0

Špatně vedená protidrogová válka v západní Africe

ACCRA – Nedávný odhad britského Úřadu pro národní statistiku, podle něhož obchod s drogami navyšuje objem ekonomiky země o 4,4 miliardy liber (7,6 miliardy dolarů) ročně, dává obrázek o ohromující velikosti trhu s narkotiky. Pro regiony, jako je západní Afrika, jejichž ekonomiky nejsou tak velké ani tak rozvinuté jako britská, mohou být dopady této činnosti ještě ničivější.

Západní Afrika se stále více zaplétá do celosvětového obchodu s drogami. Vzhledem ke své poloze je náchylná k tomu, aby byla využívána jako tranzitní bod mezi latinskoamerickými a asijskými výrobními centry a spotřebními trhy v Evropě a ve Spojených státech.

Jak ovšem ukazují zkušenosti ze střední Ameriky, tranzitní země neslouží jen jako koridor pro drogy. Narkotika a peníze, které se kolem nich točí, narušují a destabilizují jejich společnosti. Hrozí, že tento znepokojivý vývoj – vedlejší produkt nezdařené „celosvětové protidrogové války“ – zvrátí nedávné hospodářské a sociální úspěchy v našem regionu.

Západní Afrika se až dosud vyhýbá nejhoršímu endemickému a rutinnímu násilí, které provází průchod drog střední Amerikou. Protože je však v sázce tak mnoho, nelze podléhat uspokojení. Pouze objem obchodu s kokainem v západní Africe je mnohem vyšší než státní rozpočty několika zemí v regionu dohromady.