mmnelson1_JOE KLAMARAFP via Getty Images_journalistsilhouettes Joe Klamar/AFP/Getty Images

Proč ukončit globální mediální krizi?

WASHINGTON, DC – Téměř kamkoli se dnes člověk podívá, zpravodajská média jsou v krizi. A přestože má robustní svobodný tisk pro dobře fungující demokracii zásadní význam, demokratické vlády světa dělají na jeho ochranu příliš málo.

Mediální vydavatelství na celém světě horkotěžko přizpůsobují své podnikatelské modely digitálnímu věku a především místní noviny masově krachují, zčásti v důsledku ztráty příjmů z reklamy. Bez prověřených místních vydavatelů čtenáři snadněji podléhají falešným zprávám a senzacechtivým návnadám. Kvalitní žurnalistika se dostává na okraj, a tak političtí lídři všude na světě mohou nelichotivé zprávy odbýt jako „fake news“ a chybějící sdílený soubor faktů narušuje důvěru v demokracii a právní řád.

Od Sýrie po Slovensko jsou nadto novináři kvůli výkonu svého povolání pronásledováni, drženi jako rukojmí, protiprávně zadržováni, a dokonce vražděni. Dominantním modelem vlastnictví médií, opírajícím se o vzor vycizelovaný v Maďarsku, Rusku a Turecku, je dnes „uchvácení médií,“ kdy političtí vůdci a jejich movití spojenci využívají zpravodajská média k prosazování svých autoritářských úmyslů a podnikatelských zájmů. Bez věrohodných médií, která vedou vládu a byznys k zodpovědnosti, kvete korupce. (Naděje, že uvolněný prostor zaplní hlídací psi občanské společnosti využívající Facebook a Twitter, už se jednoznačně ukázala jako marná.)

https://prosyn.org/Zn7Ll6Acs