pissarides6_Visual GenerationGetty Images_jobhiring Visual Generation/Getty Images

Het kraken van de baancode

LONDEN – Het is altijd moeilijk geweest om met zekerheid te kunnen zeggen of iemand geschikt is voor een bepaalde baan, totdat hij of zij de functie uitoefent en het werk daadwerkelijk doet. Om die reden kan het wervingsproces zowel van kandidaten als van werkgevers een sprong in het duister vergen – en dat geldt des te meer vandaag de dag, nu een tekort aan arbeidskrachten en snel veranderende technologieën traditionele wervingspraktijken nog minder effectief maken. Bedrijven hebben behoefte aan een nieuwe methode voor het evalueren van talent – en moeten zich meer inzetten voor het ontwikkelen van vaardigheden door coaching op de werkvloer.

Bedrijven moeten om te beginnen beter begrijpen hoe werknemers van de ene baan naar de andere overstappen en wat dat proces voor hen betekent. In een recent onderzoek heeft het McKinsey Global Institute (MGI) miljoenen geanonimiseerde arbeidsgeschiedenissen en vacatures in vier grote economieën – de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en India – onderzocht om na te gaan hoe mensen in de loop van hun carrière vaardigheden verwerven. Uit het onderzoek bleek dat vaardigheden en een betere afstemming op de arbeidsmarkt die door werkervaring zijn verkregen, verband houden met bijna de helft van het levensinkomen van de gemiddelde persoon. Dat aandeel is doorgaans veel hoger voor mensen zonder universiteitsdiploma die beginnen in laagbetaalde banen.

Beroepservaring draagt bijvoorbeeld ruim negentig procent bij aan het levensinkomen van Indiase werknemers die hun loopbaan beginnen als bediener van bouwmachines, maar nog geen dertig procent in het geval van de gezondheidswerkers in het land, wier levensinkomen hoofdzakelijk wordt bepaald door hun opleiding. Voor mensen die beginnen in banen met lage lonen is het maken van strategische carrièrestappen en het leren tijdens de loopbaan na verloop van tijd de beste – en vaak de enige – weg naar een hoger inkomen.

https://prosyn.org/Lkd4SrUnl