open samenleving is gebaseerd op het idee dat niemand de ultieme waarheid in pacht heeft, en dat we, om in vrede te kunnen samenleven, minderheden en de opvattingen van minderheden moeten respecteren. Bovenal is het een samenleving die is gebaseerd op kritisch denken en een krachtig publiek debat over het overheidsbeleid. Dat is de reden dat mijn stichting vandaag de dag – naast vele anderen, waaronder de Europese Unie – groepen steunt als de Hongaarse Unie voor de Burgerlijke Vrijheden en het Hongaarse Helsinki-comité, die de waarden en beginselen beschermen en propageren waarop de EU was gegrondvest.

De regering beweert ook dat ik de Europese instellingen in Brussel controleer, en dat ik die controle gebruik om het verfoeilijke “Soros Plan” aan de lidstaten van de EU op te dringen. Dit is nonsens. Besluiten over de aanpak van de migratiecrisis worden genomen door de lidstaten van de EU, inclusief de Hongaarse regering. Het is een belediging van de intelligentie van het Hongaarse volk om iets anders te suggereren.

Ik heb inderdaad diepgevoelde overtuigingen over hoe Europa en de rest van de ontwikkelde wereld zouden moeten antwoorden op de vluchtelingencrisis, en ik heb deze overtuigingen nooit onder stoelen of banken gestoken. Mijn overtuigingen komen voort uit persoonlijke ervaringen. Ik ben in 1947 als vluchteling uit Hongarije in Groot-Brittannië aangekomen. Mijn ouders hebben net als 200.000 andere Hongaren het land verlaten na het neerslaan van de revolutie van 1956, en asiel gekregen in de Verenigde Staten.

Ik heb mijn ideeën over de vluchtelingencrisis voor het eerst in september 2015 gepubliceerd, en ik heb ze in de loop der tijd herzien, naarmate de feiten ter plekke veranderden. In 2015 betoogde ik dat de ontwikkelde wereld in staat moest zijn om jaarlijks minstens een miljoen vluchtelingen op te nemen; later heb ik dat aantal omlaag gebracht naar 500.000, waarvan ik opperde dat Europa er 300.000 kon herbergen.

Mijn leidende beginsel is dat de toewijzing van vluchtelingen binnen de EU op geheel vrijwillige basis zou moeten geschieden. Lidstaten mogen niet worden gedwongen tot het aanvaarden van vluchtelingen die zij niet willen, en vluchtelingen mogen niet worden gedwongen zich te vestigen in landen waar zij niet gewild worden.

Lidstaten die weigeren vluchtelingen op te nemen, kunnen op veel andere manieren een toereikende bijdrage leveren, maar de vluchtelingencrisis is een Europees probleem en vraagt derhalve om een Europese oplossing, en niet om 28 aparte oplossingen. Het is deze reeks beleidsaanbevelingen die de Hongaarse regering doelbewust heeft verdraaid en het “Soros Plan” heeft genoemd.

Helaas heeft de EU mijn ideeën niet overgenomen, en de giftige atmosfeer die door Hongarije (en Polen) is geschapen heeft het vermogen van Europa om vluchtelingen op te nemen en te integreren verminderd. Ik neem het de Hongaarse en Poolse regeringen niet kwalijk dat zij weigeren vluchtelingen op te nemen die zij niet willen, maar ik houd ze wél grotendeels verantwoordelijk voor het belemmeren van een Europese oplossing.

Ik herinner me wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog, toen een andere groepering als zondebok werd aangewezen voor de problemen van Europa. De wonden van het verleden hebben diepe littekens achtergelaten die nog niet zijn geheeld, en die vandaag de dag weer worden opengereten. Het ware doel van de propagandacampagne van de regering is het zaaien van angst en haat onder het Hongaarse volk, zodat het onverschillig wordt voor het lijden van anderen.

Het doet mij plezier te horen dat de propagandacampagne van de regering een vreselijke mislukking is geworden. Ondanks de doelgerichte inspanningen van de Hongaarse regering is het publiek er niet ingetrapt. Mijn korte toespraak op de Hongaarse televisie heeft ruim een miljoen kijkers getrokken, en sociale mediaplatforms zijn overspoeld met sympathie- en steunbetuigingen.

Ik voel me daardoor gesterkt. Ik beloof de resterende jaren van mijn leven te zullen wijden aan het ondersteunen van de vrijheid van denken en expressie, de academische vrijheid, en de bescherming van minderheden en minderheidsopvattingen – niet alleen in mijn geboorteland Hongarije, maar in de hele wereld.

Vertaling: Menno Grootveld

http://prosyn.org/k8ilPrq/nl;

Handpicked to read next