Boston tram Boston Globe/Getty Images

De verborgen rijkdom van steden

STOCKHOLM – De wereld verstedelijkt steeds verder, omdat er meer mensen dan ooit tevoren voor kiezen om in steden te gaan wonen. Het probleem is dat de meeste stedelijke gebieden niet op deze toestroom zijn voorbereid.

Steden over de hele wereld hebben te maken met een sluimerende investeringscrisis die ze minder leefbaar maakt dan ze zouden moeten zijn. Het onderhoud van cruciale sociale en economische infrastructuur wordt uitgesteld vanwege geldgebrek, ontwikkelingsplanning nog geheel daargelaten. Omdat de financiën van lokale overheden steeds verder onder druk komen te staan van voortdurend stijgende uitgavenposten zijn de openbare diensten van veel steden zeer beperkt geworden.

Dit hoeft niet zo te zijn. Zelfs steden die in de problemen zitten bezitten een hele reeks commerciële activa die kunnen worden gebruikt om deze trends om te draaien. Het vrijmaken van de publieke waarde van slecht benut onroerend goed bijvoorbeeld, of het vermarkten van transport- en nutsbedrijven kunnen en moeten stedelijke kernstrategieën worden. Dit vereist geen privatisering, maar eerder dat deze activa een redelijk rendement kunnen opbrengen, en zo meer middelen vrijmaken dan waar de meeste steden momenteel over beschikken. In feite kunnen steden door een slimmer vermogensbeheer hun investeringen meer dan verdubbelen zonder belastingen te verhogen of te bezuinigen.

https://prosyn.org/kGLIhVknl