holder1_ Tom StoddartGetty Images_girl water Tom Stoddart/Getty Images

Klimatická agenda zaměřená na ženy

LONDÝN – Počínaje mediálně sledovanou plavbou dospívající aktivistky Grety Thunbergové na člunu s nulovými emisemi přes Atlantik na Valné shromáždění OSN do New Yorku a konče šířením klimatických protestů, svět si dnes naléhavěji než kdykoliv dříve uvědomuje klimatickou hrozbu. Toto zvýšené povědomí se však zatím nepřetavilo do společné akce vedoucích světových představitelů za účelem zmírnění klimatických změn, natožpak do cílené snahy ochránit nejzranitelnější skupiny – počínaje ženami a dívkami.

https://prosyn.org/3y45hvJcs