Stethoscope.

Proč kladou ekonomové zdraví na první místo

PALO ALTO – V ideálním světě by měl každý a všude přístup k potřebným zdravotnickým službám, aniž by musel platit víc, než si může dovolit. Je však „zdraví pro všechny“ – rovněž známé jako všeobecná dostupnost zdravotní péče – skutečně možné nejen v bohatých státech, ale i v nejchudších zemích?

Stručně řečeno ano. Proto jsme se připojili ke stovkám dalších ekonomů z téměř 50 zemí a vyzýváme vedoucí představitele, aby dali investicím do všeobecné dostupnosti zdravotní péče prioritu. A širší podnět v podobě této Deklarace ekonomů vzniklé z podnětu Rockefellerovy nadace a čítající dnes více než 300 podpisů staví globální zdraví a rozvoj na historickou křižovatku.

Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo v září nový soubor cílů, jimiž se bude v příštích 15 letech řídit světové úsilí o ukončení chudoby, podporu inkluzivní prosperity a zajištění zdravé planety do roku 2030. V době, kdy se vedoucí světoví představitelé připravují na uvedení tohoto zatím nejambicióznějšího globálního seznamu úkolů do praxe – cíle trvale udržitelného rozvoje vstoupí v platnost 1. ledna –, se rozhodnutí, kde začít, může jevit jako velmi složité.

Pro ekonomy je však odpověď zřejmá: příští kapitola rozvojové strategie by měla dát vysokou prioritu lepšímu zdraví – a nikoho přitom nesmí opomenout.

Zajištění přístupu ke kvalitním základním zdravotnickým službám všem lidem bez hrozby finančního zruinování je za prvé a především správná věc. Zdraví a přežití jsou prakticky pro každého jednotlivce základními hodnotami. Na rozdíl od jiných hodnotných statků, jako jsou potraviny, je navíc nelze poskytovat bez promyšlené sociální politiky.

Skutečnost, že v nízkopříjmových a středněpříjmových zemích zůstávají „preventabilní úmrtí“ běžným jevem, svědčí o nefunkčních či nedostatečně financovaných systémech zajišťování zdravotní péče, nikoliv o nedostatku lékařského know-how. Zvýšíme-li dnes investice do zdraví, do roku 2030 můžeme mít mnohem blíže ke světu, v němž žádný rodič neztratí dítě – a žádné dítě neztratí rodiče – z důvodů, jimž lze předejít.

The World’s Opinion Page

Help support Project Syndicate’s mission

subscribe now

Všeobecná dostupnost zdravotní péče je také chytrá. Když jsou lidé zdraví a finančně zajištění, jejich ekonomika je silnější a lépe prosperuje. A protože investice do zdraví přinášejí užitek, jehož hodnota desetkrát převyšuje vstupní náklady, mohou tyto investice v případě, že je realizujeme jako první, nakonec zaplatit zbytek nové globální rozvojové agendy.

Otázka tedy nezní, zda je všeobecná dostupnost zdravotní péče hodnotná, nýbrž jak ji učinit realitou. Více než sto zemí už podniklo kroky tímto směrem; přitom objevilo významné příležitosti a strategie urychlení pokroku na cestě ke zdraví pro všechny. Domníváme se, že existují zejména tři oblasti – technologie, pobídky a zdánlivě „nezdravotnické“ investice –, které mají potenciál dramaticky zvýšit dostupnost zdravotní péče.

Za prvé se technologie rychle stávají rozhodujícím faktorem, a to zejména v rozvojových zemích, kde je propast v přístupu ke zdravotní péči nejhlubší. V Keni, která je díky aplikaci „m-PESA“ už dnes světovým lídrem v oblasti mobilních peněžních transakcí, umožňuje vzestup telemedicíny interakci venkovských pacientů a zdravotníků s personálem hlavních keňských nemocnic prostřednictvím videokonferencí – což zvyšuje kvalitu péče při velmi nízkých nákladech.

Nadace m-PESA v partnerství s Africkou nadací pro lékařský výzkum začala realizovat také internetový výcvik místních zdravotnických dobrovolníků a doplňovat ho skupinovými informacemi podávanými prostřednictvím hromadných SMS/WhatsApp, aby daná skupina zůstala propojená a sdílela důležité aktuální informace. Investice do technologií s nízkými náklady a vysokou hodnotou nám pomohou zajistit větší užitek na každý vynaložený dolar.

Dalším způsobem, jak urychlit zdravotní reformy, je využít sílu pobídek. To by se mohlo a mělo realizovat i bez toho, aby byli chudí lidé nuceni platit za zdravotnické služby v místě jejich poskytování. Například je známo, že když stát platí soukromému sektoru na základě výsledků (například počtu či podílu vakcinovaných dětí), zlepšují se zodpovědnost i výsledky. Kuponové programy pro reproduktivní zdravotní péči v Ugandě a Keni dnes zajišťují přístup ke kvalitním službám soukromého sektoru.

