Jay Powell and Donald Trump Saul Loeb/Getty Images

Heeft Trump de Fed in de houdgreep genomen?

NEW YORK – Een van de belangrijkste bevoegdheden van de Amerikaanse president is het benoemen van de leden en hoofden van de vele diensten die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de wet- en regelgeving in het land en, in veel gevallen, voor het beheer over de economie. Wellicht is geen enkele instelling in dit opzicht belangrijker dan de Federal Reserve (de Fed, het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken).

Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid heeft Donald Trump gebroken met een patroon dat bijna een halve eeuw teruggaat, waarbij de president (op niet-partijgebonden basis) de zittende Fed-voorzitter herbenoemt als blijkt dat hij of zij zijn of haar werk goed doet. Waarschijnlijk heeft geen voorzitter het, en dat ook nog eens op een bijzonder moeilijk moment, beter gedaan dan Janet Yellen.

Nadat haar twee onmiddellijke voorgangers de reputatie van de Fed enorm hadden bezoedeld door de andere kant op te kijken toen zich binnen de financiële sector gigantische risico's aftekenden – en er op grote schaal werd gefraudeerd –, heeft Yellen de reputatie van de Fed hersteld. Haar kalme en evenwichtige hand heeft tot brede consensus geleid binnen het bestuur van de Federal Reserve, dat wordt gekenmerkt door uiteenlopende economische opvattingen. En zij heeft de economie door een traag herstel heen geloodst in een periode waarin het begrotingsbeleid onnodig aan banden lag, omdat huichelachtige Republikeinen de gevaren van tekorten hadden opgeklopt. De flinterdunne toewijding van de Republikeinen aan deze begrotingsdiscipline is nu aan de oppervlakte gekomen, omdat zij grote belastingverlagingen bepleiten voor bedrijven en miljardairs, waardoor het begrotingstekort het komende decennium met anderhalf biljoen dollar zal oplopen.

https://prosyn.org/f2caItFnl