2

Přesvědčení, které zachraňuje životy

ŽENEVA – Nelehký osud více než 200 dívek unesených v severní Nigérii je brutální připomínkou, jak zranitelné mohou být africké děti – zejména dívky. Neméně důležité je však uvědomit si, že toto není skutečný odraz moderní Afriky a že afričtí lídři jsou velmi odhodlaní chránit ve svých zemích děti. K tomu, aby jim byli schopni poskytovat stejnou úroveň ochrany, jaké se těší děti v bohatých zemích, jsou přitom zapotřebí dvě klíčové složky: partnerství a přesvědčení.

Je to dáno tím, že ačkoliv terorismus představuje zákeřnou hrozbu, největším rizikem pro africké děti jsou nemoci, jimž lze často předcházet rutinní imunizací. Zatímco svět diskutuje, jak nejlépe zachránit pohřešované dívky, na obzoru se vynořuje další hrozba: Světová zdravotnická organizace nedávno označila šíření obrny za naléhavý problém pro mezinárodní veřejné zdraví, přičemž u několika afrických zemí dnes přetrvává riziko exportu této nemoci.

Naštěstí existují okamžité a snadno uchopitelné způsoby, jak porazit obrnu a řadu dalších onemocnění, jimž lze předejít vakcinací a na které v současné době umírají v Africe i jinde nevinní lidé. Afričtí lídři si navíc uvědomují, že nejlepším způsobem, jak poskytnout dětem dlouhodobou a trvale udržitelnou ochranu, je rutinní imunizace. Vedoucí afričtí představitelé schválili tento měsíc na schůzce v nigerijském hlavním městě Abuja deklaraci Imunizujte Afriku 2020, v níž se zavázali investovat do zdravé a trvale udržitelné budoucnosti pro všechny děti ve svých zemích.

Takové deklarace jsou důležité, protože pouze silou našeho přesvědčení můžeme někdy dosáhnout skutečné pozitivní změny. A ke změně opravdu dochází. Od roku 2001 bylo díky místnímu vedení a podpoře mé organizace, aliance GAVI, a jejích partnerů, UNICEF, Světové zdravotnické organizace, Světové banky a Nadace Billa a Melindy Gatesových zavedeno v Africe plných 140 nových vakcín. V důsledku tohoto úsilí se pokrytí Afriky imunizací dramaticky zvýšilo z 10% v roce 1980 na 72% v roce 2012.

A nyní, od roku 2016 do roku 2020, vyčlení více než 50 afrických států přes 700 milionů dolarů prostřednictvím GAVI a jejích partnerů přímo na dětské vakcíny. Afrika se tak stane čtvrtým největším investorem GAVI, hned za Velkou Británií, Nadací Billa a Melindy Gatesových a Norskem. Tento typ závazku signalizuje posun rozvojové pomoci směrem od tradičního modelu charity k modelu založenému na partnerství.

Vzhledem k tomu, že africké země už dnes vynakládají na zdravotní služby miliardy dolarů a že kontinent má tolik dalších vzájemně si konkurujících potřeb, se investice do vakcín nemusí vždy jevit jako očividná volba.

Norsko bylo v podobné situaci v roce 2003, kdy jsem jako ministr zdravotnictví a sociálních věcí stál v čele úsilí zakázat kouření na veřejnosti. V té době existoval proti zákazu silný odpor a přirovnávali mě k nejhorším diktátorům na světě. Já jsem však věděl, že tento krok zachrání v příštích letech mnoho životů, a byl jsem přesvědčený, že kdybych nejednal, nedělal bych svou práci řádně. A nebyl jsem sám: moji irští kolegové se mnou souhlasili.

Jakmile přínos pro jednotlivce – i pro společnost – začal být zjevný, následovala norský a irský příklad více než stovka dalších států; počet kuřáků v Norsku se od té doby snížil na polovinu a devět lidí z deseti zákaz podporuje. Při zpětném ohlédnutí se některá řešení mohou zdát zřejmá; bylo však zapotřebí síly přesvědčení, aby se dané řešení vůbec vyjevilo.

Stejně je tomu dnes s imunizací v Africe a v chudých zemích po celém světě. Vedoucí představitelé těchto států už viděli, čeho lze vakcínami dosáhnout, a vidí i další přínosy imunizace v nadcházejících letech. Od zahájení činnosti v roce 2000 už GAVI podpořila vakcinaci 440 milionů dalších lidí a pomohla zachránit šest milionů životů.

Když se nyní partneři a dárci aliance GAVI připravují na setkání v Bruselu, kde tento týden nastíní plány financování GAVI na příštích pět let, existuje velmi reálná příležitost vykonat ještě více. S podporou GAVI je v našich silách zdvojnásobit do roku 2020 počet imunizovaných dětí, přiblížit se celkovému počtu jedné miliardy a zabránit ode dneška do tohoto data více než pěti milionům úmrtí.

Afričtí lídři dali najevo odhodlání; v době, kdy se řada dárcovských zemí stále usilovně snaží konsolidovat křehké hospodářské zotavení, však bude třeba odhodlání a přesvědčení i na straně jejich lídrů. Nikdo z nás to nedokáže sám, avšak ve vzájemném partnerství můžeme skutečně pomoci ochránit nejzranitelnější děti světa.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.