A konečně platí, že vybudování odolných zdravotnických systémů – natolik pružných, že při vnějších šocích neprasknou, ale ohnou se – předpokládá zkvalitnění jiných veřejných statků, které s lidským zdravím úzce souvisejí. Patří sem čistá voda, kanalizace, silnice a infrastruktura, která umožňuje urgentní péči a zajištění služeb. Zdravotnické systémy neexistují ve vakuu, a pokud to s trvale udržitelným rozvojem myslíme vážně, je načase pochopit, že investice do doplňkových systémů nejsou kompromisem, nýbrž přínosem. Měli bychom se mít na pozoru před vnímáním medicíny jako jediné cesty k lepšímu zdraví.

Úspěch světových rozvojových cílů závisí na naší schopnosti získat přístup i k nejchudším a nejmarginalizovanějším populacím, které dál nesou hlavní globální zátěž úmrtí a zdravotních indispozic. Přirozené pokračování dosavadního vývoje k získání tohoto přístupu nepostačí. Místo toho musíme rozšířit obvyklé hranice veřejných zdravotnických systémů tím, že budeme investovat do nových technologií, podporovat je, zesilovat pobídky a mít na paměti, že zdravotnické systémy neexistují ve vakuu.

Všeobecná dostupnost zdravotní péče je správná, chytrá a značně opožděná. Máme-li dosáhnout světa, v němž budou naplněny zdravotní potřeby každého člověka a nikdo nebude vězet v chudobě, musí se naši vedoucí představitelé tímto poselstvím řídit a jednat v souladu s ním.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

http://prosyn.org/YfqQzmg/cs;
 1. Television sets showing a news report on Xi Jinping's speech Anthony Wallace/Getty Images

  Empowering China’s New Miracle Workers

  China’s success in the next five years will depend largely on how well the government manages the tensions underlying its complex agenda. In particular, China’s leaders will need to balance a muscular Communist Party, setting standards and protecting the public interest, with an empowered market, driving the economy into the future.

 2. United States Supreme Court Hisham Ibrahim/Getty Images

  The Sovereignty that Really Matters

  The preference of some countries to isolate themselves within their borders is anachronistic and self-defeating, but it would be a serious mistake for others, fearing contagion, to respond by imposing strict isolation. Even in states that have succumbed to reductionist discourses, much of the population has not.

 3. The price of Euro and US dollars Daniel Leal Olivas/Getty Images

  Resurrecting Creditor Adjustment

  When the Bretton Woods Agreement was hashed out in 1944, it was agreed that countries with current-account deficits should be able to limit temporarily purchases of goods from countries running surpluses. In the ensuing 73 years, the so-called "scarce-currency clause" has been largely forgotten; but it may be time to bring it back.

 4. Leaders of the Russian Revolution in Red Square Keystone France/Getty Images

  Trump’s Republican Collaborators

  Republican leaders have a choice: they can either continue to collaborate with President Donald Trump, thereby courting disaster, or they can renounce him, finally putting their country’s democracy ahead of loyalty to their party tribe. They are hardly the first politicians to face such a decision.

 5. Angela Merkel, Theresa May and Emmanuel Macron John Thys/Getty Images

  How Money Could Unblock the Brexit Talks

  With talks on the UK's withdrawal from the EU stalled, negotiators should shift to the temporary “transition” Prime Minister Theresa May officially requested last month. Above all, the negotiators should focus immediately on the British budget contributions that will be required to make an orderly transition possible.

 6. Ksenia Sobchak Mladlen Antonov/Getty Images

  Is Vladimir Putin Losing His Grip?

  In recent decades, as President Vladimir Putin has entrenched his authority, Russia has seemed to be moving backward socially and economically. But while the Kremlin knows that it must reverse this trajectory, genuine reform would be incompatible with the kleptocratic character of Putin’s regime.

 7. Right-wing parties hold conference Thomas Lohnes/Getty Images

  Rage Against the Elites

  • With the advantage of hindsight, four recent books bring to bear diverse perspectives on the West’s current populist moment. 
  • Taken together, they help us to understand what that moment is and how it arrived, while reminding us that history is contingent, not inevitable


  Global Bookmark

  Distinguished thinkers review the world’s most important new books on politics, economics, and international affairs.

 8. Treasury Secretary Steven Mnuchin Bill Clark/Getty Images

  Don’t Bank on Bankruptcy for Banks

  As a part of their efforts to roll back the 2010 Dodd-Frank Act, congressional Republicans have approved a measure that would have courts, rather than regulators, oversee megabank bankruptcies. It is now up to the Trump administration to decide if it wants to set the stage for a repeat of the Lehman Brothers collapse in 2008.