tubiana18_Beata ZawrzelNurPhoto via Getty Images_EUflaggreenclimate Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Wat betekenen de EU-verkiezingen voor het Europese klimaatbeleid?

PARIJS – Het zijn een paar moeilijke weken geweest voor degenen onder ons die zich inzetten voor een groener, progressiever Europa. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement hebben extreemrechtse partijen zo’n twintig procent van de stemmen gekregen en bijna een vijfde van alle zetels bemachtigd. In mijn eigen land, Frankrijk, eindigde de Rassemblement National op de eerste plaats en kan deze partij misschien binnenkort een extreemrechtse regering vormen, als het lukt om deze prestatie te herhalen bij de aanstaande vervroegde parlementsverkiezingen.

Hoewel de standpunten van extreem-rechtse partijen over immigratie en de kosten van levensonderhoud verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van hun winst, staan veel partijen ook openlijk vijandig tegenover nieuw klimaatbeleid. Toch zou fatalisme de slechtst denkbare reactie zijn. De verkiezingsuitslag was geen afwijzing van ambitieus groen beleid, en het zou een historische vergissing zijn als onze leiders ze zo zouden interpreteren. Uit opiniepeilingen blijkt steevast dat de Europeanen voorstander zijn van krachtiger maatregelen tegen de klimaatverandering, die door een grote meerderheid (77 procent) als een zeer ernstig probleem wordt beschouwd.

In tegenstelling tot wat sommige krantenkoppen beweerden, hielden de pro-EU-partijen stand in de algehele samenstelling van het Europees Parlement. De centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP) blijft de grootste groepering en zal de kern vormen van elke coalitie die kan worden gevormd. In haar campagneprogramma voor 2024 heeft zij zich ertoe verbonden de baanbrekende Green Deal van de Europese Unie voort te zetten en verder te ontwikkelen.

De extreemrechtse ‘golf’ was ook niet in heel Europa voelbaar. In Slowakije versloeg de centristische Progressieve Slowaakse partij de populistische regeringspartij dankzij een recordopkomst. In de Scandinavische landen boekten progressieve pro-klimaatpartijen vooruitgang en verloren extreem-rechtse populistische partijen zelfs steun. De rest van Europa zou veel kunnen leren van Finland, waar een serieuze, veelzijdige strategie tegen desinformatie ervoor heeft gezorgd dat het land minder gevoelig is voor nepnieuws dan enig ander EU-land.

Dat gezegd hebbende, valt niet te ontkennen dat de opkomst van extreem-rechts negatieve gevolgen zal hebben voor progressieve beleidsdoelen. Ambitieuze klimaatmaatregelen zullen niet dezelfde steun krijgen als de afgelopen vijf jaar, toen er een brede consensus over bestond. Kwesties als veiligheid, concurrentievermogen en migratie speelden een belangrijke rol in de verkiezingscampagne en zullen zeker voorrang krijgen op het terugdringen van de broeikasgasuitstoot. Beleidsvorming zal meer transactioneel zijn, met politieke koehandel die leidt tot een minder ideologisch consistent klimaatprogramma.

Hoe moeten degenen onder ons die willen dat de EU vasthoudt aan haar leiderschap op klimaatgebied, reageren op deze nieuwe realiteit? Voor een deel staan we voor een communicatieve uitdaging. We moeten de bredere voordelen van de groene transitie laten zien: hoe deze mensen zal helpen een gezonder, veiliger, welvarender en waardiger leven te leiden. Het is niet genoeg om te klagen dat rechts de grieven en zorgen van de kiezers cynisch heeft uitgebuit. We moeten een aantrekkelijker, positiever beeld van het alternatief bieden. De politieke polarisatie kan alleen worden aangepakt met eerlijker beleid en door te luisteren naar burgers – van wie velen zich genegeerd en gemarginaliseerd voelen.

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes
PS_Quarterly_Q2-24_1333x1000_No-Text

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes

The newest issue of our magazine, PS Quarterly: Age of Extremes, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.

Subscribe Now

Groene campagnevoerders moeten ook een meer rechts georiënteerd leiderschap in de EU ervan zien te overtuigen dat de problemen van Europa onderling verbonden zijn en niet geïsoleerd kunnen worden aangepakt. Aangezien klimaatverandering bijdraagt aan andere uitdagingen zoals geopolitieke instabiliteit en migratie, moet klimaatactie een integraal onderdeel zijn van de Europese aanpak van veiligheid.

Deze verkiezingsuitslag bevestigt nog eens dat we de sociale dimensie van beleidsvorming moeten benadrukken, zowel op EU- als op nationaal niveau. We moeten serieus werk maken van de aanpak van de grote ongelijkheden in rijkdom en emissies, samen met de regionale verschillen. Deze zijn in toenemende mate bepalend geworden voor de Europese samenleving en creëren de ideale omstandigheden voor extreem rechts en de bredere weerstand tegen klimaatbeleid.

Bedenk dat zowel in de Verenigde Staten als in de EU het rijkste deciel drie tot vijf keer meer uitstoot dan het gemiddelde individu, en ongeveer zestien keer meer dan het armste deciel. Deze onrechtvaardigheid is niet onopgemerkt gebleven bij de kiezers. In Frankrijk is 76 procent van de mensen het ermee eens dat ‘energiesoberheid alleen wordt opgelegd aan de mensen, maar niet aan de elites’ en 79 procent is het ermee eens dat ‘het de armsten zijn die betalen voor de klimaat- en energiecrisis, terwijl het de rijksten zijn die er verantwoordelijk voor zijn.’

Het gerechtvaardigde gevoel van oneerlijkheid bij het publiek zal een hardnekkig obstakel zijn voor vooruitgang op klimaatgebied zolang deze ongelijkheden niet worden aangepakt. We hebben een radicale verandering van aanpak nodig om sociale rechtvaardigheid en gelijkheid centraal te stellen in de beleidsvorming, en om de democratie zelf te verdedigen en te verbeteren. In veel Europese landen staan progressieve campagnevoerders en NGO’s onder toenemende druk, en worden ze geconfronteerd met nieuwe wettelijke beperkingen als onderdeel van een bredere terugdringing van de democratische vrijheden. In sommige gevallen zijn we getuige van een schaamteloze poging om het maatschappelijk middenveld uit te knijpen.

De Europese verkiezingsuitslag zou ons eraan moeten herinneren dat de European Green Deal en de Europese democratie voorwaarden zijn voor klimaatactie en andere progressieve doelen. Laten we niet opgeven. Ik heb mijn hele leven campagne gevoerd tegen de klimaatverandering om te weten dat vooruitgang niet lineair is. Het is aan ons om te hergroeperen en onze inzet voor een eerlijkere, groenere toekomst te vernieuwen.

Laurence Tubiana, voormalig Frans ambassadeur bij de United Nations Framework Convention on Climate Change, is CEO van de European Climate Foundation en hoogleraar aan Sciences Po in Parijs.

https://prosyn.org/YWmH3SCnl