6

Aktivismus zabedněnců

CONCORD, MASSACHUSETTS – Představte si, že by se skupina aktivistů pokusila upozornit veřejnost na nebezpečí, které ona sama vnímá, avšak důkazy by ukázaly, že toto nebezpečí není reálné a že šířením obav přiměla zmíněná skupina ostatní lidi, aby se chovali způsoby ohrožujícími širší veřejnost – i vás samotné. Jak byste se zachovali? A co by měla udělat vláda?

Australská vláda odpověděla na tuto otázku rázně. Skupině bojující proti vakcinaci zrušila daňovou výjimku přiznávanou charitativním organizacím s odůvodněním, že šířením strachu a dezinformací o nebezpečnosti vakcín ohrožuje tato skupina veřejné zdraví, zejména zdraví dětí.

Vláda zároveň požaduje, aby se tato skupina přejmenovala z „Australské vakcinační sítě“ na „Australskou vakcinační skeptickou síť“, kterýžto název lépe vystihuje její postoje. „I nadále budeme dbát na to, aby se prezentovali jako antivakcinační skupina,“ prohlásil ministr Nového Jižního Walesu pro spravedlivý obchod Stuart Ayres. „Chceme mít jistotu, že nikdy nebudou šířit zavádějící informace.“

Samozřejmě se tím ocitáme na zrádné půdě. Ačkoliv existují jasné důkazy, že vakcinace nezpůsobuje škody, jak tvrdošíjně hlásají její odpůrci, jakákoliv snaha vlády o omezování projevu je znepokojivá. Žádná svobodná společnost by neměla vládě dovolit, aby rozhodovala o tom, které aktivistické skupiny smějí říkat co, na základě vlastního přesvědčení.

V tomto případě však byl postup australských úřadů zcela odpovídající a nezbytnou veřejnou službou: chránil veřejné zdraví a bezpečnost v souladu s pádnými a konzistentními lékařskými důkazy.

Tyto důkazy přesvědčivě vyvracejí tvrzení bojovníků proti vakcinaci, podle nichž způsobuje dětská vakcinace autismus a další dlouhodobá poškození neurologického vývoje. Malá, ale hlasitá skupina alarmistů a účelově zaměřených prospěchářů přesto dál straší veřejnost překroucenými i vyloženě lživými informacemi, podle nichž páchají vakcíny víc škody než užitku.

V důsledku toho v některých komunitách klesá procento vakcinace, zejména v komunitách s vysokou koncentrací protivládně zaměřených libertariánů nebo ekologů hlásajících návrat k přírodě. V některých oblastech kvůli tomu dokonce celokomunitní úroveň imunity vůči onemocněním, jako jsou spalničky nebo černý kašel (pertussis), klesla pod hranici nezbytnou k tomu, aby se tyto nemoci nerozšířily do všeobecné populace. Dospělí lidé, u nichž vakcína přestala působit nebo není stoprocentně účinná, jsou stále častěji nemocní. Zmíněná onemocnění postihují i kojence, kteří jsou na vakcínu proti černému kašli ještě příliš malí, a někteří z nich se skutečně ukašlou a udusí k smrti.

Rozhodnutí australské vlády je proto jednoznačně oprávněné. Chránit nás před hrozbami, před nimiž se jako jednotlivci nemůžeme ochránit sami, je koneckonců stěžejní role, kterou vládám přisuzujeme. Pokud jsou důkazy natolik zřejmé jako v případě vakcín – a důsledky natolik závažné –, má vláda dobře odůvodnitelné právo – ba přímo povinnost – jednat ve jménu veřejné bezpečnosti.

Vakcinace je však jen jedním příkladem toho, jak aktivisté někdy ohrožují veřejnost odmítáním vědeckých důkazů. Ideologicky motivované popírání globálního oteplování způsobeného člověkem brzdí snahy o snížení emisí skleníkových plynů i přípravy na stále evidentnější – a nebezpečnější – důsledky této obrovské hrozby. Absolutistický odpor vůči jakékoliv regulaci držení střelných zbraní, zejména ve Spojených státech, zase ztěžuje úsilí dostat tyto smrtící zbraně z rukou lidí představujících hrozbu pro společnost.

Dalším příkladem je odpor vůči biotechnologiím, zejména vůči geneticky upraveným (GM) potravinám. Některé aplikace by mohly mít obrovský přínos pro lidské zdraví, avšak společnost nemůže tyto přínosy využívat – v důsledku čehož trpí a umírají lidé –, protože odpůrci odmítají všechny GM aplikace. Z principu totiž nemají rádi velké firmy, komerční zemědělství nebo moderní technologie obecně.

Vezměme si například „zlatou rýži“, GM křížence obsahujícího gen rýže produkující vitamin A. Nedávná studie zjistila, že kdyby byla zlatá rýže schválena v roce 2002, kdy už byla technicky připravená, mohla pouze v Indii zachránit podle definice WHO 1,4 milionu let života či zdravého života lidem, kteří kvůli nedostatku vitaminu A oslepli nebo zemřeli.

Je načase zasahovat proti aktivistům v případech, kdy jejich hodnotová hlediska popírají jasné vědecké důkazy a ohrožují vás nebo mne. Vědci se musí ozvat, tak jako se to nedávno stalo v Anglii, kde výzkumníci testující nový kmen pšenice vyzvali k veřejné debatě odpůrce geneticky upravených plodin. Odpůrci to odmítli, ale pokračovali v plánovaných útocích na terénní zkoušky, v důsledku čehož se jejich podpora u veřejnosti snížila.

Vy, já i všichni naši spoluobčané musíme reagovat tím, že si budeme pečlivě vybírat, ke kterým skupinám se připojíme nebo které finančně podpoříme. Musíme vystupovat na veřejných slyšeních, ozývat se v diskusích o chystané legislativě a nedopustit, aby nejrozvášněnější hlasy tlačily naše politiky k rozhodnutím, která uspokojí hrstku největších křiklounů, ale odepřou maximální přínos širší komunitě. A pokud jsou důkazy zřejmé a riziko bezprostřední, musí vlády zasáhnout tak, jak to učinila ta australská.

Pocity a hodnoty musí v jakékoliv demokracii vždy dostat hlas. Potřebujeme, aby vášeň aktivistů na všech stranách posouvala společnost vpřed. Když však tyto vášně pohrdají fakty a ohrožují nás, je veskrze fér, abychom ve jménu veřejného zdraví a bezpečnosti vy, já i naše vlády řekli: „A dost.“

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.