GULSHAN KHAN/AFP/Getty Images

Vysoká daň za potravinářské monopoly v Africe

LAGOS – V květnu se globální ceny potravin zvýšily o 1,2%, a dosáhly tak nejvyšší úrovně od října 2017. Tato vzestupná trajektorie má nepřiměřeně výrazný dopad v Africe, kde stoupá také podíl příjmu domácností vynakládaný na potraviny. Chtějí-li vlády zajistit potravinovou bezpečnost, musí rychle pracovat na obrácení těchto trendů, a začít by měly u přísnějšího dohledu nad producenty, kteří toto šílenství přiživují.

Podle údajů shromážděných Světovým ekonomickým fórem se čtyři z pěti zemí s nejvyššími výdaji na potraviny nacházejí v Africe. Na první příčce figuruje Nigérie, kde domácnosti vynaložily na potraviny ohromujících 56,4% svých celkových příjmů. Následují Keňa (46,7%), Kamerun (45,6%) a Alžírsko (42,5%). Naproti tomu spotřebitelé ve Spojených státech vynakládají celosvětově nejméně (6,4%) – mnohem méně než lidé v rozvíjejících se ekonomikách, jako jsou Brazílie (16%) a Indie (30%).

Jedním z důvodů tohoto pokřivení je cena potravin v poměru k příjmům. Jak se Afrika urbanizuje, nakupují lidé více polotovarů nebo plně zpracovaných potravin, které stojí více než místně produkované potraviny. A ve většině zemí mzdy nedrží krok s inflací.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/zPzxTXg/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.