0

Zastavení války na děti

LONDÝN – Tento měsíc před dvaceti lety obdrželo Valné shromáždění OSN zprávu od bývalé ministryně vzdělávání Mosambiku Graçy Machelové, která popisovala dopad ozbrojeného konfliktu na děti. Dokumentací vzorce systematických a cílených útoků, včetně zabíjení, znásilnění a násilného náboru do ozbrojených skupin, Machelová usoudila, že: “Tohle je prostor postrádající ty základní lidské hodnoty… Existuje jen málo dalších hloubek, kam může lidskost klesnout.“

Machelová neměla pravdu. O generaci později proniká lidskost do ještě větších hloubek morální zkaženosti. Děti žijící v zónách konfliktu jsou cílem násilí v bezprecedentním množství a komplikovaný systém lidskoprávních opatření v rámci OSN, který by je měl chránit, je beztrestně nedodržován.

Chicago Pollution

Climate Change in the Trumpocene Age

Bo Lidegaard argues that the US president-elect’s ability to derail global progress toward a green economy is more limited than many believe.

Při dvacátém výročí zprávy od Machelové musí mezinárodní společenství udělat tlustou čáru a zastavit válku proti dětem.

Tato válka má mnoho forem. V některých případech jsou děti cíle v první linii. Znásilnění, nucené sňatky, otroctví a únosy se staly standardními taktikami pro skupiny jako je Islámský stát v Iráku a Sýrii, Boko Haram v severní Nigérii a jejich protějšky v Afghánistánu, Pákistánu a Somálsku. Zabíjení dětí za chození do školy je bráno jako legitimní vojenská strategie.

V jiných případech jsou děti pod útokem státních a nestátních subjektů. Od doby, kdy se v roce 2013 rozpoutal konflikt v Jižním Súdánu, vládní i povstalecké jednotky zabíjely a znásilňovaly děti a nabíraly je do ozbrojených skupin. Útoky jsou tak brutální, systematické a rozšířené, že se zdá velmi pravděpodobné, že jsou prováděny s autorizací té nejvyšší politické úrovně. A opravdu, podle zprávy Rady OSN pro lidská práva vydané v tomto roce, se vládní síly Jižního Súdánu těchto aktivit ve velké míře účastnily, což může vysvětlovat, proč nebyla nikdo obviněn z vraždy 130 dětí v květnu roku 2015 ve státě Unity State.

Děti jsou také civilní ztráta, což vychází z vytrvalého narušování zákonů a norem, které mají chránit civilisty v zónách konfliktu. Děti v Sýrii žijících ve městech Aleppo, Homs a dalších, byly bombardovány a zplynovány vládními silami, které tak jednaly v jasném rozporu s mezinárodním právem. Nedotknutelnost škol a zdravotních středisek je minulostí: více než 25% všech škol v Sýrii bylo zničeno nebo přinuceno zavřít.

Političtí vůdci v Saúdské Arábii jasně označují Ženevskou úmluvu, právní pilíř ochrany civilistů, za nerelevantní. Minulý srpen zabil saúdskoarabský letecký útok na předměstí Saada v Jemenu deset dětí, protože trefil školu. Což je jen jedna epizoda v rámci širšího trendu útoků na školy, zdravotnická centra a trhy. Během posledního roku zaútočila v Jemenu koalice vedené Saudy na čtyři zdravotnická střediska podporovaná nevládní organizací Lékaři bez hranic.

Současné násilí proti dětem je na hony daleko od toho, co před dvaceti lety předvídala Machelová. Na základě jejích doporučení zavedlo Valné shromáždění v roce 1997 kancelář Zvláštního zmocněnce pro otázku dětí v ozbrojených konfliktech, aby se tak identifikovaly a oznámily generálnímu tajemníkovi a Radě bezpečnosti ty strany v konfliktech, které jsou odpovědné za nehorázné a vytrvalé porušování úmluv.

Zvláštní zastoupení monitoruje šest typů porušování práv dětí: zabíjení a mrzačení, sexuální násilí, vojenský nábor, útoky na školy a zdravotnická centra, únosy a neumožnění přístupu k humanitární péči. Každý typ je vyloučen mezinárodním právem, včetně Ženevské konvence z roku 1949, která od stran v konfliktu vyžaduje ochranu civilistů a udržení neomezeného přístupu k humanitární péči, a Úmluva o právech dítěte, světově nejvíce schvalovaná lidskoprávní smlouva, která poskytuje komplexní seznam dětských práv.

Násilí proti dětem nepolevuje ne kvůli deficitu práv či zákonů, ale kvůli tomu, co Eva Svoboda z Overseas Development Institute popisuje jako krizi dodržování. Mezinárodní komunita selhává v dodržování zákonů, norem a pravidel, které definují civilizované standardy. Řečeno bez obalu, zabíjení, mrzačení a terorizování dětí se stalo podnikáním bez investic.

Krize dodržování začíná na vrcholku systému OSN a sestupuje dolů, přes Radu bezpečnosti, k Valnému shromáždění a členským vládám.

Vezměme si saudskou kampaň v Jemenu. Dříve v tomto roce se Saudská Arábie dostala na “seznam hanby” generálního tajemníka OSN a to za bombardování civilních cílů v Jemenu a zabíjení dětí. V červnu však byla z tohoto seznamu vyškrtnuta, na základě intenzivní loby saudské vlády a jejích spojenců z Evropy a USA, kteří jí dodávají zbraně. Bez ohledu na záměr těchto spojenců je signál, který vysílají, jasný: ochrana lukrativních zbraňových obchodů má přednost před ochranou práv dětí.

Hrozí, že se nekonečný cyklus oznamování porušování práv dětí stane pantomimou. Zatímco kancelář zvláštního zmocněnce udělala skvělou práci a ukázala na útoky na děti – a v některých případech i vyjednala propuštění dětských vojáků – tak trest neodpovídá zločinům.

Nastává čas, v rámci shromáždění světových lídrů na 71 zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku tento měsíc, aby se jasně potvrdily hodnoty, na nichž stojí předpisy OSN z oblasti lidských práv. Jediný způsob, jak ukončit beztrestnost za ohavné zločiny proti dětem je vynucením skutečné odpovědnosti – a přivedením pachatelů ke spravedlnosti.

Fake news or real views Learn More

Přinejmenším by měly instituce jako Mezinárodní trestní soud v Haagu a Africký soud pro práva člověka a národů mnohem těsněji spolupracovat se zvláštním zástupcem OSN. Rozsah problému je však tak široký a kultura beztrestnosti je tak hluboce zakořeněná, že bude zapotřebí výraznějších iniciativ. Vzhledem k selhání již existujících institucí je možná čas na založení nové – Mezinárodní trestní soud pro děti, který by měl oprávnění vyšetřovat a stíhat státní a nestátní subjekty za válečné zločiny proti dětem.

Kolektivně jsme dovolili, aby se lidskoprávní zákony staly bezvýznamnými papírovými tygříky. Pokud však existuje jeden důvod, který by mohl sjednotit rozdělený svět, pak je to ochrana dětí ve válečných zónách.