Het mondialiseren van duurzame ontwikkeling

WASHINGTON, DC – De vraag hoe de wereld een einde kan maken aan de extreme armoede en het menselijk welzijn kan verbeteren zal in 2015 opnieuw urgent aan de orde zijn, als de Millennium Development Goals (Millennium Ontwikkelingsdoeleinden, MDGs) verlopen en een nieuwe reeks doelstellingen – de voorgestelde Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, SDGs) – zal moeten worden opgesteld en ingevoerd.

https://prosyn.org/KRfzcONnl