bapna3_Stanislav KogikuSOPA ImagesLightRocket via Getty Images_sdg banking Stanislav KogikuSOPA ImagesLightRocket via Getty Images

Publiczne Banki Rozwoju Mogą Napędzać Zrównoważone Finanse

WASZYNGTON, DC – Przyszłość odporna na zmiany klimatu wymaga finansów publicznych. Jednak do tej pory niewiele uwagi poświęcono silnym, długoterminowym strategiom finansowania działań na rzecz klimatu. Często pomijaną drogą do zaspokojenia tej potrzeby są publiczne banki rozwoju.

Wiele rozmów na temat finansowania działań na rzecz klimatu koncentruje się na wielostronnych bankach rozwoju. Ich rola jest kluczowa, ale to 450 lokalnych, regionalnych oraz krajowych banków rozwoju na świecie może prowadzić ambitną politykę klimatyczną w terenie i dostarczać większość globalnego finansowania. Razem stanowią one co roku 2 biliony dolarów inwestycji – około 10% rocznych inwestycji publicznych i prywatnych na całym świecie. Ponadto większość tych środków jest pozyskiwana i alokowana w kraju.

Zakorzenione w gospodarkach i społeczeństwach, w których działają, te publiczne banki rozwoju tworzą ogniwo łączące rządy krajowe i lokalne oraz sektor prywatny. Są dobrze przygotowane, aby zapewnić transformacyjne wsparcie dla zrównoważonych praktyk i infrastruktury, łącząc krótkoterminowe potrzeby z długoterminowymi celami. W efekcie reprezentują widoczną rękę, która może zmobilizować i skierować finansowanie na wspólne cele, które są na razie poza zasięgiem rynku.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/A5Ji3l6pl