Flags at Glastonbury Shirlaine Forrest/Getty Images

World Order 2.0

NEW YORK – Bijna vier eeuwen lang, sinds de Vrede van Westfalen in 1648 een einde maakte aan de Dertigjarige Oorlog in Europa, heeft het concept van de soevereiniteit – het recht van landen op een onafhankelijk bestaan en autonomie – de kern van de internationale orde gevormd. Daar was een goede reden voor: zoals we eeuw na eeuw hebben gezien, inclusief de huidige, is een wereld waarin grenzen met geweld worden geschonden een wereld van instabiliteit en conflict.

https://prosyn.org/9b4ouI9nl