Gideon Mendel/Getty Images

De relatie van armoede op het platteland en vluchtelingenstromen

ROME – Het valt te begrijpen dat zowel deskundigen op het gebied van ontwikkeling als beleidsmakers zich richten op migratie naar urbane gebieden en de noodzaak tot duurzame urbanisatie. Maar ze moeten ook de dramatische veranderingen die zich in plattelandsgebieden voordoen, en die veel te vaak worden genegeerd, niet uit het oog verliezen.

Ondanks dat de stijgende vraag naar voedsel – aangezwengeld door de groeiende bevolking en inkomens – mogelijkheden creëert voor mensen op het platteland, blijven honger en armoede geconcentreerd in de plattelandsgebieden van ontwikkelingslanden. Tenzij ontwikkeling op het platteland meer aandacht krijgt, zullen jonge mensen de landbouw en het platteland blijven verlaten op zoek naar een beter leven in de stad of het buitenland.

Vorig jaar op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties namen wereldleiders de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de Sustainable Development Goals (SDG’s) tot 2030 aan, die een engagement bevatten om ‘niemand in de teek te laten.’ En omdat het aantal mensen dat gedwongen is te vluchten dit jaar een recordhoogte heeft bereikt, zal de VN op 19 september een top houden om dit probleem te bespreken.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/kok9FfM/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.