Traders crowd at NYSE Spencer Platt/Getty Images

Stevenen we op een bearmarkt af?

NEW HAVEN – De Amerikaanse aandelenmarkt wordt momenteel gekenmerkt door een schijnbaar ongebruikelijke combinatie van zeer hoge waarderingen, volgend op een periode van grote winstgroei, en een zeer lage volatiliteit. Wat impliceren deze ogenschijnlijk conflicterende boodschappen over de aannemelijkheid dat de VS op een bear market afstevenen?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we naar eerdere bearmarkten kijken. En dat op zijn beurt vraagt van ons om te definiëren wat een bearmarkt precies inhoudt. De media omschrijven een ‘klassieke’ of ‘traditionele’ bearmarkt tegenwoordig als een daling van 20% in de aandelenprijzen.

Deze definitie verschijnt voor de jaren negentig in geen enkel mediakanaal, en we hebben geen idee wie deze heeft opgesteld. Ze kan geworteld zijn in de ervaringen van 19 oktober 1987, toen de beurs in één dag 20% van zijn waarde verloor. Wellicht hebben pogingen om de term aan het verhaal van ‘Zwarte Maandag’ te koppelen geresulteerd in de definitie van 20%, die journalisten en redacteuren vervolgens waarschijnlijk simpelweg van elkaar gekopieerd hebben.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/wY85HgI/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.