e2fitzgerald1_iStock  Getty Images Plus_green transition iStock / Getty Images Plus

Matchmakers voor de Groene Transitie

GENÈVE – De toezeggingen die vorig jaar zijn gedaan tijdens de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP28) in Dubai weerspiegelen de groeiende politieke wil om de klimaatverandering hard en op een rechtvaardige manier aan te pakken. Maar hoewel regeringen het voortouw nemen bij het versnellen van de groene transitie, kunnen ze die niet alleen financieren. Gelukkig is de belangstelling voor duurzaam beleggen groter dan ooit: naar verwachting zullen de activa op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) in 2025 zijn opgelopen tot vijftig biljoen dollar. De moeilijkheid ligt in het koppelen van investeerders aan levensvatbare groene projecten.

Om het wereldwijde doel van netto-nul emissies in 2050 te bereiken, zijn gecoördineerde investeringen nodig op een schaal die nog nooit eerder is vertoond. Goldman Sachs schatte onlangs dat er ongeveer vier biljoen dollar – vier procent van het mondiale bbp – aan jaarlijkse investeringen in schone energie nodig zal zijn om dit doel de komende tien jaar elk jaar te bereiken. Toch wordt er op dit moment slechts 1,1 biljoen dollar per jaar geïnvesteerd in het koolstofvrij maken van de economie, waarbij de nadruk ligt op technologieën met een lager risico en subsidies, zoals wind- en zonne-energie en elektrische auto’s.

Gezien dit tekort en de beperkte financiële middelen van overheden, moet de private sector innovatieve manieren vinden om investeringen aan te trekken in projecten die de opwarming van de aarde vertragen en zorgen voor een rechtvaardige energietransitie voor iedereen. Het succes zal afhangen van een sterke prikkel om resultaten te boeken voor het klimaat en de economie; van voldoende investeringskapitaal; en van de ontwikkeling van een ecosysteem van technische, financiële en operationele specialisten met de vaardigheden die nodig zijn om de netto-nul transitie uit te voeren – een cruciale maar ondergewaardeerde variabele.

Gelijkaardige ecosystemen in andere sectoren, zoals de biotechnologie, hebben aangetoond hoe een gecoördineerde groep van nauw samenwerkende experts de vooruitgang kan helpen versnellen. Hoewel een dergelijke groep zich nog moet vormen voor de groene industrie, vanwege de versnippering ervan, zijn alle ingrediënten aanwezig.

Een cruciaal onderdeel van het mobiliseren van nieuwe klimaatfinancieringsstromen is het identificeren van alternatieve investeringsopties die aantrekkelijk zijn voor een breed scala aan beleggers, zowel geografisch als qua omvang. De grootste beleggers van vandaag richten zich te veel op grootschalige toezeggingen en grote krantenkoppen. Het nieuws van de recente COP28-top concentreerde zich bijvoorbeeld op toezeggingen van miljarden dollars van grote particuliere beleggingsfondsen zoals Brookfield, Apollo en TPG, die samen een vermogen onder beheer hebben van ongeveer twaalf biljoen dollar.

De financieringsbehoeften voor groene projecten, onder meer op het gebied van schone energie (waterstof, koolstofvastlegging, biogas, batterijopslag, afvalrecycling en meer), transport (EV), agrotechnologie en moeilijk te beperken zware industrieën, nemen snel toe. Maar deze projecten raken verdeeld tussen grote, door de overheid geleide infrastructuurinitiatieven en kleinere tot middelgrote initiatieven die door de privésector worden aangedreven. De financiering van het volledige spectrum is essentieel om de klimaatverandering effectief aan te pakken.

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes
PS_Quarterly_Q2-24_1333x1000_No-Text

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes

The newest issue of our magazine, PS Quarterly: Age of Extremes, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.

Subscribe Now

Dit is waar digitale platforms kunnen helpen. Door beleggers te koppelen aan groene projecten in de kleinere tot middelgrote categorie (met een waarde van minder dan 250 miljoen dollar voor een individueel project), kunnen ze initiatieven van deze omvang meer zichtbaarheid bieden en tegelijkertijd hun bankability aangeven. Bovendien zouden dergelijke platforms de toegang moeten vergemakkelijken tot deskundige dienstverleners – van advocatenkantoren tot technische adviseurs en ESG-consultants – die de transactie en het project in het algemeen kunnen ondersteunen, en zouden ze gefaciliteerd moeten worden door een streven naar standaardisering van documentatie. Eerdere inspanningen waren gericht op het crowdfunden van microprojecten en het pushen van de publieke sector om het voortouw te nemen, en hebben dus nooit de kritische massa bereikt die nodig is voor een goed functionerend ecosysteem.

Een nieuw digitaal platform dat kan helpen deze kritische massa te bereiken is VerdEx, dat deze maand van start gaat en strategische partners over de hele wereld heeft. Door een licht te laten schijnen op bankabele projecten die financiering nodig hebben en een ecosysteem van relevante specialisten aan te bieden, wil VerdEx institutionele beleggers in contact brengen met groene projecten in de kleinere tot middelgrote categorie en de wrijving verminderen, wat de totale financieringskosten zou verlagen. Bovendien zal VerdEx een deel van zijn inkomsten investeren in een impactfonds om bij te dragen aan een rechtvaardige en billijke energietransitie.

Inspanningen als deze zullen van cruciaal belang zijn om een breder scala aan institutionele beleggers aan te trekken voor minder gigantische, maar daarom niet minder belangrijke, groene projecten. Nu overheden en particuliere beleggingsfondsen zich blijven richten op grote projecten, zal dit soort matchmaking ons helpen alle beschikbare middelen te gebruiken om de wereldwijde uitstoot te verminderen en onze klimaatverplichtingen na te komen.

Vertaling: Menno Grootveld

https://prosyn.org/nmb9OhPnl