A classroom in Kiev Pierre Crom/Getty Images

Inkluzivní ukrajinské školství

KYJEV – Školství je dnes jednou z mála oblastí, která je stále považována za ryze suverénní záležitost, tedy za sféru, nad kterou by měly mít kontrolu státní vlády – a v mnoha zemích dokonce i místní úřady. Zdá se však, že v dnešním světě není žádné téma imunní vůči politické manipulaci. To je i případ Ukrajiny a jejího nového rámcového školského zákona, který se stal terčem tvrdé opozice ani ne tak zevnitř země, jako spíše ze strany některých sousedních států.

Zákon, který v září přijal ukrajinský parlament, odráží dlouhý a inkluzivní politický proces. Mezi jeho ustanovení patří i článek 7, v němž se uvádí, že studenti škol a univerzit by měli studovat v úředním jazyce. Tento článek je podle všeho v souladu s evropskými normami. A co je možná ještě důležitější, budou z něj mít prospěch všichni ukrajinští občané včetně těch, kteří hovoří menšinovými jazyky, poněvadž tak budou lépe uzpůsobeni k tomu, aby se plně začlenili do ukrajinské společnosti.

V předchozím vzdělávacím systému probíhala výuka některých studentů po dobu celých 11 let školní docházky (kterou nový zákon prodlužuje na 12 let) v menšinovém jazyce – většinou v ruštině, ale někdy i v maďarštině a rumunštině. V současnosti se to týká asi 400 000 studentů; výuka v minoritním jazyce obvykle končila tím, že tito studenti absolvovali střední školu, aniž měli alespoň základní pracovní znalosti ukrajinštiny – tedy jazyka, v němž tato země funguje.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/xizTUia/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.