0

Zastavení války na děti

LONDÝN – Tento měsíc před dvaceti lety obdrželo Valné shromáždění OSN zprávu od bývalé ministryně vzdělávání Mosambiku Graçy Machelové, která popisovala dopad ozbrojeného konfliktu na děti. Dokumentací vzorce systematických a cílených útoků, včetně zabíjení, znásilnění a násilného náboru do ozbrojených skupin, Machelová usoudila, že: “Tohle je prostor postrádající ty základní lidské hodnoty… Existuje jen málo dalších hloubek, kam může lidskost klesnout.“

Machelová neměla pravdu. O generaci později proniká lidskost do ještě větších hloubek morální zkaženosti. Děti žijící v zónách konfliktu jsou cílem násilí v bezprecedentním množství a komplikovaný systém lidskoprávních opatření v rámci OSN, který by je měl chránit, je beztrestně nedodržován.

Při dvacátém výročí zprávy od Machelové musí mezinárodní společenství udělat tlustou čáru a zastavit válku proti dětem.

Tato válka má mnoho forem. V některých případech jsou děti cíle v první linii. Znásilnění, nucené sňatky, otroctví a únosy se staly standardními taktikami pro skupiny jako je Islámský stát v Iráku a Sýrii, Boko Haram v severní Nigérii a jejich protějšky v Afghánistánu, Pákistánu a Somálsku. Zabíjení dětí za chození do školy je bráno jako legitimní vojenská strategie.