Luciferův efekt

Proč se dobří, obyčejní lidé stávají občas pachateli zla? Nejkrajnější proměnou tohoto druhu je samozřejmě případ Hospodinova nejoblíbenějšího anděla Lucifera – a právě tento příběh se stal kontextem mých psychologických zkoumání menších lidských proměn pod tlakem zničujícího vlivu mocných situačních sil.

Takové síly existují vamp#160;mnoha běžných behaviorálních souvislostech a pokřivují naši obvyklou dobrou podstatu tím, že nás postrkují kamp#160;projevům deviantního, ničivého či zlého chování. Když se ocitáme vamp#160;nových, neznámých prostředích, naše navyklé způsoby myšlení, cítění a jednání už dále nepřispívají kamp#160;zachování mravního kompasu, jímž jsme se spolehlivě řídili vamp#160;minulosti.

Výzkum, který jsem samp#160;kolegy prováděl, během uplynulých tří desítek let prokázal relativní snadnost, samp#160;níž lze běžné lidi přivést kamp#160;tomu, aby se chovali způsoby považovanými za zlo. Účastníky výzkumu jsme podrobili experimentům, při nichž je významné situační síly – anonymita, skupinové tlaky či rozptýlení osobní zodpovědnosti – vedly ke slepému uposlechnutí autority a kamp#160;agresi vůči nevinným osobám poté, co je odlidštili.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/GfZqD9m/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.