0

Nová jablka sváru ve financování rozvoje

PRETORIE – Po celém světě sílí popularita partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) na podporu rozvoje infrastruktury v rozvíjejících se zemích. Za PPP se staví skupina G-20 s vyhlídkou na oživení globálního růstu a tvorbu pracovních míst. Ekonomiky BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika) je pokládají za cestu k rychlé a levné výstavbě nezbytné infrastruktury. Organizace spojených národů doufá, že infrastrukturní PPP zajistí prostředky na realizaci její globální rozvojové agendy pro období po roce 2015. Nová přitažlivost PPP může od základu změnit nejen rozvojovou ekonomii, ale i obecný vztah mezi bohatými a chudými zeměmi – třebaže ne nutně k lepšímu.

Módní vlna PPP má tři základní složky: prudký příliv financí do infrastruktury (opřený o penzijní a další velké fondy), vytvoření „kanálů“ lukrativních megaprojektů PPP k vytěžení surovin jednotlivých zemí a demontáž environmentálních a sociálních pojistek. Každou z nich je třeba bedlivě sledovat zároveň s tím, jak se využívání PPP bude rozšiřovat.

Světová banka už usiluje o to, aby expanzí infrastrukturních projektů během deseti let zdvojnásobila své půjčování. Její Globální infrastrukturní zařízení bude pobízet světové penzijní a suverénní fondy, aby investovaly do infrastruktury jako specifické třídy aktiv.

Aktivitu vyvíjí také rozvíjející se svět. Skupina BRICS nedávno ohlásila plány na zřízení Nové rozvojové banky pro infrastrukturu a udržitelný rozvoj. Její první regionální centrum pro Afriku bude sídlit v Jižní Africe. Čína spustí novou Asijskou investiční banku pro infrastrukturu. Cílem těchto bank je nabídnout alternativu ke Světové bance vedené USA, respektive Asijské rozvojové bance pod vedením Japonska.