shiller112_Leon Neal_Getty Images_robot workers tax Leon Neal/Getty Images

Robotizace bez zdanění?

NEW HAVEN – Myšlenka uvalit daň na roboty se poprvé objevila loni v květnu v konceptu zprávy pro Evropský parlament, který připravila europoslankyně Mady Delvauxová z Výboru pro právní záležitosti. Zpráva zdůrazňovala, že roboti mohou zvyšovat nerovnost, a naznačila, že zde může existovat „potřeba zavést do firemního reportingu požadavek na hlášení rozsahu a podílu robotiky a umělé inteligence na hospodářských výsledcích firmy za účelem zdanění a plateb příspěvků na sociální zabezpečení“.

Veřejný ohlas na návrh Delvauxové byl v drtivé většině negativní – s výraznou výjimkou Billa Gatese, jenž se k němu přihlásil. Neměli bychom však tuto myšlenku šmahem odmítat. Jen v loňském roce jsme byli svědky rozšíření přístrojů typu Google Home nebo Amazon Echo Dot (Alexa), které v některých aspektech nahrazují pomocníky v domácnosti. Taxislužby bez řidičů Delphi a nuTonomy zase začaly v Singapuru nahrazovat taxikáře. A služba Doordash, která využívá miniaturní samočinně řízená vozítka Starship Technologies, nahrazuje dovozce jídel z restaurací.

Pokud tyto a další inovace vytěsňující pracovní sílu uspějí, pak budou výzvy k jejich zdanění bezpochyby častější vzhledem k problémům, které vyvstávají, jakmile lidé přijdou o práci – často se se svými pracovními místy silně ztotožňují a přípravou na výkon povolání strávili mnoho let. Optimisté poukazují na to, že pro lidi nahrazené technologiemi se vždy našla nová pracovní místa, avšak s urychlováním robotické revoluce přibývá i pochybností, jak dobře to bude fungovat do budoucna. Stoupenci daně z robotů doufají, že by tato daň mohla celý proces přinejmenším dočasně zpomalit a poskytnout zdroje na financování adaptací, například rekvalifikačních programů pro propuštěné pracovníky.

https://prosyn.org/Rebz6Jwcs