0

Zanedbávané nemoci lidí na okraji společnosti

WASHINGTON, DC – Když papež František navštívil v září Spojené státy, přednesl před americkým Kongresem a před Valným shromážděním Organizace spojených národů historické projevy. V návaznosti na myšlenky obsažené v jeho encyklice Laudato Si’zdůraznil František zodpovědnost mezinárodního společenství reagovat na lidské utrpení, s nímž se potýkají uprchlíci a lidé žijící v extrémní chudobě, a vyzval ke globální solidaritě s cílem překonat sociální vyloučení a nerovnost.

Papežovy výzvy by nás měly přimět k tomu, abychom upřeli pozornost ke všem aspektům lidského utrpení, ale zejména k těm, které se týkají lidí stojících na samém okraji společnosti. Jedním z těchto aspektů jsou zanedbávané tropické nemoci (NTD). Tato skupina parazitických a s nimi souvisejících infekcí – včetně lymfatické filariózy (neboli elefantiázy), střevních parazitů a schistosomózy – je prokletím chudoby. Zmíněná onemocnění postihují přibližně 1,4 miliardy lidí ročně včetně 500 milionů dětí, způsobují nepopsatelnou bolest a utrpení a vzhledem ke ztrátě produktivity přispívají ke spirále chudoby.

Newsart for Is Populism Being Trumped?

Is Populism Being Trumped?

Around the world, toxic political leaders and dangerous policies have suffered important recent setbacks. Project Syndicate commentators explain why – and how the shift in political momentum might be sustained.

Mezinárodní společenství učinilo v posledních deseti letech v boji proti NTD důležitý pokrok. Díky velkorysosti významných farmaceutických společností, které bezplatně poskytují léčiva, se například podařilo rozšířit léčebné programy.

Navzdory povzbudivým známkám pokroku bohužel sotva 40% lidí ohrožených těmito preventabilními nemocemi dostává potřebné léky. Více než miliarda lidí stále nemá přístup k léčbě potenciálně vysilujících onemocnění, která stojí méně než půl dolaru na osobu. To není jen vážný lékařský problém; je to také velký problém morální a my, kdo pracujeme s chudými lidmi, se s ním musíme dennodenně potýkat.

Důvod, proč mezinárodní společenství nedokáže tento problém vyřešit, je prostý a zároveň ošklivý: NTD většinou postihují jen nejchudší a nejpřehlíženější lidi. Jak uvedl František v Laudato Si’: „Často chybí jasné vědomí problémů, kterými jsou postiženi obzvláště ti vyloučení… Jsou sice zmiňováni v mezinárodních politických a ekonomických debatách, nicméně je zjevné, že jejich problémy jsou považovány za jakýsi přívěsek.“

Papežova historická návštěva USA přišla v důležitou dobu. Kongres právě finalizoval návrhy zákonů o výdajích ve fiskálním roce 2016, zatímco OSN dokončovala svou práci na Cílech trvale udržitelného rozvoje (SDG) a vytyčovala cíle, jimiž se v příštích 15 letech bude řídit rozvojová politika. Obě organizace by udělaly dobře, kdyby se papežovými slovy řídily.

Je klíčové, aby USA setrvaly ve své silné vedoucí roli v oblasti NTD tím, že zachovají financování léčebných programů ve federálním rozpočtu letos i v příštích letech. Jak František připomněl členům Kongresu: „Kolik se toho jen v prvních letech třetího tisíciletí učinilo pro pozvednutí lidí z extrémní chudoby! Vím, že sdílíte moje přesvědčení, že je zapotřebí udělat mnohem více a že ani v dobách krize a hospodářských těžkostí se nesmí vytratit duch globální solidarity.“

Na mezinárodní úrovni nás povzbudilo, že členské země OSN přiřadily boji proti NTD vysokou prioritu v rozvojové agendě po roce 2015. Zejména stojí za zmínku, že do monitorovacího rámce SDG byl zařazen globální indikátor NTD – „počet lidí vyžadujících zákrok proti zanedbávaným tropickým nemocem“. To pomůže zajistit, že si NTD v příštích 15 letech konečně získají takovou pozornost, jakou si zaslouží.

Jedním z nejzákladnějších kroků, které můžeme učinit, abychom překonali to, co František nazývá „globalizací lhostejnosti“, je spojit se v podpoře rozhodného a měřitelného postupu proti NTD. Zavedení globální metriky, která by měřila náš pokrok na cestě k jejich kontrole a definitivní eliminaci, je skutečným projevem naší solidarity s chudými.

11,281 commentaries shared. Help us keep sharing.

Learn more

Ve svém projevu v OSN nám František připomněl klíčovou zásadu: „Nehledě na naše plány a programy máme co do činění se skutečnými muži a ženami, kteří žijí, bojují a trpí a jsou často nuceni žít v obrovské chudobě, zbaveni veškerých práv.“ Nedokážeme-li navzdory všem technologickým pokrokům a nevídaným darům soukromého sektoru změnit nelehký úděl nejchudších lidí za cenu pouhých pár centů na osobu, jak můžeme očekávat, že překonáme náročnější a nákladnější problémy, jimž v oblasti zdravotnictví a rozvoje čelíme?

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.