China marks world AIDS day VCG/Getty Images

Čtyři cesty k pokoření HIV/AIDS

PITTSBURGH – V boji proti HIV/AIDS existují příběhy, které ilustrují dlouhou cestu ke globálnímu vymýcení této metly lépe než jiné. V roce 2009 jsem slyšela jeden takový příběh v Tanzanii.

Během návštěvy jedné odlehlé vesnice jsem hovořila se ženou, která o sobě věděla, že je HIV pozitivní. Řekla mi, že podle aktuálně platných zdravotnických směrnic nemůže podstoupit léčbu, dokud počet jejích T-helper lymfocytů CD4, což je typ bílých krvinek, které používá imunitní systém, neklesne pod určitou hranici.

Jakmile pěšky urazila několik kilometrů, aby si na klinice nechala provést test, zjistila, že testovací přístroj je porouchaný. Ani její druhá dlouhá cesta nebyla úspěšná – přístroj stále nefungoval. Teprve o několik měsíců později, když se na kliniku vypravila potřetí, se konečně dozvěděla výsledek: byl hluboko pod potřebnou hranicí. Její léčba měla začít o mnoho měsíců dříve.

https://prosyn.org/YK1Xfabcs