6

Globální učebna

MOUNTAIN VIEW, KALIFORNIE – Když jsem v 70. letech vyučoval na Stanfordově univerzitě, vždy jsem hledal způsoby, jimiž by technologie mohly přispět ke zkvalitnění učení. Velkou inovací té doby bylo, že se moje přednášky vysílaly do celé oblasti Sanfranciského zálivu. Videokazety s přednáškami jsme posílali ještě dál.

Dnes učitelé své přednášky nahrávají a uploadují a studenti kdekoliv na světě se na ně díky internetu mohou podívat, kolikrát chtějí. Školství – jeden z posledních velkých hospodářských sektorů, který digitální éra zatím netransformovala – stojí na prahu revoluce. A proč by vlastně nemělo být digitalizováno? Web je palivem jednadvacátého století a bude pohánět studenty všech věkových kategorií a ze všech koutů zeměkoule směrem k úspěšné budoucnosti.

Například projekt MOOC (Hromadné otevřené onlinové kurzy) nabízí statisícům lidí na internetu bezplatné nebo velmi levné, ale vysoce kvalitní kurzy vyššího vzdělávání, díky čemuž jim usnadňuje učit se, co chtějí – a kde chtějí. Do budoucna si dokážu představit, že se podobné příležitosti rozšíří i na primární a sekundární školství.

MOOC umožňují neomezenému počtu studentů absolvovat kurzy v téměř jakémkoliv oboru, od informatiky po hudbu, přičemž vyučovat je budou špičkoví světoví specialisté. Některé MOOC mají masovou odezvu, například kurzy pořádané španělskou Alicanteskou univerzitou nebo německým Humboldtovým institutem – obě instituce nabízejí kurzy praktických aspektů spojených se založením firmy. Alicanteská univerzita dnes uvádí druhou verzi a již přivítala více než 30 000 účastníků.

Jiné MOOC, například chystaný kurz celulární metriky, který nabízí francouzský Institut Mines-Télécom, jsou šité na míru specializovanějšímu publiku. MOOC mohou být také kreativní či jedinečné. Každý, kdo někdy zatoužil zjistit, jak a proč dostávají fotbalisté tak vysoké platy, se může přihlásit do MOOC s názvem Valoración de Futbolistas, který nabízí Valencijská univerzita. V tomto programu se člověk může naučit vše, co kdy chtěl vědět o stanovování hodnoty fotbalistů. Sledování fotbalového utkání už pak možná nikdy nebude stejné!

Tam, kde nezaměstnanost mladých lidí zůstává vysoká, nabízejí MOOC nový způsob zvyšování kvalifikace a zaměstnatelnosti. Klíčovou oblastí by měla být podpora pro učitele, zejména v sektoru informačních technologií a zejména ve školních osnovách základních a středních škol.

Řada vlád naštěstí podniká kroky k podpoře internetové vzdělávací revoluce. Malajsijská vláda oznámila plán, v jehož rámci bude poskytovat základním a středním školám v celé zemi lehké notebooky, a pro deset milionů studentů, učitelů a rodičů zajistila bezplatný webový e-mail, diář a textový procesor. Poskytování webových služeb studentům a vzdělavatelům otevírá přístup k informacím a umožňuje, aby vzdělání získali všichni – bez ohledu na finanční zdroje, místo bydliště či vliv.

Je však třeba udělat mnohem více. Vlády musí rozšířit státní infrastrukturu tak, aby se k internetu mohli připojit studenti v hustě osídlených městských oblastech i studenti na odlehlém venkově. Dobrou cestou, jak toho dosáhnout, bývají často partnerství veřejného a soukromého sektoru. Díky spolupráci s místním telefonním operátorem by například letos mělo získat přístup k internetu čtvrté generace 10 00 malajsijských veřejných škol.

Jakmile jsou studenti online, neexistuje už žádná hranice, jak mohou s obrovským množstvím takto zpřístupněných informací nakládat nebo jak budou mezi sebou spolupracovat a učit se jeden od druhého. Představme si, že studenti v Malajsii spolupracují se studenty ze zbytku světa na meteorologickém projektu. Mohli by provádět virtuální experimenty, současně aktualizovat data v tabulce či textovém dokumentu a vytvářet společnou závěrečnou prezentaci.

Tam, kde nejsou stolní či přenosné počítače všeobecně dostupné, by studenti mohli ke zkvalitňování učení používat smartphony nebo tablety. Například by si mohli otevřít důmyslnou mobilní biologickou aplikaci, která jim umožní interakci s trojrozměrnou verzí buňky, případně průzkumnou aplikaci, díky níž by mohli uskutečnit experiment v oblasti psychologie.

Mají-li studijní skupiny k dispozici web, mohou být mnohem dostupnější a flexibilnější. Leckdy bývá obtížné, aby dítě navštívilo po škole spolužáka a společně se s ním učilo – ať už kvůli špatným cestám, nebezpečnému okolí nebo pracujícím rodičům, kteří ho tam nemohou odvézt (případně nevlastní automobil). S dostatečně rychlým internetem se však dnes studenti mohou scházet virtuálně prostřednictvím platformy Google+ Hangouts nebo jiných sociálních médií a studovat spolu – nebo i s předními experty na planetě. Díky internetu už na vzdálenostech nezáleží: svět skutečně může být naší učebnou.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.