China marks world AIDS day VCG/Getty Images

Čtyři cesty k pokoření HIV/AIDS

PITTSBURGH – V boji proti HIV/AIDS existují příběhy, které ilustrují dlouhou cestu ke globálnímu vymýcení této metly lépe než jiné. V roce 2009 jsem slyšela jeden takový příběh v Tanzanii.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Během návštěvy jedné odlehlé vesnice jsem hovořila se ženou, která o sobě věděla, že je HIV pozitivní. Řekla mi, že podle aktuálně platných zdravotnických směrnic nemůže podstoupit léčbu, dokud počet jejích T-helper lymfocytů CD4, což je typ bílých krvinek, které používá imunitní systém, neklesne pod určitou hranici.

Jakmile pěšky urazila několik kilometrů, aby si na klinice nechala provést test, zjistila, že testovací přístroj je porouchaný. Ani její druhá dlouhá cesta nebyla úspěšná – přístroj stále nefungoval. Teprve o několik měsíců později, když se na kliniku vypravila potřetí, se konečně dozvěděla výsledek: byl hluboko pod potřebnou hranicí. Její léčba měla začít o mnoho měsíců dříve.

Od roku 1984, kdy byl virus HIV/AIDS poprvé identifikován, si vyžádal životy více než 35 milionů lidí. Ačkoliv počet úmrtí souvisejících s AIDS klesl oproti maximální hodnotě z roku 2005 téměř o polovinu, stále na toto preventabilní onemocnění umírá příliš mnoho pacientů. Jen v roce 2016 zemřel v důsledku příčin souvisejících s HIV jeden milion lidí z celého světa a dalších 1,8 milionu se tímto virem nakazilo. Rozšířený názor, že jsme krizi kolem AIDS úspěšně překonali, bohužel není pravdivý – ani zdaleka ne.

Světový den AIDS, který připadá na 1. prosinec, je příležitostí uctít miliony obětí a dát si nový závazek, že s tímto zničujícím onemocněním skoncujeme. Podle organizace UNAIDS dnes pouhých 54% HIV pozitivních dospělých a 43% HIV pozitivních dětí dostává antiretrovirální léčbu, která zachraňuje životy a brání novým nákazám. Při takovém počtu neléčených pacientů se virus bude šířit dál.

Jako generální ředitelka globální farmaceutické společnosti jsem hrdá na práci, kterou v boji proti HIV/AIDS po celém světě děláme. Více než osm milionů lidí – tedy téměř polovina všech pacientů léčících se v rozvojových zemí na HIV – je dnes odkázaných na námi vyráběná antiretrovirální léčiva.

Pro ty z nás, kdo stojíme na frontových liniích tohoto zápasu, však práce zdaleka neskončila. Farmaceutický průmysl má zodpovědnost rozšiřovat přístup k testování a léčbě a napomáhat k tomu, aby se šíření HIV jednou provždy zastavilo. Tento cíl se stane dosažitelným po splnění čtyř klíčových závazků.

Za prvé by farmaceutické společnosti měly dělat více pro zvýšení dostupnosti levných generických léčiv. Moje společnost Mylan přišla v roce 2009 s prvními generickými tabletami užívanými jedenkrát denně a určenými pro rozvojové země a soustavně snižujeme jejich cenu, aby byly dostupnější pro větší počet lidí. Jen díky této léčbě šetří Mylan a další výrobci generik americké vládě, mezinárodním dárcům i národním zdravotnickým programům více než 4,5 miliardy dolarů ročně.

Možnosti léčby by se přesto daly ještě více rozšířit. V září oznámila firma Mylan spolupráci s UNAIDS, Nadací Billa a Melindy Gatesových, iniciativou Clinton Health Access a dalšími partnery s cílem zajistit pacientům ve více než 90 nízkopříjmových a středněpříjmových zemích režim léčby HIV pomocí jediné tablety za méně než 75 dolarů ročně. Tyto léky se v zemích s vyššími příjmy všeobecně používají, protože mají méně vedlejších účinků. Podobných iniciativ za zvýšení dostupnosti by mělo být více.

Za druhé musí výrobci léčiv setrvale investovat do spolehlivosti kapacit a nabídkových řetězců. Od roku 2005 se počet lidí podstupujících antiretrovirální léčbu celosvětově zvýšil na desetinásobek, konkrétně na 21 milionů osob. Virem HIV je však v současné době nakaženo zhruba dvakrát více lidí. Během posledních deseti let investovala společnost Mylan přes 250 milionů dolarů do rozšíření výrobních kapacit, takže dnes vyrábíme čtyři miliardy tablet a kapslí ročně. Chceme-li si však zajistit přístup i ke zbylým 21 milionům lidí, kteří léčbu stále nepodstupují, pak musíme dále investovat.

Třetím naléhavě potřebným závazkem je zvýšení podpory výzkumu, který urychluje vývoj nových inovací v efektivním zajišťování léčby. Společnost Mylan například poskytuje studijní léčiva k výzkumným zkouškám, jako byla například zkouška MaxART ve Svazijsku, která prokázala, že nejlepším způsobem, jak zpomalit šíření nemoci, je poskytnutí léčby všem HIV pozitivním lidem. Kromě toho jsme podpořili zkoušku ENCORE1 Kirbyho institutu, jenž vyvíjí novou verzi nejběžněji užívaného režimu léčby HIV, ovšem se sníženým dávkováním. A v současnosti spolupracujeme s americkou Agenturou pro mezinárodní rozvoj v rámci partnerství s názvem OPTIMIZE, jehož cílem je urychlení přístupu k novým terapiím.

Tyto a podobné zkoušky nepodporujeme proto, že doufáme v nabytí nějakého tržně obchodovatelného duševního vlastnictví – to dělat nebudeme. Podporujeme je spíše proto, že je to správná cesta k rozvoji vědy a zkvalitňování léčby.

A konečně platí, že skutečné zisky v boji proti HIV/AIDS budou vyžadovat, aby výrobci léčiv převzali zodpovědnost za limity ve zdravotnických systémech a distribučních sítích rozvojových zemí, ve kterých působí.

Dobrým příkladem těchto problémů jsou antiretrovirální terapie pro děti. Léky pro mladé lidi vyráběné na Západě mají často kapalnou formu a vyžadují chlazení. V rozvojových zemích však často existují omezené kapacity pro skladování v chladu, případně není možné přepravovat velké objemy kapalin. Proto společnost Mylan vyvinula teplotně stabilní dispergovatelné tablety s maskovanou chutí, které lze snadno přimíchat do jídla. Naši vědci nyní pracují na formuli příští generace, která bude mít podobu pytlíčku s cukrem a budou ji moci užívat i novorozenci. K vyřešení specifických problémů, s nimiž se pacienti v dané zemi potýkají, bude zapotřebí více podobných inovací.

Globální zdravotnická komunita učinila pozoruhodný pokrok při obracení trendu vývoje HIV/AIDS, když zavedla nové produkty a prosazuje včasnější léčbu. Když si však vzpomenu na ženu, s níž jsem se setkala v Tanzanii, připomenu si, kolik práce je ještě zapotřebí vykonat. Výrobci generických léčiv hrají v tomto boji významnou roli a nepolevíme v úsilí tak dlouho, dokud léčba nebude dostupná všem pacientům na světě, kteří ji potřebují.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

http://prosyn.org/YK1Xfab/cs;

Handpicked to read next