A Yemeni child suspected of being infected with cholera AFP/Getty Images

Bangladéšský recept na choleru

DHÁKA – Cholera už měla být minulostí. Zdravotníci desítky let chápou, jak této nemoci předcházet, lékaři vědí, jak ji léčit, a rozvojoví experti si uvědomují, že tam, kde je k dispozici čistá voda a kanalizace, ojedinělý výskyt cholery zřídkakdy přeroste v epidemii. Bohužel svět není tak jednoduchý a krásný a noční můra cholery přetrvává.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

V mnoha koutech světa se choleru opravdu podařilo zkrotit. V rozvinutých ekonomikách nemoci přenášené vodou prakticky neexistují. A dokonce i v zemích a regionech chudých na zdroje, kde cholera zůstává problémem, pomáhá dostupnost orální rehydratační terapie (ORT) předcházet bezpočtu úmrtí.

Přesto cholera v krizových obdobích nadále propuká a zabíjí ty nejzranitelnější z nás. Jedna z nejhorších epidemií dnes pustoší Jemen, kde ozbrojený konflikt vedl ke kolapsu zdravotnických, vodohospodářských a sanitačních systémů – což jsou přesně podmínky, za nichž cholera vzkvétá. První případy cholery byly zaznamenány v říjnu 2016; během jediného roku se jejich počet zvýšil na více než 600 000.

Mezinárodní organizace, jako jsou Organizace spojených národů a Světová zdravotnická organizace, zareagovaly ve spolupráci s jemenskými zdravotníky impozantním způsobem. Díky jejich úsilí se podařilo udržet míru úmrtnosti zhruba na 0,33% infekcí (přibližně 2000 úmrtí), což rozsah tragédie zmírnilo. Jemenci však pracují v neuvěřitelně složitých podmínkách a potřebují prostředky a výcvik. Moje země stojí v čele snahy zajistit jim obojí.

Tým jemenských sester a lékařů přicestoval v říjnu do Mezinárodního centra pro výzkum průjmových onemocnění, Bangladéš (icddr,b), kde velkou část svého profesionálního života pracuji. Právě na našem institutu se zrodila ORT a zdravotničtí profesionálové z celého světa se jezdí do Dháky školit v oblasti správné aplikace tohoto jednoduchého roztoku cukru, soli, dalších přísad a vody.

Během jednoho týdne absolvovali jemenští zdravotničtí profesionálové výcvik týkající se kontroly nemoci, monitorovacích metod a hygienických opatření. Sledovali léčbu pacientů s cholerou v naší nemocnici a tento výcvik jim poskytl bezprostřední zkušenost s řešením případů a hodnocením stavu dehydratace.

Je to jen jeden příklad toho, jak icddr,b pomáhá v krizových dobách zmírňovat lidské utrpení. Jako zakládající člen Globální sítě varování a reakce na výskyty (GOARN) při WHO vyslalo icddr,b expertní týmy do Zimbabwe, Súdánu, Jižního Súdánu, Mosambiku, Sýrie, Somálska, Haiti, Sierry Leone, Etiopie a Iráku. Díky tomu, že sdílíme znalosti a odborné poznatky, které jsme nabyli během desetiletí zvládání a výzkumu průjmových onemocnění, hrajeme čelní roli v globální snaze o potlačení epidemií.

Bangladéš velmi dobře ví, co je to válečná cholera. Když v roce 1971 vyhlásila země, tehdy známá jako Východní Pákistán, nezávislost na Pákistánu, vypukly boje. Během nastalého konfliktu proudili uprchlíci přes hranice do přeplněných táborů v sousední Indii, což vytvořilo podmínky, které nevyhnutelně vedly k výskytům cholery. Úroveň zdravotní péče byla tehdy slabá a vzhledem k nedostatku infuzí nemohly být v dostatečné míře aplikovány rehydratační roztoky.

V zoufalé situaci, kdy mnoho lidí jen leželo a pomalu umíralo, se průkopník mezi lékaři, doktor Dilip Mahalanabis, rozhodl podstoupit riziko. Američtí vědci v Bangladéši již dříve ukázali, že ORT dokáže u pacientů s cholerou zvrátit postup smrtelné dehydratace, avšak účinnost této metody mimo nemocniční prostředí do té doby nebyla prokázána. Přestože Mahalanabis neměl k dispozici vhodné vybavení a léčebné kapacity, začal aplikovat ORT přímo v táborech, čímž zachránil tisíce životů. V důsledku toho se ORT stala novým standardem péče při léčbě průjmových onemocnění; od té doby zachránila život více než 80 milionům lidí z celého světa.

Dnes se na obzoru objevily nové krize kolem cholery vyvolané válkou a bangladéšské zkušenosti jsou opět povolávány do služby. Jemen představuje jen jeden příklad.

Od loňského srpna přešly statisíce Rohingů přes hranice z Barmy do sousedního Bangladéše – jde o nejvyšší týdenní příliv uprchlíků kdekoliv na světě od rwandské genocidy v roce 1994. Tito zoufalí a zranitelní lidé se mačkají v uprchlických táborech a existuje vysoké riziko, že tamní podmínky povedou k smrtící epidemii cholery.

V reakci na tuto hrozbu spolupracuje icddr,b s organizacemi UNICEF, WHO a dalšími na řadě iniciativ zaměřených na prevenci cholery. Společně se snažíme zlepšit přístup k čisté vodě a kanalizaci a vytváříme zásoby taštiček s ORT. Kromě toho spolupracujeme s WHO na zajištění přibližně 900 000 dávek ústní vakcíny proti choleře (OCV), což je mezinárodně uznávaný nástroj prevence a kontroly epidemií.

Podobně jako ORT má také vývoj OCV kořeny v Bangladéši, a zejména v centru icddr,b. První úspěšné terénní zkoušky této vakcíny proběhly v 80. letech právě v icddr,b a naši vědci dnes čerpají z několika desetiletí institucionálních poznatků a realizují druhou největší kampaň OCV v dějinách.

Možná si lze těžko představit, že rozvojová země typu Bangladéše by mohla hrát průlomovou roli při kontrole nemoci takto velkých proporcí. Výzkumníci a zdravotníci v Bangladéši však opakovaně prokazují svou odbornost, když potírají výskyty cholery a zachraňují životy. Když tedy svět hledá nové způsoby, jak omezit příležitostné epidemie, nesmí přehlížet odborné poznatky, jimiž už disponují rozvojové země.

Cholera se vrátila na globální Jih. Jak ovšem ukazuje naše práce v Bangladéši, globální Jih je schopen ji porazit.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

http://prosyn.org/AMrwwH7/cs;