e2fitzgerald1_iStock  Getty Images Plus_green transition iStock / Getty Images Plus

Matchmakers Na Rzecz Zielonej Transformacji

GENEWA - Zobowiązania podjęte podczas zeszłorocznej Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP28) w Dubaju odzwierciedlają rosnącą wolę polityczną, aby stawić czoła zmianom klimatu w sposób sprawiedliwy. Ale chociaż rządy przejmują inicjatywę w przyspieszaniu zielonej transformacji, nie mogą same jej sfinansować. Na szczęście apetyt na zrównoważone inwestycje jest większy niż kiedykolwiek: oczekuje się, że aktywa środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG) osiągną 50 bilionów dolarów w 2025 roku. Trudność polega na dopasowaniu inwestorów do opłacalnych zielonych projektów.

Osiągnięcie globalnego celu zerowej emisji netto do 2050 r. wymaga skoordynowanych inwestycji na niespotykaną dotąd skalę. Goldman Sachs oszacował niedawno, że aby osiągnąć ten cel, każdego roku przez następną dekadę potrzebne będą roczne inwestycje w czystą energię o wartości około 4 bilionów dolarów - 4% globalnego PKB. Na chwilę obecną jednak w dekarbonizację inwestuje się zaledwie 1,1 bln USD rocznie, koncentrując się na technologiach o niższym ryzyku, opartych na dotacjach, takich jak wytwarzanie energii wiatrowej i słonecznej oraz pojazdy elektryczne (EVs).

Biorąc pod uwagę ten niedobór i ograniczone zasoby finansowe rządów, sektor prywatny musi znaleźć innowacyjne sposoby na przyciągnięcie inwestycji w projekty, które spowolnią globalne ocieplenie i zapewnią sprawiedliwą transformację energetyczną dla wszystkich. Sukces będzie zależał od silnej zachęty do osiągania wyników dla klimatu i gospodarki; wystarczającego kapitału inwestycyjnego; oraz rozwoju ekosystemu specjalistów technicznych, finansowych i operacyjnych z umiejętnościami potrzebnymi do przeprowadzenia transformacji zerowej netto - kluczowej, ale niedocenianej zmiennej.

Podobne ekosystemy w innych sektorach, takich jak biotechnologia, pokazały, jak skoordynowana grupa ekspertów ściśle ze sobą współpracujących może pomóc przyspieszyć postęp. Podczas gdy taka grupa nie została jeszcze utworzona dla zielonego przemysłu, ze względu na jego fragmentację, wszystkie składniki są gotowe.

Kluczową częścią mobilizacji nowych przepływów finansowania klimatycznego jest identyfikacja alternatywnych opcji inwestycyjnych, które są atrakcyjne dla szerokiego grona inwestorów, zarówno pod względem geograficznym, jak i pod względem wielkości. Dzisiejsi najwięksi inwestorzy zbytnio koncentrują się na zobowiązaniach na dużą skalę i nagłówkach o dużym wpływie. Na przykład wiadomości z ostatniego szczytu COP28 koncentrowały się na wielomiliardowych zobowiązaniach ze strony ogromnych prywatnych grup inwestycyjnych, takich jak Brookfield, Apollo czy TPG, których łączne aktywa w zarządzaniu wynoszą około 12 bilionów dolarów.

Zapotrzebowanie na finansowanie projektów ekologicznych szybko rośnie, w tym w zakresie czystej energii (wodór, sekwestracja dwutlenku węgla, biogaz, magazynowanie baterii, recykling odpadów i inne), transportu (pojazdy elektryczne), agrotechniki i trudnego do zlikwidowania przemysłu ciężkiego. Projekty te dzielą się jednak na duże, rządowe inicjatywy infrastrukturalne oraz mniejsze i średniej wielkości projekty realizowane przez sektor prywatny. Finansowanie pełnego spektrum jest niezbędne do skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes
PS_Quarterly_Q2-24_1333x1000_No-Text

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes

The newest issue of our magazine, PS Quarterly: Age of Extremes, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.

Subscribe Now

To właśnie tutaj platformy cyfrowe mogą pomóc. Dopasowując inwestorów do zielonych projektów z kategorii mniejszych i średnich (o wartości poniżej 250 mln USD dla pojedynczego projektu), mogłyby one zwiększyć widoczność inicjatyw tej wielkości, jednocześnie wskazując na ich opłacalność. Co więcej, platformy takie powinny ułatwiać dostęp do wyspecjalizowanych usługodawców - od kancelarii prawnych po doradców technicznych i konsultantów ESG - którzy mogą wspierać transakcję i projekt w bardziej ogólnym ujęciu. Wcześniejsze wysiłki koncentrowały się na finansowaniu społecznościowym mikroprojektów i zachęcaniu sektora publicznego do przejęcia inicjatywy, a tym samym nigdy nie osiągnęły masy krytycznej potrzebnej do funkcjonowania ekosystemu.

Jedną z nowych platform cyfrowych, która może pomóc w osiągnięciu tej masy krytycznej, jest VerdEx, która została uruchomiona w tym miesiącu i ma strategicznych partnerów na całym świecie. Rzucając światło na projekty bankowe, które wymagają finansowania i oferując ekosystem odpowiednich specjalistów, VerdEx ma na celu połączenie inwestorów instytucjonalnych z zielonymi projektami w kategorii od mniejszych do średnich i zmniejszenie tarcia, co obniżyłoby ogólne koszty finansowania. Ponadto VerdEx zainwestuje część swoich przychodów w fundusz wpływu, aby pomóc w zapewnieniu sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Wysiłki jak te będą miały kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia szerszego grona inwestorów instytucjonalnych do mniejszych - ale nie mniej ważnych - zielonych projektów. Ponieważ rządy i prywatne fundusze inwestycyjne nadal koncentrują się na dużych projektach, ten rodzaj kojarzenia pomoże nam wykorzystać wszystkie dostępne możliwości w celu ograniczenia globalnych emisji i wypełnienia naszych zobowiązań klimatycznych.

Z angielskiego przetłumaczyła Marz McNamer

https://prosyn.org/nmb9OhPpl